Tüik: İhracat Hacim Endeksi Yüzdelik 3,8 Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakarak, dış satım cirim endeksi, teşrinisani ayında benzeri esbak yılın tıpkısı ayına göre yüzdelik 3,8 azaldı. İthalat tutar endeksi ise tıpkısı oranda çoğalma gösterdi.

TÜİK, son teşrin ayına ilişkin dış tecim endekslerini bugün açıkladı. Buna bakarak, son teşrin ayında bir eski yılın tıpkısı ayına göre ihracat hacim endeksi yüzde 3,8 azalırken, ithalat hacim endeksi ise benzeri oranda arttı. İthalatın arttığı ve ihracatın azaldığına bel fail TÜİK verileri şöyle:

“İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,8 AZALDI: İhracat cirim endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Indeks bir esbak yılın tıpkı ayına bakarak, azık, meşrubat ve tütünde yüzdelik 0,2 ve imalat sanayinde (gıda, meşrubat, duman hariç) yüzdelik 2,5 azalırken, incelmemiş maddelerde (mahrukat dış) yüzdelik 9,0 ve yakıtlarda yüzdelik 3,5 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,8 ARTTI: İthalat miktar endeksi teşrinisani ayında aynı esbak yılın ayrımsız ayına bakarak yüzdelik 3,8 arttı. Indeks aynı önceki yılın tıpkısı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, kötü dış) yüzdelik 3,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzdelik 19,3 ve yakıtlarda yüzde 15,8 azaldı.

İHRACAT BİRİM AYAR ENDEKSİ YÜZDE 6 ARTTI: İhracat birim derece endeksi kasım ayında bire bir önceki yılın tıpkı ayına göre yüzdelik 6,0 arttı. Dizin tıpkı esbak yılın aynı ayına bakarak, gıda, meşrubat ve tütünde yüzdelik 10,9, incelmemiş maddelerde (yakıt dış) yüzdelik 2,6, yakıtlarda yüzde 36,7 ve imalat sanayinde (besin, içecek, esrar hariç) yüzdelik 4,2 arttı.

İTHALAT BİRİM DERECE ENDEKSİ YÜZDELIK 9,8 YÜKSELDİ: İthalat ünite ayar endeksi teşrinisani ayında benzeri önceki yılın ayrımsız ayına göre yüzdelik 9,8 arttı. Fihrist tıpkısı önceki yılın benzeri ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6 ve yakıtlarda yüzde 40,0 artarken, ham maddelerde (mahrukat dünya) yüzdelik 4,2 ve imalat sanayinde (azık, içecek, yaman aut) yüzde 0,7 azaldı.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDELIK 3,9 AZALDI: Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak; ilk teşrin ayında 151,6 olan dış satım tutar endeksi yüzde 3,9 azalarak, son teşrin ayında 145,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 kasım ayında 157,5 olan dış satım miktar endeksi yüzdelik 3,8 azalarak, 2022 son teşrin ayında 151,6 oldu.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDELIK 3,8 ARTTI: Zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 ekim ayında 120,9 olan dış alım miktar endeksi yüzdelik 2,1 azalarak, 2022 teşrinisani ayında 118,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 kasım ayında 115,1 olan ithalat cirim endeksi yüzdelik 3,8 artarak, 2022 kasım ayında 119,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ KASIMDA 2,8 BENEK DÜŞTÜ: İhracat ünite derece endeksinin dış alım ünite değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı kasım ayında 81,6 adına elde edilmiş olan aut tecim haddi, 2,8 puan azalarak, son teşrin ayında 78,8 oldu.”

Share: