TBMM UMUMI OTURMUŞ TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu’nda, Kızılay’ın zelzele felaketinin yaşandığı bölgede oba satması tartışmaları devam etti. AK Tümen ve mugayeret partileri arasında sık sık tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Sedir Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Ruzname dışı küçümseme kayran milletvekilleri zelzele felaketine ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Mersin Saylav Behiç Çelik, zelzele bölgesinde yaşanan olumsuzluklara özen çekerek, “Arama istirdat ekiplerini hareket bölgesine sokup insanlarımızı enkazdan yetişmek gerekiyordu. Bu yapıldı mı? O yapılmadı, çünkü taharri istirdat birliklerini, Sivil Defans Kanunu’nu lağvettiniz, bunları ortadan kudret kaldırdı. Keskin yapılaşma, gizliden gizliye yapılaşma konusunda belediyeden başlayıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kadar uzanan ve zincirin süresince çatı teftiş şirketleri karışma nelerin döndüğünü cemi halkoyu biliyor. Bu konuda ne kabil tedbir aldınız? Hiçbir tedarik almadınız mı?” diye sordu.

KIZILAY ELEŞTİRİLERİ BITMEME ETTİ

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Kızılay’ın yer sarsıntısı bölgesinde çerge satmasını eleştirerek, “Vatandaşlarımız çabucak konaklama sorununun çözülmesini bekliyor, ayrımsız bakıyoruz Kızılay elindeki çadırları ve konserveleri parayla satmış. Alem-İ Ahmer Cemiyeti’nden bugünlere gelen ensiz süresince ve ensiz dışında milyonlarca ihtiyaç sahibinin yarasına ilaç olan Kızılay’ın geldiği bekçi maalesef içler acısı” değerlendirmesinde bulundu.Ruzname dışı konuşmaların arkası sıra saraka kayran kol başkanvekilleri gündeme ilişik değerlendirmelerde bulundu.İYİ Öğür Takım Başkanvekili Erhan Yırtıkça, yer sarsıntısı felaketinin ardından, yapılacak yeni binalara ilgilendiren, “Kıyamet bölgesi dizayn alanları rehberinde vadi kayran bilgilere bakarak deprem bölgelerinde yapılacak dairelerin yapımı baştan saraya mail müteahhitlere verilmiştir. Ağız Ağıza yıkılan bu kentlerin ümran planları yenilenmeden, kent planları yapılmadan konut çalışmalara kazanmak özellikle özellikle bu konutların nerelere kurulacağına müteveccih mukteza yer bilimsel, jeofizik etütleri yapmadan, bunların altyapıya olan etkileri değerlendirilmeden, bütünlüklü tıpkısı şehir planlaması yapılmadan başlanması yanlıştır” yorumunda bulundu.Mahirane, Kızılay ile ilişkin eleştirilerini sürdürerek, “Kızılay’la ilgili da seçkin zaman gene tıpkı kepazelik ortaya çıkıyor. Bakın, serencam maskaralık birlikte şu: Kızılay’a tutkun Kızılay Gayrimenkul ve Kadem Sermayesi Portföy Yönetimi var. Bunlar mesafe ayında SPK’ye bire bir müracaatta bulunuyorlar. Ne üzere müracaatta bulunuyor?  Paraları haddinden fazla ya arkadaşların çünkü müzaheret yapmıyorlar, gerekseme sahiplerine dağıtmıyorlar; paraları altına ve dövize yatırıyorlar” dedi.HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş de, afet bölgesinde yaşanan ihmalleri gine ederek, “Refakatsiz kollar kamuoyunun çokça ana gündemlerinden biri. Hepimiz çok yakından izlem ediyoruz; Halkların Demokratik Partisi olarak ego ve birçok saylav arkadaşım Yavru Hakları Zir Komisyonuna müracaat yaptık. Kamuoyuna refakatsiz çocukların, prosedürlere karşıt yerine, cemaatlere, farklı yerlere verildiği yönünde çok bilgelik yansıdı; antrparantez bire bir tanesinin Sakarya’da İsmailağa cemaati eliyle işletilen ayrımsız alım olduğu iddia ediliyor” ifadesini kullandı.CHP Takım Başkanvekili Engin Özkoç, yer sarsıntısı bölgesindeki refakatsiz çocuklara ilgi çekerek, “Refakatsiz kalan çocuklarımızın takibi için CHP namına tıpkısı ihbar hattı oluşturduk. Buradan yetkili kurumlarla paylaşımı sağlıyoruz ve takibini yapıyoruz. Demin, devletin böyle bire bir şeyi banko yapıyor olması gerekiyor. Çocuklarımızın, insanlarımızın akıbetinin hangi olduğunu çakmak önceki yakınlarının, sonraları da milletimizin hakkıdır. Nedir oradaki format? Zayi insanlarımızla ait gerçeklik rakam nedir? Bunu vâkıf olmak durumundayız” açıklamasında bulundu.Konuşmaların peşi sıra grup önerilerine geçildi. Mugayeret partileri CHP, İYİ tümen ve HDP’nin zelzele konulu kadro önerilerinde üstelik Kızılay’a yönelik eleştiriler bitmeme etti.  İYİ Fırka Grubu namına alay kayran İzmir Saylav Aytun Çıray, “Türk Albeni Kurumunda neyi yaşıyorsak şimdi Kızılay’dahi dahi aynı şeyi yaşıyoruz ve kâin otokratik, ucube tek adam rejimi ne efsus kim 12 Ilkgüz 2010’dan başlayan referandumlar süreciyle mutluluk ve budun kendisine bizi çok yoğun sonuçlara maruz bıraktı. Bakın, 12 Eylül 2010’dan itibaren karşılaştığımız esas ahval: 15 Orak Ayı hain kalkışması, müthiş avlu pahalılığı, bozulan şehirler, kalan metal kullanımı, usulsüzlük ve usulsüzlük ve Suriye sığınmacıları felaketi. Bizim eskiden bir Kızılay’ımız vardı; gelişigüzel pres günümüzde yanımızda bulunur, milletimizin göz bebeği olan kurumların başında gelirdi, doğal felaketlerde kendiliğinden harekete geçerdi, ticari olan tek faaliyetle ilişkisi yoktu. Milletimizin kalbinde vadi fail bu arkalama ve tesanüt kurumumuz, demin maatteessüf, engel rejiminin çıkarlarına hizmet eden tıpkısı paravan kuruluşa dönüştürüldü” diye niteleyerek konuştu.HDP Grubu namına küçümseme düz İzmir Saylav Serpil Kemalbay Pekgözegü, “Bu Kızılay depremzedelere keçe götürmedi, çerge kurmadı, elindeki çadırları üç dolaşma bekletip ondan bilahare Ahbap’a sattı. Kızılay, hukuksal kişiliğe erbap ve kar amacı gütmeyen, arkalama ve hizmetleri bedava namına sunmak zorunda olan bir yapılış. Ne ant şeriklik haline dönüştürdünüz Kızılayı?” diye niteleyerek sordu.CHP Grubu namına hezel düzlük İstanbul Saylav Zeynel Emre, Kızılay’a yönelik eleştirilerini dile getirerek, Kızılay’ın tarihçesinden bahsetti. Kızılay’ın çerge sattığını tamlayan Emre, “İktidar partisi milletvekilleri, siz, Kızılay’ın sınırlı dışına milyonlarca dolar gönderip, oralarda binalar yapılmasını akıllıcasına buluyorsanız; buyurun, halk kaldırın. O binaların adına, oba kurulmasını, deri alınmasını, insanlara müzaheret edilmesini akıllıca bulmuyor musunuz siz? Kızılay’ın amacı bu değil mi?” dedi.Umumi Kurul’üstelik kortej kayran, CHP, İYİ Tümen ve HDP grubu sözcüleri Kızılay’a yönelik kaba eleştirilerini sürdürdü.

KIZILAY BİR DEVLET KURUMU DEĞİLMuhalefetin Kızılay eleştirilerine cevap veren DOĞRU Fırka Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Kızılay, tıpkısı çap kurumu değil, Kızılay, özlük tüzel kişiliği olan benzeri dernek. Kızılay, bizim; tartışalım, eleştirelim fakat 154 yıldan beri bizim kurumumuz, sunu print zamanda bu milletin beraberinde kayran almış, özel kurumumuz. Arz tahakküm zamanda milletin yanında düz almış hususi bir kurumumuz, 1913’te amme menfaati kararı bırakılmış. Şu zaman eleştirdiğiniz çadır şirketi, 1954 yılında kurulmuş bugünün konuları değil. Satsa sebep satıyor, satmasa hastalık satmıyor denecek. Derdiniz eksantrik, sizin kastınız, işiniz üzüm aşındırmak değil bağcıyı bozmak. Fakat kemiksiz adına söylüyorum, bari afet sırasında hakeza bir kısık ve kederli günde tek mir yapmasaydı yapılmasaydı. Daha şüphesiz söyleyebilirim. Satarsan ne evet, aha zaman olduğu kabil, 4 milyon kişiye 3 kez yemek veriyorsun bu konuşulmaz, satarsan hangi olur 400 bin kişiye çadır vermişsin bu konuşulmaz, hakeza meclisi ve kamuoyunu yoran gündeme açar olursunuz.”Turan, muhalefetin, ‘Kızılay çadırı satmadan zelzele bölgesine götürseydi’ eleştirilerine, “Diyorum kim: Satmasaydı. Ne demem geçişsiz? Niye dinlemiyorsunuz? Öyle bir önyargınız var kim hangi dediğimin bile kıymeti bulunmayan sizin için. Ayrımsız henüz mı söyleyeyim?” dedi.Turan, muhalefet partilerinin Kızılay’a yönelik eleştirileri bitmeme edince, Kızılay’ı savunmadığını vurgulayarak, “Savunmuyorum, ayıp sizin yaptığınız ya, daha ne diyeyim; ben kudret partisi vekiliyim evet. Ama hangi diyorum duymuyor musunuz ya?” sözleriyle yanıt verdi.Umumi Kurul’üstelik; CHP, İYİ Tümen ve HDP’nin kadro önerileri reddedilmesinin arkası sıra, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

AHMET ŞIK’A ‘KINAMA CEZASI’ VERİLDİTBMM Umumi Müesses’nda, SELIM Öğür ve ihtilaf partileri beyninde, zelzele bölgesi ile ilişik iddialar tartışıldı. TİP İstanbul Mebus Ahmet Apiko, “Bu felaketin sebebi sizsiniz, hepiniz katilsiniz” dedi. SELIM Fırka Erzurum Saylav İbrahim Aydemir, Şık’ın üstüne yürüdü. Apiko’a sözlerinden çevre ‘ayıplama cezası’ verildi.TBMM Umumi Kurulu’nda, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında tartışma imdi. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sarsıntı felaketinde aksaklıklar yaşandığını belirterek, hükümeti suçladı.

‘HELALLEŞMEYECEK, HESAPLAŞACAĞIZ’Apiko, DOĞRU Tümen sıralarına dönerek, “Çıkardığınız mamure afları, kentsel inkılap altında oluşturduğunuz getirim tezgahıyla bu yıkımın politik, türel ve aktöresel sorumlususunuz amma kalkmış ‘helalleşelim’ diyorsunuz. İnsanlar günlerce depresyon altında biberli atarak, müzaheret dilenerek öldüler. Namevcut anca çapul, adisyon vereceksiniz; helalleşmeyecek, hesaplaşacağız. Okulları, Meclis’i, televizyonları, sosyal medyayı, statları, başkaca isterseniz sokakları kapatın; hangi yaparsanız pisi pisine, içinizdeki imtina etmek dinmeyecek” dedi.Tetik konuşmasının devamında, “Yirmi yıllık hukuksuzluk rejiminiz, yolsuzluklarınız, hırsızlıklarınız, etken olduğunuz katliamlar, doyumluk ve talanınız şöyle dursun, hemen depremden sonraki kırk sekiz saatte yapabileceklerinizi yapmadığınız amacıyla hepiniz yargılanacaksınız. Bu dünyada bize yirmi almanak ayrımsız tamu yaşattınız. Size bunun hesabını soracağız” sözlerine AK Tümen’li milletvekilleri reaksiyon gösterdi. AK Tümen’li Hedef Aydemir, “Evvel kendini yargıla. Sen haddini bil” deyince, Şık bile, “Çok ahlaksız tıpkı adamsın. Trolün üst bulmuş halisin” diye niteleyerek değer verdi.

ŞIK VE AYDEMİR ARASINDAKİ KAVGAYI VEKİLLER ÖNLEDİAK Öğür Manisa Mebus Garaz Aydemir, Şık’a, “Gelişigüzel zamanki halin. Seçme zamanki edepsizcesine konuşmaların” dedi. Hazır ise “Şuncacık arın, namusun, haysiyetin olsa sen şurada sesini kerki oturursun” diye niteleyerek eşit verdi. Bunun üstüne Aydemir, “Seçme zamanki edepsizce konuşmaların. Her zamanki edepsizce konuşmaların. Eksantrik benzeri şey bilmiyorsun zaten! Terbiyesizce konuşuyorsun.” ifadelerini kullandı.AK Fırka Erzurum Saylav İbrahim Aydemir de, “Hangi model konuşuyorsun sen” diyerek Süslü’ın üzerine yürüdü. Süslü birlikte Aydemir’in üzerine yürüdü. İki saylav beyninde yaşanması mümkün kavgayı, araya giren milletvekilleri son anda önledi. Hazır’ın, “Milyonlarca insanın canının hesabını vereceksiniz. İnsan da değilsiniz. Öldürdünüz ulan insanları. Öldürdünüz katlettiniz. Hepiniz katilsiniz” şeklindeki sözlerine Aydemir, “Sen yurt hainisin, düzenci” diye fiyat verdi. Tartışmanın uzaması konusunda Sedir Başkanvekili Haydar Akar, oturuma açıklık verdi.

Verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Haydar Akaret, İstanbul Milletvekili Ahmet Tetik’ın tıpkısı esbak oturumda DOĞRU Fırka’ye müteveccih sarf etmiş olduğu sözlerini, TBMM İç Tüzüğünün ilgilendiren maddelerini hatırlatarak, “Kaba ve yaralayıcı sözler kullanmak ve hareketler boşaltmak kapsamında olup muaheze cezası gerektirdiğini” söyledi. Akaret, bu nedenle İstanbul Milletvekili Ahmet Tetik karşı tayip cezası teklif ederek oylamaya sundu. Genel Kurul’da Tetik’ın, DOĞRU Öğür’li milletvekilleri ve YANLIŞSIZ Parti’ye yönelik, ‘Hepiniz katilsiniz’ sözlerine verilen ‘tayip cezası’ akseptans edildi.

Bilim: Besti KARALAR/ANKARA,

Share: