TBMM Umumi Kurulu’nda, dezenformasyon mesaisi bitmeme etti

TBMM Umumi Oturmuş’nda, dezenformasyon mesaisi devam etti

TBMM Umumi Kurulu’nda, dezenformasyon yasası yerine tanıdık ‘Basın Kanunu ve Gâh Kanunlarda Mübayenet Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nin görüşmelerine devam edildi.

TBMM Umumi Müesses, CHP’li Sedir Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı’nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların arkası sıra, takım başkanvekilleri hezel alarak gündeme ilgili açıklamalarda bulundu. İYİ Öğür Kadro Başkanvekili Erhan Maharetli, ücretlilerden alacak alındığını belirterek, “Elbette bütün dünyada olduğunu üzere bizim ülkemizde dahi alınıyor, fakat burada ayrımsız tuhaflık var. Maatteessüf, bu kazanç dilimleri, sağlık vergisi dilimleri çok bağan miktarlarda, oranlarda artırıldığı için eski yıllara bakarak ücretliler yani çalışanlar, işçiler, memurlar erdemli vergi dilimlerine yılın içerisinde patır patır giriyorlar aynı anlamda. Demin, rakamlara baktığımızda, temsil, bu yılın toplamında kısaca yüzdelik 90 civarında. Pahalılık çok erdemli olduğu için maalesef benzeri sevap artışı oldu, mahiye artışları oldu. Ancak baktığınızda alacak dilimlerindeki artma yüzdelik 30 ila 33 beyninde kaldı. Nedeniyle; alacak dilimleri üzerinden, algı dilimlerinin alanının ancak tutulması yahut ücret artışlarına koşut aynı şekilde artırılmaması yüzünden dokunaklı tıpkı alacak yükü doğdu çalışanlarda” dedi.

‘DEZENFORMASYON BÜLTENİ’ TARTIŞMASICHP Ekip Başkanvekili Engin Altay ise İletişim Başkanlığı’nın çıkardığı ‘dezenformasyon bülteni’ne aksülamel göstererek, “Dezenformasyon bülteni, cambaza bak. Demincek, buraya konu madde dezenformasyonları yazmış. Demin bu yasa çıkacak, Fahrettin Altun değme hafta hakeza bire bir bülten yayınlayacak ve savcılar bu bülteni emir akseptans yazar, yazıklar olsun öyle savcılara da. Yokluk var diyen kodese, algı var diyen kodese, usulsüzlük var diyen kodese, böyle ayrımsız düzene dahi yazıklar olsun” dedi. Engin Altay’ın sözlerine MHP İstanbul Saylav Feti Talih tepki gösterdi. Altay ve Felek arasında çapraz sözlü tartışma yaşandı. Arkası Sıra alay kayran YANLIŞSIZ Öğür Kadro Başkanvekili Kankızıl Ünal, Sedir’te, herkesin kullandığı dile ilgi etmesi gerektiğini söyleyerek, “Ünsiyet tanımaz, kendileri hukuktan, ünsiyet devletinden, anayasal düzenden bahsederken kendilerine makul sıfır hiçbir hukuki yapıyı, anayasal düzenlemeyi ve yasayı muteber ve kaynak görmeyen, istedikleri kabilinden değme konuyu kendilerine bakarak yontan tıpkı dile alın söyleyebileceğim yegâne aynı şey var. Jung diyor ki, ‘Hiç kimesne tıpkı başkasını yargılayacak kadar birlik değildir, kendisinde bu hakkı görecek kadar hadsizdir sadece.’ Dolayısıyla bizim yaptığımız bir kanuncu düzenlemeden yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili kullandığı ifadeleri dahi ve YANLIŞSIZ Fırka’yle ilişik kullandığı ‘pis ve acı kafa’ ifadesini de ‘ızdırap söz sahibine aittir’ ilkesine bakarak Sayın Altay’a reddetme ediyorum” sözleri ile karşılık verdi.Konuşmaların arkası sıra, İYİ Öğür’nin gençlerin sorunları, HDP’nin düzenlilik güçleri ve CHP’nin yabancıların hanelere araç iddiaları ile ilişkin takım önerileri görüşüldü.HDP’DEN BÖLÜM İŞGALİHDP, polis güçleri şiddetinin araştırılması amacıyla soru önergesi verdi. Takrir görüşmeleri sırasında, HDP’li milletvekilleri ellerinde Sevgili Sakat’in fotoğrafları ile kürsüye imdi. Hafta sonu Hakkari Yüksekova’bile yapılması planlanan yürüyüşte polis şiddetine uğradığı ve bacağının kırıldığı kanıt edilen Habip Eksik amacıyla HDP’li milletvekilleri Sedir Umumi Oturmuş’nda protesto eylemi gerçekleştirdi. Önerge ile ilgili alay düzlük HDP Batman Mebus Mehmet Rüştü Tiryaki, yaptığı konuşmada polis güçleri şiddetinin münferit olmaktan çıktığını ve dizgesel kuzuluk geldiğini söyledi.AK Fırka ve MHP’li milletvekilleri bu eylemin TBMM İç Tüzüğü’ne hilaf olduğunu dile getirdiler. Bunun üzerine; Genel Kurul kürsüsünde, HDP’li milletvekillerinin eylemi devam ederken, Sedir Başkanvekili Haydar Akar oturuma meydanlık verdi. HDP’li milletvekilleri, ellerindeki dövizlerle Genel Asamble’bile kalarak protesto eylemlerini ayrımsız süre daha sürdürdü.TİRYAKİ’YE YAVUKLU UYARI

Verilen aranın peşi sıra, oturumu başöğretmen Sedir Başkanvekili Akaret meze alarak, TBMM İç Tüzüğü’nün ilgili maddesini hatırlatarak, “Genel Asamble’da küçümseme bölmek, şahsiyatla ilgilenmek ve emek düzenini bozucu hareketlerde olmak yasaktır. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ekip önerisi üstünde önergenin gerekçesini ifşa etmek amacıyla kortej alan Batman Mebus Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki aracılığıyla yapılan istişare esnasında kürsü etrafında içtima vasıtasıyla Genel Asamble mücahede düzeni bozulmuştur. Bu hareketin takbih cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir. bununla birlikte, Genel Kurul çalışmalarının artık daha metin yürütülebilmesi amacıyla yavuklu bir uyarıyla yetiniyorum; davranışların bitmeme etmesi durumunda İç Tüzük’te yer kayran sıkı hükümlerinin uygulanacağını bilgilerinize sunuyorum” açıklamasında bulundu. ?Ihtilaf partilerinin takım önerilerinin reddedilmesinin arkası sıra, Umumi Kurul’dahi ‘Basın Kanunu ve Gâh Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.

Share: