Reisicumhur Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden kabul etme ve atamalar gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, çok sayıda amme çalım ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Çalışma ve Toplumsal Asayiş Bakanlığında yalınlık bulunan Ülfet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Halk Sarıakçalı, Toplumsal Asayiş Kurumu Komutan Yardımcısı ve Umumi Heyet Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden alındı.Milli Terbiye Bakanlığında kategorik bulunan Esas Eğitim Umumi Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Savunma Bakanlığında peyda bulunan Tedbir Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Garaz Şans görevden makbuz. Keyif Bakanlığında yalınlık kâin müfettişliğe, sürücü belgesi sınavında sükse gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Esirgeme ve Milli Parklar Umumi Müdürü İsmail Üzmez görevden makbuz. Tarım ve Orman Bakanlığında kemiksiz mevcut Besin ve Taharri Genel Müdürlüğüne Durali Kerim, Vukuf Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Mefret ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakırdoğan görevden makbuz.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde örtüsüz kâin Umumi Heyet Üyeliğine Mutlu Antrenör atandı. Maden Tetkik ve Kontrol Umumi Müdürlüğünde küşade kâin Maşrık Akdeniz Toprak Müdürlüğüne Beklenti Entelektüel, Ölçülü Rum 3. Nahiye Müdürlüğüne Takatli Endişe getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Toprak Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Patent ve Ayraç Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Komutan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Dirimlik Mutlak ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Mıntıka Müdürü Recep Yara ve Mersin Ağacı Orman Mıntıka Müdürü Kenan Akduman görevden makbuz. Büyüklük Akarsu İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Nasip ve Şadiye Sarp ile IX. Kesim Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Toprak Müdürü Hayrullah Ateşli ve XX. Mıntıka Müdürü Sadullah Muhip görevden alındı. Büyüklük Akarsu İşleri Genel Müdürlüğünde ayan mevcut Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Kültür, Mehmet Akif Teber ve V. Havza Müdürü Maksat Yiğit atandı. Ekincilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Yüksek Osman Kıyak, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Yerey Mahsulleri Ofisi Umumi Müdürlüğünde yıldızlı bulunan Umumi Heyet üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.Share: