Enerjide tez devletleştirme kararları

Türkiye’nin değişik şehirlerinde bünye edilecek erke nakil hatlarının güzergahlarına huruç fail emlak tez kamulaştırılacak.

Konuya ilişik Reisicumhur kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sivas, Uşak ve Zonguldak sınırları ortamında yapı edilecek mütenevvi erke nakil hatlarının yapımı için, detayları ilanda marke güzergaha çıkacak eden yurt, hayatiyet dağıtım üretim yerleri mülkiyet şeklinde, şekil itimat sahaları ise istinat hakkı kabarmak yoluyla Türkiye Faaliyet Tevzi NAN Umumi Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Umumi Müdürlüğüne ilgilendiren “400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi” güzergahına balkon eden taşınmazların dikme yerlerinin mülkiyet şeklinde, nâkil raks gabarisinin ise götürüm hakkı kurulmak aracılığıyla, bahis konusu genel müdürlük vasıtasıyla çabuk kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Share: