Bakan Nebati, Güven Garanti Fonu desteklerini açıkladı: (1)

Hazne ve Maliye Bakanı Nureddin Bitkisel, Cesaret Güvence Fonu desteklerine ilgili, “Eksiksiz bankaların dâhilî derecelendirme sistemlerini dikkate düz standart bir derecelendirme sistematiğini oluşturduk. Bu çerçevede firmaları, mali sağlamlıklarına, önceki borç ödeme davranışlarına ve güvence ihtiyaçlarına göre 5 grup halinde sınıflandırıyoruz.” dedi.

Nebati, Dolmabahçe Himmet Ofisi’nde Cesaret Güvence Fonu (KGF) desteklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Çatlak 2022’bile açıkladığı 200 milyar lira Kaynak destekli kefillik karşılığı 250 milyar liralık kredi paketinin ayrıntılarını sarılmak için zaman tıpkı araya gelindiğini belirtti.

Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı’nda emin adımlarla ilerlemesine açacak olacak bakir KGF paketinin tam hisse senedi dünyasına ve müteşebbislere tatlıca olmasını dileyen Nazır Nebati, paketlerin detaylarını açıklamadan önceki güdük aynı tutum değerlendirmesi düzenlemek istediğini söyledi.

Nebati, toptan salgında tekmil dünyaya kat sayı olacak aynı performans gösteren Türkiye’nin, küresel şoklar karşısında makroekonomik temellerinin ne derece akva olduğunu bir nöbet henüz kanıtladığını tabir ederek, “Bu durumun temelinde 20 yıldır elde edilen kazanımlar ile yatırım, istihdam, istihsal ve ihracata müstenit Türkiye Ekonomi Modelimiz vadi almaktadır. Türkiye Tutum Modelimiz sebebiyle şişkinlik haricindeki pahalılık artık taharri altında ve inşallah bu yıl üstesinden mevrut yerine yılı tamamlamış olacağız. Yekpare kebir iktisadi göstergelerde muhteşem iyileşmeler sağladık. Enflasyon birlikte serencam 2 aydır düşüş eğilimine girdi, aşina. Yılı yüzde 64,27’lik aynı ululuk ile OVP tahminlerimizin altında kapattık. bundan sonra birlikte düşüş eğilimi devam edecektir.” diye niteleyerek konuştu.

Reel sektöre para şişkinliği ile savaşım çağrısında üstelik bulunduklarını aktaran Bitkisel, şunları kaydetti:

“Onlar da sağ olsunlar bu çağrımıza sağlam bire bir şekilde destek vererek koruyucu oluyorlar. Bu çağrımıza henüz açık kesimlerin destek olmasını üstelik arzulamaktayız. Bizler efdal enflasyonun oluşturduğu sorunların farkındayız ve enflasyonla mücadeleyi yer eke önceliğimiz kendisine görüyoruz. Global erke fiyatlarında yaşanan kocaman artıştan vatandaşlarımızın minimal seviyede etkilenmesi üzere dünyada eşine birkaç rastlanır oranlarda katıksız gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 60 terviç sağlıyoruz. Piyasa denetimini perçinlemek vasıtasıyla ekonominin doğasına hilaf fiyatlamalara izin vermeyerek fahiş eşit artışlarına cevaz etmiyoruz. 2022 yılında enflasyonun hırçın etkilerinden vatandaşımızı yüklenmek üzere 278,7 bilyon TL vergi gelirinden vazgeçtik. Antrparantez, vatandaşlarımızın alım güçlerini arkalamak için hükümet olarak ecir politikalarında dahi müzahir bire bir duruş sergiliyoruz.”

“Vatandaşımızın hava gücünü koruyucu politikalarımızı bundan sonra dahi sürdüreceğiz”

Nazır Nebati, geçen temmuz ayında 5 bin 500 TL’ye yükselttikleri kesin minimum ücreti yüzdelik 54,7 artışla 2023 yılı üzere 8 bin 506 TL yerine belirlediklerini, ayrıca minimum ücretten alınan dirimsel ve damga vergisi kesintisini kaldırdıklarını ve bu uygulamayı tamlık ecir gelirleri için muteber kıldıklarını anımsatarak, sonunda çalışanların mahiye ve ücretlerinde arttırma artma sağlamış olduklarını, minimum ecir desteğini 400 TL’ye çıkararak işverenlerin üzerindeki yükü de hafiflettiklerini dile getirdi.

Kamu çalışanlarını bile enflasyona cebin ezdirmediklerini vurgulayan Bitkisel, “2023 yılının evvel 6 ayı amacıyla bol bolamat artışıyla gelişigüzel görevli ve zor maaşlarını yüzde 30 artırdık. İlaveten, yeryüzü düşük zor maaşını 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkardık. Temmuz ayında üstelik yine ayrımsız şekilde toplu sözleşmeden mevrut artım üstelik tabiatıyla olarak gelecek. Ayrımsız yandan enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızı korurken değişik yandan vatandaşımızın çekicilik gücünü koruyan politikalarımızı artık da sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Nebati, diğer önemli soylu erki göstergelerden büyümede 2022 yılını yüzde 5 civarında bir şevket ile kapatıp, OECD ve G-20 ülkeleri arasında en üst sıralarda vadi alacaklarını belirterek, büyüyen ekonominin işgücü piyasasına müspet etkilerinin bitmeme ettiğini anlattı.

2022 yılı evvel 11 tıpkı ayında istihdamın 1 milyon 618 bin sevimli arttığını, son teşrin bakımından toplanmış istihdamın 31,6 milyon birey ile tarihi yüksek seviyeye ulaştığını ve bunun artmaya devam ettiğini aktaran Bitkisel, 2022 yılının Türkiye için turizmde da kızıl mesabesinde aynı yıl olduğunu, 2022 yılında 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar sağlık beklediklerini dile getirdi.

Hükümetleri döneminde finansal disiplinden üstelik on paralık feragat etmediklerini vurgulayan Icra Vekili Bitkisel, “2022 yılında makbul sübvansiyonlara, enflasyonla savaşım kapsamında vazgeçilen vergilere ve sosyal kesimlere sağladığımız arttırma desteklere karşın bütçe açığının GSYH’ye oranının OVP’dahi öngördüğümüz yüzdelik 3,4’ün az çok altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylelikle, sonuç 20 yılın bildirme gür bütçe performanslarından birine ulaşacağız.” diyerek konuştu.

Nebati, SUTAŞ tanımlı borç stokunun GSYH’ye oranını dahi 2022 yılı üçüncü çeyrekte yüzdelik 34,8’e büyüklüğünde indirdiklerini, bu oranın yüzde 60 olan Maastricht Kriteri’nin ve yüzdelik 86 olan AB ortalamasının oldukça oldukça altında olduğunu bildirdi.

“Firmaları, 5 takım halinde sınıflandırıyoruz*

Nazır Nebati, toptan çapta tedarik zincirinde heybetli kırılmaların yaşandığı müstevli döneminde Hazine Destekli Kefillik Sistemini Türkiye’de hem ferdî hem ticari ihtiyaçların karşılanması noktasında büyük aynı müzik namına etken tıpkı şekilde kullandıklarını anımsattı.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Tutum Modeli kapsamında selektif benzeri yaklaşımla uygulamaya aldıkları kefillik paketleri ile işletmelerin finansmana erişiminde cesim benzeri amaç üstlendiklerini tamlayan Bitkisel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar oluşturduğumuz 876 milyar lira emniyet hacmi ile 701 milyar lira kullandırım sağladık. Demin ise Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında muhteşem aynı çalışmayı henüz sivil cemiyet kuruluşları ve birliklerin yanı sıra başlıca kısım ve mali devir temsilcileri ile müşavere ederek tamamlamış durumdayız. Bu çalışmamızın sonucu kendisine firmalarımızın sektörel düzeyde ihtiyaçlarını belirleme ettik. Bu ihtiyaçların faal bir şekilde finanse edilerek ülkemizin istihsal ve istihdam kapasitesinin geliştirilmesini, Türkiye Ekonomi Modeli’nde öngördüğümüz şekilde yüksek düzeyde melfuf ayar üretilmesini ve muvazeneli dış satım artışının sürdürülmesini amaçlıyoruz. Seçmeli emniyet politikamız ile ahenktar olacak şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız geçmiş çiftçilerimize, geçkin birlikte esnafımıza müjdeler açıkladı. Zaman üstelik firmalarımızın kullanımına sunmayı amaçladığımız 200 bilyon TL kefalet imkanı karşılığında tahminî 250 milyar TL emniyet hacmi ile KOBİ’lerimiz başta koyulmak için birçok alanda cıvıltı gösteren işletmelerimize kebir miktarda finansman imkanını açıklıyoruz.”

Bitkisel, bu imkanı oluştururken kamu paketlerde 4 asıl unsura kayran verecek şekilde tıpkı yaklaşım sergilediklerini belirterek, yaklaşımlarını şöyle aktardı:

“Güvence ihtiyacına merbut namına bankaların içsel derecelendirme sistemine bakarak kefillik dağılımının gruplandırılması, Faturaya Dayalı ve Fatura Pusat Sistemleri üzerinden kontrol edilen kefaletlendirme yaklaşımı, Uğur Dışı Kullanımın Engellenmesi İçin İzleme Listesi Uygulaması, birazdan detaylarını paylaşacağım Bölgesel Odaklı KOBİ Bindi Paketi ve Girişimci Paketlerinden yararlanacaklar dünya kalkmak üzere emniyet vadesi boyunca bulunan istihdamlarını azaltmayacağına dayalı taahhütte bulunmaları isteyeceğiz.”

Bu yaklaşım kapsamında rüçhan kendisine, ilkin KOBİ’ler tutmak için firmaların finansmana erişimini büyük ölçüde kolaylaştıran kefillik imkanını henüz aktif bire bir tahsis politikası çerçevesinde kullandırmak istediklerini vurgulayan Bitkisel, bunun için kullanılmamış tıpkı yaklaşım ortaya koyduklarını söyledi.

Icra Vekili Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cümle bankaların içsel derecelendirme sistemlerini dikkate alan ölçün benzeri derecelendirme sistematiğini oluşturduk. Bu çerçevede firmaları, finansal sağlamlıklarına, eski borç ifa davranışlarına ve inanca ihtiyaçlarına bakarak 5 grup halinde sınıflandırıyoruz. Buna bakarak firmalarımızı sunu yükseği 1. grup, bildirme düşüğü 5. takım doğmak amacıyla 5 ekip şeklinde değerlendirmeye elbette tutuyoruz. Önümüzdeki dönemde herkes kapsamında kullandırmak istediğimiz kefaletleri kredibilitesi olan ancak güvence yetersizliği kâin üçüncü grup ağırlıklı gelmek amacıyla; 2. ve 4. gruba kullandırmayı planlıyoruz.

Kredibilitesi çokça faziletli olan, inanca sorunu yaşamayan 1. grup firmalar ile kredibilitesi çokça çokça düşük olan 5. gruba ise banko kullandırım yapmayacağız. Bu doğrultuda kefalet imkanımızın yüzdelik 60’ını 3. takım, yüzdelik 30’unu 2. kadro, yüzde 10’unu ise 4 grupta kayran alan firmalara kullandırmayı planlıyoruz ve tafsilatlı süredir vermiş olduğumuz sözü üstelik hesabına getirmiş oluyoruz. Bu kapsamda kullandırılan kredilere ilgili kül harcamaların, Finansal Kurumlar Birliği Merkezi Fatura Taşıt Sistemi ve Katılma Bankaları Birliği Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi ile entegre edilmesi sebebiyle ödemelerin doğrudan satıcılara yapılmasını sağlayacağız. Bu cümle yardımıyla fatura takipleri tamamen elektronik ortamda yapılacak, kredilerin meram dışı kullanımı önemli düzeyde engellenecek, fek edilen faturalar strateji edilebilecek ve aynı faturanın apansızın çok krediye konu edilmesinin önüne geçilecek.”

(Sürecek)

Share: