Nazır Bitkisel Kredi Garanti Fonu paketinin detaylarını açıkladı – 1

Mavi KARAKÖSE/ HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve KOBİ’lere müteveccih 250 milyar teklik Kredi Güvence Fonu (KGF) paketinin ayrıntılarını Dolmabahçe Düzentileme Ofisi’nde düzenlenen toplantıyla açıkladı. Nazır Nebati, “Bugüne kadar açıkladığımız destek paketleri ile firmalarımızın umum çakılı işletme harcamalarını destekleyerek 1 milyon 240 bin firmamıza 599 bilyon TL işletme kredisi sağladık. 35 bilyon TL kefillik limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerimizin mahiye ve kira ödemeleri ilkin tutmak üzere tam çakılı giderlerine yönelik finansman desteği sağlıyoruz. Böylelikle, firmalarımızın faaliyetlerini dimdik aynı şekilde sürdürmelerini hedefliyoruz. Bütün kapsamında dış satımcı işletmelerimizi beslemek için bugüne kadar tahminî 47 bin firmamıza 86,7 bilyon TL dış satım kredisi kullandırdık. İhracatçı firmalarımıza seçkin alanda destek olduk ve olmaya bitmeme ediyoruz. Bu çerçevede, 35 milyar TL kefalet limitini taşıyan Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Bindi Paketi ile ülkemizde bu alanda canlılık gösteren ilkin KOBİ’lerimiz atılmak üzere eksiksiz firmalarımızı destekleyerek mevcut ihracatçı firma sayısını ve gerçekleştirilen ihracat hacimlerini artırarak akan açığın azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma amacıyla yatırımların önemini hepimiz biliyoruz. Bu bakış açısıyla, cümle kapsamında tahminî 16 bin firmamıza 42,7 milyar TL direkt yatırım kredisi kullandırdık. Bugün üstelik 20 milyar TL kefillik limitini haiz Envestisman – Proje Finansmanı Destek Paketi ile ülkemizde değme alanda yatırımları destekleyerek sürdürülebilir üretimi arttırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Envestisman Teşvik Belgesi almış olan firmalarımıza elan yüksek tutarlarda yüreklilik imkanı sağlayarak nitelikli yatırım alanlarını güçlendirmeye kararlıyız.” dedi.

Icra Vekili Bitkisel,,”İmalat Sanayiine yapılan yatırımların iktisadi nema ve istihdam artışına katkı sağlayacağının farkında namına, herkes kapsamında kullandırılan kredilerin yaklaşık yüzde 38,3’ünü imalat sektöründe cümbüş gösteren firmalarımıza kullandırdık. Benzeri zamanda cümle kapsamında yürürlüğe aldığımız eksiksiz bindi paketlerimiz ile doğrudan ve bilvasıta olarak istihdamı destekledik. Bu çerçevede, 15 milyar TL kefillik limitini taşıyan İmalat Sanayii Bindi Paketi ile ülkemiz imalat sanayiinde artma, üretim, istihdam ve ihracat artışını sağlayarak imalat sanayii sektöründe yer alan yatırımları destekleyeceğiz. İhracata katkısı efdal, kredibilitesi ferah olan ve yaptığımız analizler sonucunda öne sâdır sektörleri destekliyoruz.

25 milyar TL kefalet limitini taşıyan EYT Bindi Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz. 10 bilyon TL kefillik limitini haiz Lehçe Odaklı KOBİ Bindi Paketi ile imalat endüstri rüçhan atılmak amacıyla işletmelerin envestisman, istihdam ve ihracat odaklı projelerine bindi sağlayarak, bulundukları bölgenin kazançlı kalkınmasına katkı veriyoruz. Antrparantez, işletmelerde yeşil dönüşüm ve ana verimliliğini güçlendirerek ve KOBİ’lerin işletme harcamalarına destek oluyoruz.” diyerek konuştu.

Share: