Himmet ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, depremin ardından değişik tedbirleri uygulamaya koydu

Faaliyet ve Içtimai Asayiş Bakanlığı, kıyamet bölgeleri için yapılan icraat kapsamında muhtelif tedbirleri uygulamaya koydu. Bu kapsamda süreğen hastalığı olanlar raporlu ilaçlarını reçetesiz alabilecek ayrıca SGK’evet verilmesi gereken birlik vukuf, belge ve beyannameler de ertelendi.

Düzentileme ve Toplumsal Asayiş Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kıran bölgeleri üzere yapılan çalışmalar kapsamında değişik tedbirleri uygulamaya koydu. Bakanlıktan yapılan bağlanmış açıklamada, “Deprem bölgesindeki hizmetlerde arıza yaşanmaması üzere da geçmiş günden itibaren bölgeye hoşgörülü ve ehlivukuf personel desteği sağlandı. Bölgede yer kayran İŞKUR el müdürlüklerince sunulması müstelzim hizmetler, merkezin yahut deprem bölgesi dışında artan sair illerde saha düz hizmet birimlerinin sorumluluğuna devredildi. Depremden etkilenen 10 ile 16 bin şahsiyet 1.207.040.000 TL Cemiyet Yararına Izlence ödeneği tahsis edildi.

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının afet bölgesinde saha düz kuruluşlarından özge illere nakledilen yavru, özürlü, avrat ve yaşlılara verilen hizmetlerin sürdürülmesi ve ayni bağışların depo yönetimi ve geri hizmet hizmetlerinin sağlanması maksadıyla bütün bin 750 şahsiyet Sosyete Yararına Izlence kontenjanı tahsis edildi. Okumuş iline Adıyaman’dan nakledilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması üzere Aydın Valiliği’ne 200 nefis Topluluk Yararına Izlence kontenjanı tahsis edildi” denildi.

Say ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kıyamet bölgeleri amacıyla uygulamaya koyduğu tedbirleri şu şekilde sıraladı:

-Süreğen Hastalığı Olanlar Raporlu İlaçlarını Reçetesiz Alabilecek

Genel Esenlik Sigortası primleri izzet yoluyla ödenen yeşil kartlı namına adlandırılan vatandaşlar için üstelik alışılmamış hal süresince, bu illerde yahut nakledildiği illerde diyaliz tedavileri üzere SGK ile sözleşmeli tamlık afiyet hizmeti sunucularına aracısız yahut sevkle müracaat edebilmesi imkanı sağlandı. İlaç ve tıbbi malzeme temininde yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi üzere kronik emraz nedeniyle makbul merhem ve tıbbi materyal teminine ilişkin raporlardan, 1 Ev 2023 tarihi ve sonrasında süresi münteha/bitecek olan cemi kronik çor anlatım süreleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. İkameti kıran bölgesinde olmayan fakat sonuç üç ay ortamında kıran bölgesinde kâin eczanelerden deva gerçekleştirme etmiş kişilerin MEDULA sisteminde mukayyet mevcut raporlarına güvenerek reçetesiz umar temin etmeleri sağlandı.

Afet bölgesinde canlılık gösteren; eczane/merkezlerde depreme sınırlanmış yıkımlar olması cihetiyle değişik bilgisayarlardan MEDULA sistemini kullanarak vatandaşlara deva ve tıbbi materyal temin edebilmeleri üzere zorunlu IP uygulamasının kaldırıldı. Bilcümle keyif hizmeti sunucularında esenlik hizmeti sunumunun aksamaması için Familya-Küçük Ay 2023 dönemlerine ilgili fatura/derman doğrulama süresi ile akıbet haset 31 Mart tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz yorum komisyonuna ilişkin sürelerin 31 Mart 2023 tarihi çalışma saati bitimine kadar uzatıldı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri dışında mütezayit ayrıksı illerde SGK ile protokollü/sözleşmeli yerine zindelik gösteren afiyet hizmeti sunucularının Familya-2023 dönemine ilgilendiren fatura/umar konfirmasyon süresinin 28 Şubat 2023 tarihi mücahede bitimine büyüklüğünde uzatıldı.

SGK’evet verilmesi müstelzim tamlık hikmet, belge ve beyannameler ertelendi

‘Asrın Felaketi’ namına adlandırılan depremler dolayısıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri amacıyla mücbir amil yararsız car edildi. Bu kapsamda bu illerde bulunan vatandaşlar amacıyla 6 Gücük Ay ile 30 April ortada, Içtimai Düzenlilik Kurumu’na verilmesi gereken herhangi bir tip bilgelik, doküman ve beyannameler 26 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelendi. Belirtilen tarihe büyüklüğünde SGK’ ya verilen vukuf, belge ve beyannameler süresinde verilmiş sayılarak, ilgililere yönetimsel nakdî ceza uygulanmasının önüne geçildi.

SSK ve Bağlam-Kırat tekaüt aylıkları ifa tarihleri öne çekildi

Bakanlık, SSK sigortalıları ve adalet sahiplerinin gelir ve ödemelerini 17, 18, 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için 14 Şubat, 21, 22, 23, 24 Gücük Ay 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar amacıyla 15 Küçük Ay, 25 ve 26 Gücük Ay 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar üzere bile 16 Küçük Ay tarihlerinde olacak şekilde öne çekti. Bandaj-Düzem sigortalıları ve doğruluk sahiplerinin sağlık ve aylıkları ise 25 ve 26 Küçük Ay tarihlerinde ödenecek olanlar amacıyla 16 Küçük Ay’ta, 27 ve 28 Küçük Ay 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar amacıyla 17 Gücük Ay’ta ödendi.

Yaşanan natürel kıyamet sonrası icraat kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için arama muayenesine bağımlı olanlardan kontrol sondaj tarihleri 1 Gücük Ay ile 31 Ağustos olanların taharri istikşaf tarihleri 31 Ağustos 2023 olarak akseptans edildi.

Bodur düzentileme uygulaması devreye alındı

Depremden etkilenen işyerlerinin bu süreçte iştirakçi çıkarmamaları için Gelişmemiş Himmet Uygulaması devreye alınarak lehçe akse nedenli Gücük Say başvurularının alınabilmesine müteveccih hazırlıklar tamamlandı. Depremden etkilenen işyerlerine yönelik yerine uygulanması planlanan Kısa Iş Ödeneğine ilgilendiren ödemelerin agreman denetimi beklenmeksizin ivedilikle yapılabilmesi ve doğruluk sahipliği yönünden Bodur Mücahede Ödeneğine şartları tutmayan kişilere Nakdi Ücret Desteği sağlanmasına müteveccih adına vacip mevzuatsal ayrım hazırlıkları tamamlandı.

İşsizlik sigortası ödemeleri öne çekildi

Depremden etkilenen illerde İşsizlik Sigortası ödemelerinin öne çekilmesine ilgili faaliyet tamamlanarak küçük ay ödemeleri 15 Küçük Ay’ta yapıldı. Mart kocaoğlan ödemeleri 21 Mart’ta ve April ayı ödemeleri ise 19 Nisan’da yapılacak. Ayrımsız şekilde bölgede Yarım Düzentileme ödemelerinin dahi öne çekilmesine ilgilendiren icraat bu ödemelerin birlikte bir tarihlerde gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde tamamlandı.

Yer Sarsıntısı bölgesinde ihtiyaç duyulacak mesleklerde Kuruma kayıtlı kişilerin bilgileri hazırlanıp Kıran ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile paylaşıldı. Etken işgücü programlarından faydalanan ve depremden uymazlık gören işyerleriyle program faydalanıcılarına çevrik adına bildirimlere ilişkin müddet sınırlamalarını esneten ve ödemelerin yapılmasını kolaylaştıran düzenlemeler hayata geçirildi. İşbaşı Terbiye Programlarına yönelik kendisine Aile, Şubat, Mart ve Nisan ayları için katılımcıların devam durumlarına bakılmaksızın bilcümle kamer üzerinden mukteza masraf ödemesi yapılmasına ilişik düzenleme üstelik tamamlandı.

Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların prim borçları ertelendi

Bakanlık, katıksız afet sonrası çalışmaları kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, sigortalı çalıştıran işyerleri amacıyla 6 Gücük Ay ile 30 Nisan tarihleri arasındaki vesika verme sürelerini 26 Mayıs’a erteledi. 6 Gücük Ay’tan geçmiş ödeme süresi dolmuş kâin prim borçları ile 2023 yılı Eş, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları ise 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi. Antrparantez tecil süresince gecikme cezası ve gecikme zammı işletilmeyerek konfigürasyon taksit ödemeleri birlikte 31 Ağustos 2023 tarihine büyüklüğünde ertelendi.

Kamu idareleri bakımından 6 Gücük Ay’tan evvel ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Sülale, Küçük Ay, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ilgilendiren prim borçları ise teehhür cezası ve teehhür zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine büyüklüğünde ertelendi. Ifa vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca baştan yapılandırılmış kıyamet kapsamındaki iller amacıyla üstelik 6 Gücük Ay tarihi bakımından konfigürasyon/taksitlendirme işlemleri halel koşuluna girmemiş işverenlerin ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Orak Ayı tarihleri beyninde sona muazzez taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine büyüklüğünde ödeme imkanı sağlandı.

Primini kendisi ödeyen sigortalılar açısından depremlerin yaşandığı 6 Küçük Ay tarihinden ilk ifa süresi meşbu mevcut prim borçları ile 2023 yılı Sülale, Küçük Ay, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ilişkin prim borçları teehhür cezası ve teehhür zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi önceki borçları muhtelif kanunlar mucibince yeniden yapılandırılmış facia kapsamındaki iller amacıyla 6 Küçük Ay tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri tahrip koşuluna girmemiş sigortalıların ödeme vadesi 6 Küçük Ay ile 31 Orak Ayı tarihleri beyninde sona aziz taksitlerini 31 Ağustos 2023’e büyüklüğünde ödemelerine imkan sağlandı.

Ödeme Süresi Dolmuş Bulunan Prim Borçları 31 Ağustos’a Ertelendi

Bakanlık, yer sarsıntısı sonrası icraat kapsamında Bent-Seviye sigortalıları üzere 6 Küçük Ay’tan evvel ödeme süresi meşbu bulunan prim borçları ile 2023 yılı Karı, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ilgilendiren prim borçlarını rötar cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine büyüklüğünde erteledi. 6 Küçük Ay’tan geçmiş ifa süresi dolmuş kâin prim borçları ile 2023 yılı Aile ila Haziran dönemine ilgili primleri gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ifa vadesi esbak borçları muhtelif kanunlar layıkıyla yeniden yapılandırılmış afet kapsamındaki iller üzere 6 Şubat itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri nakız koşuluna girmemiş sigortalıların ödeme vadesi 6 Gücük Ay ile 31 Orak Ayı tarihleri ortada sona aziz taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ifa imkanı sağlandı.

6 Gücük Ay’ta yaşanan depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ve ilçelerinde dallı güllü vatandaşların, sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında ve çare ve/veya sürekli geçer tıbbi malzemelerin gerçekleştirme edilmesinde yaşanacak mağduriyetlerin önüne artırmak amacıyla kâh tedbirler alındı. Bu kapsamda facia bölgesinde ikameti mevcut vatandaşların; pandemi sürecinde olduğu kadar afiyet hizmeti sunucularında derya oluşturmamak ve vatandaşların kâin tedavilerini aksatmamak üzere sağlık raporu karşılığında alınacak reçete ve daima beğenilen tıbbi malzemelerinin bire bir defaya mahsus tevessül etmek üzere reçetesiz adına realizasyon edilmesi sağlandı. Kıran bölgesinde yaşayanların gelişigüzel ücret ödemeden esenlik hizmetlerinden faydalanması amacıyla hastane başvurularında taharri katılma payından muaf tutulması sağlandı. Bu bölgede faal vatandaşlar eczane başvurularında umar ve tıbbi materyal katılma payından muaf tutuldu. 6 Şubat tarihi öncesinden kaynaklanan ve elan öğrenim edilmemiş tetkik katılma payları ertelendi. Vatandaşların ellerinde bulunan mevcut tılsım ve tıbbi malzemelerinin gerileme altında eskimiş olabileceği gerekçesiyle tedavilerinde arıza yaşanmaması için 5 Küçük Ay tarihine kadar kıran bölgesinde ikameti bulunanların eczanelerden realizasyon edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihleri 6 Şubat 2023 şeklinde düzenlendi. – ANKARA

Share: