Görevli ve emekliye yapılan yüzdelik 30’luk bindirim TBMM’de kabul edilerek yasalaştı

TBMM Umumi Kurulu’nda Sosyal Sigortalar ve Umumi Esenlik Sigortası Kanunu ile Gâh Kanunlarda ve 375 Dar Yasa Hükmünde Kararnamede Mübayenet Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi akseptans edilerek yasalaştı. Yasaya göre, güçsüzlük, sakatlık, ahiret yolculuğu aylığı düz emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira adına öngörülen aylık asgari ifa tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

YÜZDE 30 ORANINDA ARTIRILACAK

Hizmet akdi ile tıpkı veya rappadak fazla işveren marifetiyle çalıştırılanlar; karye ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine sınırlanmış olmaksızın kişi hesabına ve yerine bağımsız milletvekili çalışanlardan ticari rüşvet veya azade meslek ocakçı nedeniyle temel yahut görgüsüz usulde gelir vergisi mükellefi olanlar; sağlık vergisinden affedilmiş olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar; çok ortaklı şirketlerin umumi heyet üyesi olan ortakları; sermayesi paylara mukassem komandit şirketlerin komandite ortakları; değişik şirket ve teçhiz iştiraklerinin ise kamu ortakları; tarımsal faaliyette bulunanlara ödenen dirimsel ve aylıklar, Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere yüzdelik 30 oranında artırılacak.

İŞVERENE ASGARİ ECIR DESTEĞİ

Kanuna göre, minimal sevap desteği Haziran 2023’e kadar bitmeme edecek. Bu kapsamda haklarında teferruatlı vadeli sigorta kolları hükümleri makbul sigortalıları işveren işverenlerce, 2022’nin bire bir ayına ilgili SGK’ye sunulan aylık prim ve bakım belgelerinde yahut muhtasar ve prim bakım beyannamelerinde prime temel günlük ateşçi 250 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplanmış prim ifa bölüm sayısını geçmemek için, 2023’te cari ayak tabanı ilişkin verilen maaş prim ve hizmet belgelerinde yahut muhtasar ve prim bakım beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilgili bütün prim ödeme ahit sayısının; 2023 yılı ortamında ilk defa bu tazammun alınan hisse senedi yerlerinden bildirilen sigortalılara ilgili toplanmış prim ifa çağ sayısının; ocak-haziran 2023 dönemi için günce 13,33 liralık ile çarpımı sonucu bulunacak hacim, bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu hacim İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Prime asıl günce vergi tutarı, şişman hisse senedi sözleşmesine bağımlı özel sektör işverenlerine ilişkin gelişim yerleri amacıyla 500 teklik kendisine asıl alınacak.

İLAVE FEHAMET PARA ŞIŞKINLIĞI FARKI HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINMAYACAK

COVID-19 salgını nedeniyle yapılan kısa mesai ödemelerinde yanlış işlemlerden dolayı hizmetleri SGK’ye yarım bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Aile-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki periyot için şişkinlik farkı karışma uygulanması öngörülen yüzdelik 16,48 artım oranı, yüzdelik 13,52 benek eklenerek yüzdelik 30 yerine uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık arttırma oran, tıpkısı döneme ait pahalilik farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Share: