Kaynak ve Maliye Bakanlığından vergide tahsilat performansının düştüğüne yönelik iddialara cevap Açıklaması

Hazne ve Maliye Bakanlığı, alacak gelirlerinde tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik iddialara ilgili, tahsilat performansının yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bire bir gidiş izlediğini, 2022 yılının ocak-haziran döneminde bu oranın yüzdelik 90,9’a yükseldiğini ve 3,3 benek çoğalma olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan mukayyet açıklamada, akıbet zamanlarda bazen basın im organlarında alacak gelirlerine ait tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğü ve vergi gelirlerinin bütçedeki payının azaldığı yönünde istihbarat yapıldığına belen edilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından konuyla ilişkin açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Mevcut mevzuat uyarınca, genel bütçe algı gelirlerine ilgilendiren tahakkuk ve tahsilat tutarlarının esbak yıllardan mevrut tahakkukları ve yine önceki yıllara ait tahsilatları bile içerecek şekilde kümeli kendisine açıklandığı anlatım edilerek, bu şekilde geçmişten gelen alacakların değme sene gerçekleşme tutarlarına eklendiği ve tahsil edilen tutarlar ile kıyas edildiğinde oranların bağan gözüktüğü bilgisi verildi. Meğerse rastgele yıl geçmişten bağımsız değerlendirerek, o yılda gerçekleşme fail alacaklar gene o yılda öğrenim edilen alacaklara oranlandığında soy tahsilat performansına ulaşılmasının tür olduğu vurgulandı.

Her kamer kamuoyuyla paylaşılan bütçe sonuçlarında, algı gelirleri gerçekleşme ve tahsilat oranları ile ilişik yılda gerçekleşme fail ve gine ilişik yılda öğrenim edilen idrak gelirlerine ilişik cari yıl tahakkuk ve tahsilat oranlarının saha aldığına işaret edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

“Serencam yıllarda vergi gelirlerinin cari sene tahsilat/tahakkuk oranlarının yüzdelik 90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı aile-haziran döneminde akan yıl tahsilat/gerçekleşme oranı yüzdelik 87,6 iken, 2022 yılının bir döneminde bu oranın yüzdelik 90,9’a yükseldiği ve 3,3 benek artma olduğu görülmektedir. Kazanç gelirleri tahsilat/gerçekleşme oranlarına ilişkin kaynak tahsilat performansı yıllar bakımından kararlı ve yüksek bir davranış izlemekte olup, 2022 yılının evvel 6 ayında ise tıpkı eski yılın bir dönemine bakarak mehabetli tıpkı artma gerçekleştiği görülmektedir.

Diğer taraftan, amme giderlerinin arz mıhlı ve sürdürülebilir kaynağı olan kazanç gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında dahi herhangi bir tenakus bulunmamaktadır. Düpedüz, 2019 yılında alacak gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 81 ve yüzdelik 83,1 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı revize bütçede bile bu oranın yüzde 85,6 kendisine gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

Açıklamada, 2019-2020 yıllarına ilgili akan sene tahsilat ve tahakkuk oranlarına ait şu resim paylaşıldı:

Tahakkuk

(Milyon TL)

Tahsilat

(Milyon TL)

Tahsilat/Akan Yıl Tahsilat/Tahakkuk (yüzdelik)Gerçekleşme( yüzdelik)2019865.737673.86077,893,420201.077.229833.25177,491,520211.498.1871.164.98877,889,32021 SÜLALE-HAZİRAN790.474496.94062,987,62022 EŞ-HAZİRAN1.493.7251.033.79169,290,9

YORUMLAR
Kullanıcı Adı
500

Kaynak, 2 ara kazanç ihalesinde 9,2 bilyon lira borçlandı Borçlanma maliyetleri ve risk primi göstergeleri düşüşünü sürdürüyor

Ana: AA

Kaynak ve Maliye Bakanlığı, Tutum, Akıbet An

Sonuç Zaman › Tutum › Hazine ve Maliye Bakanlığından vergide tahsilat performansının düştüğüne müteveccih iddialara karşılık Açıklaması – Sonuç Zaman

Bu bilim AA tarafından mücehhez olup habere Sondakika.com tarafından tek editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA yoluyla hazırlanan hep haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle hudayinabit servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Share: