EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasını 6 kamer uzattı

Enerji Piyasası Aranjman Kurumu (EPDK), doğal gaz ve kömür üzere ithal erke hammaddelerindeki maliyet artışının yer güvenliğini sekteye uğratmaması için 1 Nisan’dahi başlattığı azami telif hakkı karşılık mekanizmasını 6 kamer daha uzattı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmayan, “Global enerji krizi Avrupa’yı yıldırma ediyor. Bizim 6 ay evvel uygulamaya başladığımız bu geçici sistem başta İngiltere ve Almanya gelmek için stabil haddinden fazla Avrupa ülkesi vasıtasıyla da uygulamaya alınıyor. Kurulumuzun kararı ile 6 kamer elan alelhusus gerçeklik maliyet artışı dolayısıyla üretim yapamayan santrallerin sunma güvenliğine katkısını sağlayacağız” dedi.

UYGULAMA 6 KAMER ELAN UZATILDI

Yaklaşan şita ayları öncesi ilkin İngiltere ve Almanya koyulmak amacıyla dayanabilen çokça Avrupa ülkesi enerjide hem sunma güvenliğini temin etmek hem de tüketicileri faziletli maliyet artışlarından koruyabilmek için bakir tedbirleri devreye sokuyor. Bu tedbirlerden biri dahi maksimal telif hakkı eşit mekanizması. 6 ay önce aldığı kararla bu mekanizmayı devreye alan EPDK, uygulamayı 6 kamer elan uzatma kararı aldı.

ÖNCELİKLİ GAYE, MALİYET ARTIŞLARININ TÜKETİCİYE YANSIMAMASI

EPDK Başkanı Mustafa Yılmayan yaptığı açıklamada, global enerji krizinin Avrupa ülkelerini kullanılmamış tedbirler almaya ittiğini hatırlattı. Maksimum telif karşılık mekanizması ile yer güvenliğinin sağlanması ve maliyet artma ihtimallerinin tüketiciye yansıtılmamasının öncelikli maksat olduğunu vurgulayan Yılmayan, “Hamdolsun ilk 6 maaş uygulamamız sonucunda hiçbir santral kapanmadı ve yer güvenliği sıkıntısı yaşamadık. Fakat tedbiri vasıtasız tutmak gerekiyor. Hem serbest piyasa yapısını koruyacağız hem da içinden geçtiğimiz dönemin doğasına makul önlemleri almaya devam edeceğiz. Mütezayit hammadde fiyatları sebebi ile erdemli maliyetle canlılık üreten santrallerin- ki büyük bir istihdam kaynağı bu santraller- kapanması Türkiye’nin yeryüzü güvenliğini sekteye uğratabilir. Bu format tüketicilerimiz üzere hem maliyet yükü hem dahi beklenen kesintiler anlamına gelebilir. Buna izin veremeyiz. Maksimum telif denk mekanizması ile piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye bitmeme edeceğiz” dedi.

KÜRESEL ENERJİ KRİZİ AVRUPAYA TEHDİT EDİYOR

İthal im maliyetlerindeki yüksekliğin piyasa fiyatlarını bibi çok faziletli seviyede tuttuğunu kaydeden Yılmaz, kanunun verdiği mezuniyet ile geçerli bu kararın erke piyasalarının adil ve kompetitif yapısının korunmasına yönelik ayrımsız “güven sübabı” yerine görülmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Global enerji krizi Avrupa’yı zılgıt ediyor. Bizim 6 ay ilk başladığımız bu arızi düzenek ilkin İngiltere ve Almanya atılmak için it canlı çokça Avrupa ülkesi eliyle bile uygulamaya alınıyor. Kurulumuzun aldığı kararla 6 kamer elan alelhusus asıl maliyet artışı zımnında üretim yapamayan santrallerin genişlik güvenliğine katkısını sağlayacağız. Tüketicilerimizi dahi artan yabansı maliyet artışlarından korumayı hedefliyoruz. Gelgel kendisine girdi maliyetlerini yakından izlem ediyoruz. Bu maliyetlerde yaşanan değişiklikleri azami uzlaştırma fiyatlarına bile yansıttık. Örneğin ithal kömür fiyatında makro ayrımsız uymazlık oldu ve bu yaşanan değişikliği bile maksimal telif fiyatlarını düşürme şeklinde yansıttık. Süreci titizce strateji etmeye devam edeceğiz” dedi.

AZAMİ UZLAŞTIRMA TUTARI DOĞALGAZ SANTRALLERİ İÇİN 4 BİN 500 TL

EPDK marifetiyle alınan karar ile azami telif fiyatları (MWh başına) gaz santralleri için 4 bin 500 TL, ithal kömür santralleri üzere 2 bin 750 TL, evcil kömür santralleri amacıyla 2 bin 50 TL, yenilenebilir kaynaklar için bin 540 TL kendisine belirlendi. Serbest piyasada oluşan bedeller ile maksimum uzlaştırma fiyatları arasındaki ayırt ‘terviç bedeli’ yerine kaynak bazlı sübvansiyon havuzunda toplanacak. Bu havuzda oluşan gelirin düzenlemeye tabi hep tüketicilerin faaliyet tüketimleri için kullanılarak, tüketicilerin piyasada oluşan artışlardan korunması hedefleniyor.Share: