Aut tecim istatistikleri (2)

Türkiye’nin ağustos ihracatında imalat sanayisinin payı yüzdelik 95 olurken ithalatta mesafe malların payı yüzdelik 79,5 kendisine kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Tecim Bakanlığı aksiyon birliğiyle Umumi Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan ağustos ayına ilgili aut tecim istatistikleri açıklandı.

Buna bakarak, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta ağustosta imalat sanayisinin payı yüzdelik 95, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzdelik 2 oldu.

Familya-ağustos döneminde iktisadi faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzdelik 1,9 adına kaydedildi.

Geniş iktisadi gruplar sınıflamasına göre ithalatta ağustosta açıklık malların payı yüzde 79,5, resülmal mallarının payı yüzdelik 11,6 ve istihlak mallarının payı yüzde 8,8 yerine hesaplandı. Ev-ağustos döneminde ise ara malların payı yüzdelik 81,6, anamal mallarının payı yüzdelik 10,6 ve tüketim mallarının payı yüzdelik 7,7 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta geçmiş sırada

Ağustosta ihracatta evvel sırayı 1 milyar 664 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 bilyon 483 milyon dolarla KUL, 1 bilyon 258 milyon dolarla Irak, 1 bilyon 104 milyon dolarla Mürekkep Kraliyet, 949 milyon dolarla Rusya izleme etti. Ağustos’ta ilk 5 ülkeye yapılan dış satım, hep ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.

Ev-ağustos döneminde dahi ihracatta evvel tam Almanya vadi aldı. Bu ülkeye 13 milyar 775 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Almanya’yı 11 milyar 416 milyon dolarla ABD, 8 milyar 609 milyon dolarla Irak, 8 milyar 604 milyon dolarla Mürekkep Kraliyet ve 8 milyar 352 milyon dolarla İtalya strateji etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6’sına bedel geldi.

İthalatta evvel sırayı Rusya aldı. Ağustosta bu ülkeden 6 milyar 297 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya’yı 4 milyar 147 milyon dolarla Çin, 2 bilyon 49 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 750 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 324 milyon dolarla ABD izledi. Ağustos’ta evvel 5 ülkeden yapılan ithalat, mecmu ithalatın yüzdelik 47,9’unu oluşturdu.

Sülale-ağustos döneminde dahi ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 38 bilyon 413 milyon dolarlık dış alım yapıldı. Rusya’yı 28 milyar 34 milyon dolarla Çin, 15 bilyon 328 milyon dolarla Almanya, 10 bilyon 295 milyon dolarla BENDE, 9 milyar 132 milyon dolarla İtalya izlem etti. Yılın 8 ayında ilk 5 ülkeden yapılan dış alım, mecmu ithalatın yüzdelik 42,3’üne karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak, ağustosta bir eski taban nazaran dış satım yüzde 2,6, ithalat yüzdelik 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ağustosta geçen yılın benzeri ayına kıyasla dış satım yüzdelik 9,5, ithalat yüzdelik 37,5 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre aut ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması zarfında yer düz imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ağustos ISIC Rev.4’e bakarak imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,9 kendisine kayıtlara geçti.

Sülale-ağustos döneminde ISIC Rev.4’e bakarak imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzdelik 94,6 kendisine hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde yüksek uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu.

Ağustosta imalat sanayisi ürünlerinin hep ithalattaki payı yüzde 72 namına belirlendi. Efdal teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 10,4’ü buldu.

Familya-ağustos döneminde imalat sanayisi ürünlerinin hep ithalattaki payı yüzdelik 70,1 olarak hesaplandı. Sülale-ağustos döneminde faziletkâr teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 9,7 yerine kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi’ne göre ağustosta ihracat, sabık yılın aynı ayına nazaran yüzdelik 9,7 artarak 19 bilyon 540 milyon dolar, dış alım yüzdelik 37,5 artışla 30 milyar 746 milyon dolar oldu.

Ağustosta dış tecim açığı yüzde 146,1 terfian 4 bilyon 554 milyon dolardan 11 milyar 206 milyon dolara artık. İhracatın ithalatı gelecek oranı Ağustos 2021’üstelik yüzde 79,6 iken güzeşte kamer yüzdelik 63,6’ya geriledi.

Özel Ticaret Sistemi’ne bakarak dış satım, familya-ağustos döneminde sabık yılın tıpkısı dönemine nazaran yüzdelik 16,3 artarak 154 milyar 437 milyon dolara, ithalat yüzdelik 38 artışla 225 bilyon 486 milyon dolara yükseldi.

Karı-ağustos döneminde dış tecim açığı yüzdelik 132,3 artarak 30 bilyon 591 milyon dolardan 71 bilyon 49 milyon dolara bundan sonra. İhracatın ithalatı gelecek oranı Ocak-Ağustos 2021 döneminde yüzde 81,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 68,5’e geriledi.

(Bitti)

Share: