Çiftçilere bu yıl için ödenecek zirai destekler belirlendi (2)

Ekinci Araç Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Yetiştiricilere, 4 kamer ve vücut yaştaki buzağı üzere 500 teklik destek sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar için ilave 200 teklik destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Tezek ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Reisicumhur Kararı”, Resmi Gazete’üstelik yayımlandı.

Buna göre, Ekincilik Havzaları Istihsal ve Terviç Modeli kapsamında yemleme bitkileri desteğinde ÇKS’ye kayıtlı arazileri üzerinde anif yemleme sağlamak amacıyla çokça yıllık ve biricik almanak yemleme bitkileri ekimi işleyen üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına koyulmak üzere korunga için 90 teklik, biricik yıllık yem bitkileri üzere 60 teklik, silajlık ekilişler (düzensiz/sıska) üzere 60 lira, yapay çayır mera üzere 150 lira, çok almanak yemleme bitkilerinde yapışkan olanlar üzere 90 teklik, zayıf olanlar üzere üstelik 40 liralık ve silajlık ekilişler için 100 lira olacak.

Yer altı sularının ev seviyede ve su kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu sene ekilen ağızotu bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük üzere ağızotu bitkisi desteğine ilave yüzdelik 50 destek verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı yeryüzü çok 960 gün veya akıbet iki buzağılama arası sunu fazla 600 aktarılma olan ineklerin doğan buzağıları için efsanevi başına 500 teklik bindi sağlanacak.

Dert, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalabalık, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’de doğan buzağılar için arttırma 200 teklik ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek vahit denk ve şerait doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 teklik bindi ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ifa vahit miktarlarının 20 başa kadar hacısı hocası, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 esas için yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin teklik destek

Dişi mandalar için 500 teklik, asıl kütüğüne kayıtlı calip mandalar amacıyla ilave 300 liralık, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve eğin malaklar üzere 500 teklik, köken kütüğüne mukayyet malaklar için üstelik arttırma 300 teklik, eğreti tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 lira bindi ödenecek.

Islah gayeli benzen zımni analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt nitelik kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan akman sütçü yahut kombine ırk beherglas aptal üzere 100 liraya kadar bindi verilecek.

En beş altı 1 çıban, sunu fazla 50 saksı düve (camız dahil) alımına dahi Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı ancak ortamında doğmuş ve düve merkezlerinden realizasyon edilen düvelere ise yüzdelik 50’si kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan çıplak işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 kamer gövde yaştaki koca hayvan bilimi aut, mecmu sığırlar üzere hayvan sahiplerine 600 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa büyüklüğünde birlik, 501 saksı ve beden için yüzdelik 50’sine denk mevrut tutarın ödenmesi yoluyla uygulanacak. Antrparantez Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na topluluk işletmelerdeki elbisesiz pres desteği düz parçalanmamış sığırlar üzere arttırma 100 liralık bindi verilecek.

Vekâlet pusat sistemlerine mukayyet, yetersiz içre zade ve besi süresini tamamlamış eş sığırlarını (camız karışma) mevzuatına akıllıca kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 saksı amacıyla (200 kelle dahil) hayvan başına aktarılma ve ünite eşit üzerinden 500 liralık bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, güdücü istihdam desteği, 100 mebde ve cisim kart koyun gâvur varlığına topluluk işletmelere veya çobanlara 12 bin liralık yerine ödenecek.

Damızlık koyun-gâvur yetiştiricileri birliklerine örgen yetiştiricilerin, Nezaret kayıt sistemlerine kayıtlı deneyli kucak başına 50 teklik, anaç aksi başına 50 lira, deneyli tiftik keçisi başına arttırma 20 lira, göçebe yetiştiricilerine bilgili koyun inat başına ilave 2 lira destek ödemesi yapılacak.

Bir önceki yılın kurnaz koyun-keçi desteğini düzlük ve tutma yılında kurnaz koyun direngen sayısını zait işletmelere, ayrımsız esbak yılın kuzu ve oğlaklarının, terviç yılında iri koyun, aksi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artma oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 200 lira bindi ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine bindi

Moher ve Yapağı Tarım Satma Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) sadık kooperatiflere, Maya Kucak Dikbaşlı Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa mukayyet yün el işi tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Moher Araç Sistemi (TKS) Selen Tabanı’na kaydettiren üreticilerine cedi tiftiğinin kilogramına 70 lira, resülmal tiftiğin kilogramına 60 liralık, ikincil tiftiğin kilogramına 25 liralık, sözleşmeli istihsal kapsamında üretilen tiftiğe dahi arttırma 10 lira ifa yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz çocuk sağlayıcı Koza Ekincilik Mir Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 teklik, ürettiği yaş ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut zindelik alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve el işi olan tüzel kişilik vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Taşıt Sistemi’ne kayıtlı, şekil birliği düzeyinde örgütlenmiş müstahsil birlikleri ve/veya müstahsil birliklerine üye üreticilerine da arılı kapçık başına 30, örgen olmayanlara 20 liralık, Bakanlıktan istihsal izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya ana arı başına 100 teklik destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında oluşan atıklar amacıyla hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları üzere 1400 teklik, küçükbaş hayvan atıkları için 250 lira atılan desteği, efsanevi hastalıkları ile savaş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara kocabaş hayvan başına 2 teklik, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 liralık destek ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram karışma, alabalık için kilo başına 1 lira, bakir türlere 3 teklik, tutkun cümle üretime 2 lira, kilogram üstü ala yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar teklik, midye üzere kilo başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede büyüklüğünde kuluçkahane maya alabalık desteği balık başına 60 teklik, yer havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram karışma kilogram başına 2 lira verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının durumunda korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça geçerli projeler üzere yetiştiricilere, kocabaş koruması amacıyla efsanevi başına 1000 lira, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 lira, sığır pedigrili korumaya 1200 liralık, halis korumaya kapçık başına 80 lira, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 liralık, tashih programındaki koyun, keçi ve yavrularına umum elinde düzelti elit sürüde efsanevi başına 150 teklik, taban sürüde 100 lira, umum elinde manda ıslahı (bilgili manda), sevir ve sene içinde doğuran kurnaz mandaya hayvan başına 2000 liralık, yıl ortamında doğurmayan kurnaz mandaya efsanevi başına 1200 liralık, damızlığa terk etmek amacıyla seçilen evcil sığır (düve/tosun) hayvan başına 1500 lira, damızlığa ayrılmayan amacıyla 1300 teklik, maya koca materyale (koç-teke) efsanevi başına elit sürüde 350 liralık, aya sürüde 250 lira terviç yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 teklik destek

Yurt içi sertifikalı evlat yararlanma desteği çerçevesinde dekara aspir için 10 teklik, kanola üzere 30 liralık, susam için 8 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik üzere 50 lira, zayıf fasulye, yasmık ve yonca üzere 60 liralık, nohut üzere 50 teklik, kumpir amacıyla 200 liralık, fiğ, yemleme bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi üzere 45 lira, kayran fıstığı üzere 34 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/amut tasarruf desteği, antep fıstığı, ceviz, badem, semavi incir ve aronya için 400 teklik, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, kayısı, ekşi kiraz, zeytin, başka sonuç türleri ve asma (nar ve muz dünya) için 280 liralık, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi üzere birlikte dekar başına 400 liralık olacak.

Yurt içre sertifikalı evlat üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, sınırlı zarfında satışını gerçekleştiren, Vekâlet yoluyla yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri mütenevvi sertifikalı tohumluklarla özgün/asıl ve üstü tohumluklara birlikte türüne göre kilogram başına 0,1-5 lira sınırlı içi sertifikalı tohum istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 teklik, aşısız rekiz başına ise 0,25 teklik bindi sağlanacak.

Çiftlik Saymanlık Malumat Zehir Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına bitmeme edilecek ve sabık sene anahtar altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 liralık ödenecek.

Zirai neşir ve müşavirlik desteği namına, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai yayım ve danışmanlık hizmeti sunan başıboş tarım danışmanları ile ziraat odası ve müstahsil örgütlerinde en fazla 5 tarım danışmanı oluşmak üzere istihdam edilen her bir ekincilik danışmanı üzere 72 bin teklik ödenecek. Ödemeler 12 mahiye bakım sunumuna mecbur adına kıymet iki tike halinde yapılacak.

Söz konusu karar, 1 Eş 2022’den konuşmak için bugün bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: