Yıl sonu pahalılık beklentisi yüzdelik 35,76 oldu

Meydan katılımcıları anketinin Şubat ayına ait sonuçlarına bakarak, akan yıl sonu bitiren enflasyonu (TÜFE) beklentisi bire bir önceki anket döneminde yüzdelik 32,46 iken, bu soruşturma döneminde yüzdelik 35,76 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Hat Bankası (TCMB) Küçük Ay ortalık katılımcıları anketi sonuçlarını paylaştı. 2023 yılı Şubat Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, gerçeklik kesim ve mali çağ temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 murahhas marifetiyle yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık para şişkinliği beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu mütemmim enflasyonu (TÜFE) beklentisi tıpkı geçmiş sormaca döneminde yüzdelik 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı eski sormaca döneminde yüzde 30,44 iken, bu sormaca döneminde yüzde 30,75 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise benzeri sormaca dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzdelik 18,11 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası pahalılık beklentileri

2023 yılı Küçük Ay sormaca döneminde, katılımcıların 12 kamer sonrasına ilgili olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama namına yüzde 15,63 olasılıkla yüzdelik 25,00 – 29,99 aralığında, yüzdelik 25,31 olasılıkla yüzdelik 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 35,26 olasılıkla ise yüzdelik 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı soruşturma döneminde nokta tahminler temel alınarak yapılan değerlendirmeye bakarak ise, katılımcıların yüzdelik 15,63’ünün beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 25’inin beklentilerinin yüzdelik 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 31,25’inin beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 kamer sonrası para şişkinliği beklentileri

2023 yılı Şubat Ayı soruşturma döneminde, katılımcıların 24 kamer sonrasına ilgili ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin averaj namına yüzde 10,67 olasılıkla yüzde 9,00 – 14,99 aralığında, yüzdelik 55,26 olasılıkla yüzdelik 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 18,27 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 26,99 aralığında çoğalma göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde dideban tahminler ana alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 kamer sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzdelik 14,81’inin beklentilerinin yüzdelik 9,00 – 14,99 aralığında, yüzde 48,15’inin beklentilerinin yüzdelik 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 25,93’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Nema Pazarı’nda oluşan akan ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi tıpkısı önceki soruşturma döneminde yüzdelik 9,08 iken, bu soruşturma döneminde yüzdelik 9 oldu. TCMB benzeri hafta vadeli ürem münakasa faiz oranı cari ay sonu beklentisi tıpkısı esbak soruşturma döneminde olduğu kabil bu sormaca döneminde dahi yüzdelik 9 namına gerçekleşti.

Döviz ark beklentileri

Katılımcıların cari sene sonu döviz ark (BENDE Doları/TL) beklentisi bir geçmiş soruşturma döneminde 23,12 TL iken, bu sormaca döneminde 22,84 TL oldu. 12 kamer sonrası döviz arık beklentisi ise bire bir eski soruşturma döneminde 23,43 TL iken, bu sormaca döneminde 23,10 TL yerine gerçekleşti.

GSYH tahaccüm beklentileri

Katılımcıların GSYH 2023 yılı nema beklentisi ayrımsız esbak soruşturma döneminde 4,1 iken, bu sormaca döneminde yüzde 3,6 adına gerçekleşti. GSYH 2024 yılı tahaccüm beklentisi ise bire bir eski anket döneminde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 kendisine gerçekleşti. – İSTANBUL

Share: