Karabük’te 8 bin 757 esnaf var

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı hava denetimleri çerçevesinde Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş’tan 2022 yılında yapılan icraat hakkında bilgilendirme aldı.

Karataş, 2023 yılında Tüketici Çevre Denetimi ve Gözetimi Birimi Mütemmim Hakem Heyetine 2 bin 104 müracaat olduğunu, bu müracaatlardan 916’sına lehte, 942 aleyhte 55 müracaata ise görevsizlik kararı verildiğini belirtti. 2023 yılı üzere maddi sınırın 66 bin TL olarak belirlendiğini aktaran Karataş, “2022 yılı içerisinde Nahak Yere Bedel Artışı Sistemine toplamda 261 başvurma olmuş yapılan denetimlerde 7 firmaya 10 bin 292 TL yönetsel yaptırım uygulanmıştır. İl genelinde 8 bin 757 esnaf bulunmakta olup tescil sayısı 823 terkin sayısı 455’dir. 2022 yılı içerisinde 15 Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve 1 Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinin umumi kurulları yapılmıştır. İl genelinde toplanmış 33 kooperatif bulunmaktadır 2022 yılı içerisinde süssüz ve yabansı atılmak üzere bütün 34 umumi kurul yapılmıştır. Cesaret Kefalet Kooperatifleri eliyle 2022 yılında toplam 453 milyon 314 bin 024 TL itimat kullandırılmıştır. KOOP-DES çerçevesinde yapı, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini kıymetlendirme amacı güden ilimizde mevcut Karabük Uğraşan Avrat Girişimi Istihsal ve İşletme Kooperatifimize 149 bin 625 TL mal ve takım alımlarına ait atıfet desteği yapılmıştır” dedi.

İkinci Umum Motorlu Karaca Taşıtı Tecim Hikmet Sistemine 10 skor başvurma gerçekleştirildiğini, 7 müracaatın onaylandığını, 3 müracaatın reddedildiğini vurgulayan Karataş, “İlimiz genelinde 47 firmaya doküman verilmiştir. İkinci Halk Motorlu Kişmiri Araç ticareti özne 30 işletmeye müteveccih denetimler yapılmıştır. Gayrimenkul Ticaret Bilgi Sistemine 28 başvurma gerçekleştirilmiş, 14 müracaat konfirme 14 müracaat ise reddedilmiştir. İl genelinde bu güne büyüklüğünde 45 firmaya belge verilmiştir. Kuyum Ticareti Bilgelik Sistemine 12 müracaat gerçekleştirilmiş, 5 başvurma onaylanırken 7 başvurma reddedilmiştir, memleket genelinde bugüne kadar 22 firmaya vesika verilmiştir. 30 anonim ortaklık görgüsüz ve alışılmamış umumi kurullarını yapmış olup; müdürlükçe vekillik temsilcisi görevlendirilmiş, genel kurul sonrası dosyaları tamamlanmıştır. Karabük Ticaret Odasına kayıtlı bin 158 firma Safranbolu Tecim Odasına 814 firma bulunmakta olup iki odaya mukayyet firma sayısı bin 972’dir. Nakız Hakem Heyetine 2022 yılında 1 başvurma gerçekleştirilmiştir, sisteme 3 sayı bildirimci vasıta yapılmıştır. İlimiz genelinde 14 sayı Iş yeri ve 1 nüsha toptancı tıngır bulunmaktadır” diye niteleyerek konuştu. – KARABÜK

Share: