İnternet alışverişlerinde kullanılmamış çevrim! Düzenlemeye göre iade kargo ücretini bundan sonra tüketici karşılayacak

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Başkalık Yapılmasına Dayalı Yönetmelikte Mübayenet Yapılması Üzerine Talimatname” Resmi Gazete’birlikte yayımlandı. Bakanlıktan konuya ilgilendiren yapılan açıklamaya göre, iletişim imkanları ve ifa sistemlerindeki çeşitlilik başta kalkmak amacıyla, teknolojide yaşanan gelişmelerle ülkenin cemaat olduğu tendürüst insan yapısı, enfrastrüktür yatırımlarının tamamlanması, e-ticaretin getirdiği antlaşma ve mekan sınırı olmaksızın çabuk ve çarpık çurpuk aksata imkanları, vandöz ve işaret çeşitliliğinin fazlalığı, sonsuz düzenlenen kampanya ve teşvik ile sektörün dinç yapısı e-ticaretin hacminin ve konvansiyonel ticaretten aldığı payın küsurat tıpkısı çabucacık yükselmesine hastalık oldu. Bu ebat tüketicilerin elektronik ticarette canip oldukları mesafeli sözleşmelerin ağırlığını ve önemini gün günden artırdı.

İADE SÜRESİ ON DÖRT GÜNE ÇIKARILDI

Cayma hakkı kullanımında malın reddetme süresi on günden on dört güne çıkarıldı. Ayrıca DENIZ Direktiflerine uygun namına iadeli masraflarından bastırık halleri düzenlenerek gizli tıpkı maliyet kalemi adına nihai bey fiyatının tespitinde dikkate alınan reddetme masraflarının nişane ve tüketici bazında farklılaştırılabilmesi imkanı ile sonuncu bey fiyatlarında yapılacak indirimler sayesinde sektörel rekabetin ve toplam tüketici refahının arttırılması hedeflendi.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde azami on dört periyot içerisinde tüketiciye yapılması zorunlu denk iadelerine ilgili olarak anaç çıkaran kuruluşlara dahi kendilerine aktarılan tutarın ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine bir tane seferde arttırma edilmesi zorunluluğu getirilerek tüketicilerin taksitli alışverişlerinde kredi limitlerinin nahak yere yere azalmasından ufuk finansmana ulaşmalarının önündeki bariyer kaldırıldı.

KİŞİSELLEŞEN BAZI IM GRUPLARI SINIRLARI BELİRLENEREK CAYMA HAKKINDAN İSTİSNA EDİLDİ

Standart nitelikteki vabeste sayıda yayın üzere kişiselleşmesi nedeni ile satın alınması sonrasında cayma hakkı beğenilen ürünün ukubet hukuku bağlamında suç aleti yerine kullanılması özellikle tevessül etmek amacıyla hukuka hilaf kullanımının yeniden satışa laf edilmesi nedeni ile bakir sahibi olan tüketici itibarıyla adli ve yönetsel yönden düzenlilik riski taşımasının önlenmesi, kıt olan ülke kaynaklarının israfının engellenmesi, tamamına yakınının ithal edilmesi nedeni ile aut tecim dengesine hırçın etkisinin önlenmesi amaçları ile bazen yayın grupları sınırları belirlenerek rücu hakkından istisna edildi.

BİR HUSUS DIŞINDAKİ BILCÜMLE MADDELER YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yapılan değişiklikle, hem vandöz/sağlayıcılar, ara bulucu bakım sağlayıcılar ile kargo şirketleri beyninde ticari sözleşmelerin revizyonu ile veri işlem sistemlerinde gerekli entegrasyonun yapılabilmesi hem üstelik tüketicilerin doğruluk ve yükümlülükleri üzerine bilgilendirilerek aydınlatılabilmeleri üzere bahis konusu değişikliklerin 1 Ev 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi hususu düzenlendi. Mavera yandan, yapılan eskimemiş düzenlemenin rücu hakkının kullanımı dışındaki hükümleri, 1 Teşrinievvel 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.Share: