Hak Bakanı Bozdağ YANLIŞSIZ Tümen Şefaatli İlçe Müracaat Meclisi Toplantısı’nda konuştu: (2)

Bakan Bozdağ, “Herkesin tercihine uygun yaşam tarzına ocumak duyacaksınız”

YOZGAT – Türe Bakanı Bekir Bozdağ, “İnsanların tercihlerine, akide, diyanet ve vicdan hürriyetine, iş hak ve hürriyetine, eğitim bilimi doğruluk ve hürriyetine korku duymayanların kalkıp biz birlikte özgürlükçüyüz, tığ üstelik demokratız demeleri önemli tıpkı yalandır. Madem öyleyse herkesin tercihine akla yatkın dirim tarzına tırsmak duyacaksınız.” dedi.

Doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat’ta partisinin Şefaatli İlçe Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada Türkiye’bile bir nice yasağı kaldırdıklarını hatırlatarak, “ara sıra özgürlükten, apayrı başka şeylerden bahsediyor insanlar. Türkiye’de kavi çok yasakları kaldırdığımız kadar başka bile yasakları kaldırmaya devam ettik. ve birçok yasağı kaldırdık. Amma bakın serencam günlerde Kayseri’da bir fabrikada, askeri benzeri fabrikada biri huruç, buraya başörtülü, çember sakallı, pardösülü olanlar giremez diyerek kendince alfabe yazıyor. İstanbul’bile benzeri okula başörtülü gelen stajyeri bu okula akseptans edemeyiz diyen bire bir gayr henüz çıkıyor. Hangi antlaşma çıkıyor? AK Parti iktidardayken çıkıyor. Şu cürete bak. Tığ yasakları kaldırmışız. Hiç kimesne terbiye, tedrisat hakkından mahrum bırakılamaz diyen esas hükmüne maltalık vermişiz. ‘Tümce kanunun önünde eşittir’ ilkesini bütün hayata geçirmişiz. Her zümre amme hizmetlerine duhul hakkına, say ve barışma hürriyetine sahipken anayasamıza göre. ve görevin gerektirdiği niteliklerden başka çalışmak için hiçbir boyut aranmaz derken birileri kalkıp buradan kendine yoğun vehmedip anayasayı de yasalarımızı üstelik ayaklar altına düz, tanımayan adımlar atıyorlar. Demin yapıyorlar bunu. Tayyip Bey’in Reisicumhur olduğu, Halk İttifakı’nın iktidar olduğu dönemde. Tanrı koruma görevlisi aynı dahi bunların imkanı olsa kim bilir neler yapacaklar. Bakın buradan çok kemiksiz söylüyorum. Eğitim ve talim hakkının kullanılmasını anayasa ve yasalara aykırı şekilde hiç kimesne engelleyemez. Zira zorlayış veya zılgıt kullanarak ya dahi hukuka aykırı apayrı ayrımsız davranışla devletçe kurulan veya amme kurumlarının verdiği izne dayalı adına yürütülen rastgele türlü eğitim ve öğretim faaliyetleridir. Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasının, eğitim bilimi ve talim kurumlarına ve müştemilatına girmesinin ve orada kalmasını engel olmak bizim Ukubet Kanunu’muzda 2 yıldan 3-5yıla büyüklüğünde delik cezasıyla cezalandırılmaktadır. Tıpkı şekilde matematik ya de gözdağı kullanarak evet birlikte hukuka yeraltı başka benzeri davranışla tıpkısı kimsenin inanç, beyin veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişik tercihlerine müdahale fail yahut bunları değiştirmeye zecrî fiilleri fethetmek de

“On Paralık kimse anayasa ve yasaların üstünde değildir”

On Paralık kimsenin anayasa ve yasaların üstünde olmadığını dahi tabir eden Nazır Bozdağ, “Demin benim inancımdan belde ego kelle örtüyorum. evet da inancımdan değil da düşüncemden, kanaatimden yağlık başımı örtüyorum. Veya dahi apayrı ayrımsız sebeple başını örtüyor. Hiç kimse sen başını örtüyorsun diyerek ona ayrımcılık yapamaz. Ayrı tıpkı ilişki çekemez. Hem kamuda hem hususi sektörde bu tiksinti ve ayrımcılık suçunu oluşturur ve ukubet kanunu bakımından de yaptırma tabidir. Tek kimse temel ve yasaların üstünde değildir. Ki kim anayasalıyı ve yasaları çiğnerse o ant daima karşısında anayasayı, yasayı bulur. Bizim dönemimizde bu barbar anlayışı hayata geçirmek talip gündeş yobazlara asla derbent verilmedi. imdi bile verilmeyecektir. On Paralık kimsenin bundan endişesi olmasın. Başkalarının hayat tarzına engelleme etmeyi başkalarının kanaatlerine, inançlarına, düşüncelerine müdahale etmeyi çağdaşlık bilmek, ilkelliğin buradaki vasfını bulunmayan etmez. Bunun çağdaşlıkla alakası yok. İnsanların tercihlerine, insanların akide hürriyetine, kült ve vicdan hürriyetine, emek türe ve hürriyetine, eğitim doğruluk ve hürriyetine çekinmek duymayanların kalkıp tığ dahi özgürlükçüyüz. Biz demokratız demeleri makro benzeri yalandır. Madem o hâlde herkesin tercihine akıllıca hayat tarzına korku duyacaksınız. Yıllar yılı SELIM Parti iktidarlarını, dirim tarzına müdahaleyle suçlayanlar oldu. Ego bütün söylüyorum. Yirmi yıldır tığ iktidardayız, milletin yardımıyla. Kimsenin dirim tarzına müdahale etmedik, başkalarına birlikte müdahale ettirmedik. Biri çıksın falanca yerde. Hükümet müdahale yahutta engelleme etti desin ayn yumdu desin, izin verdi desin. Kimesne bunu sav bile edemez, ispat bile edemez. Yok hakeza aynı molekül. Amma öte yandan dirim tarzınıza engelleme ediliyor, iftiralarını yayanların, başkalarının inançlarına, kanaatlerine, siyasi ve felsefi düşüncelerine müdahale eden ilkel ayni aynı o kadar da modern yobazlık anlayışlarına de izin etmeyiz, etmeyeceğiz bile. Hep Hukuka uyacak esas ve yasalara uygun davranacak ve ona bakarak akım edecektir. aksi hâlde anayasa ve yasalarımız burada gereği neyse ona bakarak uygulanır. Sahn bulur.” şeklinde konuştu.Share: