Dedeoğulları Ailesi’nin Avukatı Abdurrahman Felaket: Halkoyu, İnsan Hakları Dernekleri, Siyasal Partiler ve Meslektaşlarımızın Katkısına İhtiyacımız…

TANER ÖZAY

Konya’nın Kasıt ilçesinde Dedeoğulları Ailesi’nden 7 kişinin öldürülmesi ile ait davanın karar duruşması 28 Ekim’de yapılacak. Dedeoğulları Ailesi’nin avukatı Abdurrahman Karabulut, “Ekimin 28’inde Konya 8. Ağır Sıklet Ceza Mahkemesi’ndeki mahkeme, karara bağlanacak olan duruşmadır. Kamuoyu, kayırıcı hakları dernekleri, siyasal partiler ve meslektaşlarımızın dayanışması, katkısına ihtiyacımız olduğunu ifşa etmek isteriz. Tıpkısı daha bu rasist saikle işlenen saldırıların olmaması adına kamuoyundan bindi murat ediyoruz” dedi.

Dedeoğulları Ailesi’nin avukatı Abdurrahman Karabulut, zaman yaptığı açıklamada, olaya ilgili iki ayrı mahkemede süren iki ayrı dava üzerine bilgi verdi. Felaket, şunları söyledi:

“Dedeoğulları Ailesi’ne alın 12 Mayıs 2021 tarihinde yapılan saldırının beşinci duruşması yapıldı. Bizim tevsii anket taleplerimiz yeterince karşılanmadı. Kimi taleplerimiz reddedildi. Temas iki dosya ortada, kırım dosyası ile 12 Mayıs saldırısı arasındaki hukuki ve fiili irtibattan hava dosyaların birleştirilmesini talep etmiştik, bunlar tekrardan reddedildi. Konya 4. Pahal Ceza Mahkemesi’ndeki kırım dosyasına 112 ivedi arama kaydı gelmedi. O dosyada tetikçinin 12 Mayıs saldırısı ile ilişik itiraflarının olabilme ihtimali yüksektir. 12 Mayıs saldırısı ile ilgili usa vurma Konya 8. Pahal Ukubet Mahkemesi’nde görülmekte. Biz, o kayıtların beklenmesini istek ettik. Murafaa, bu ve buna benzer taleplerimizi reddetti. Yine 8. Vahim Ukubet Mahkemesi’nde görülmekte olan yargılamada cürüm üstlenme durumu bayram konusudur. Bu, müddeiumumi ile teşrikimesai içerisinde, sanıkların yaptığı WhatsApp yazışmalarında çok kemiksiz ve berrak tıpkı şekilde anlaşılmaktadır. Sanıklardan, suçu üstlenen Lütfi Batur, bunu itiraf etmişti. Bununla ilgilendiren belge ve bilgiler 4. Korkulu Ukubet Mahkemesi’nde görülmekte olan katliam dosyasında mevcuttur. Bu delilerin 4. Sakil Ceza Mahkemesi’nden istenilmesini talep ettik, zira suç deruhte ile ilişik esbabımucibe yazıldığı zaman bunun delilere dayandırılması gerekmektedir. Delilere dayandırılmadan verilecek olan karar, yarım yamalak ve usule aykırı olan bire bir karardır. Bu taleplerimizi yineledik ancak mahkeme bunları gene reddetti.

“KAMUOYUNDAN DESTEK BEKLİYORUZ”

Bu ülkü ile ait kanı verildi. 3 yaşama için insan öldürmeye teşebbüs, diğerleri için 87. yön kapsamında cerh, kalifiye bölük dokunulmazlığını ihlalden, mala kötülük vermeden ceza murat etti. İddianame ile adi üst bire bir çerçevede benzeri mütalaaydı. 2 pare mevkuf var, 2 sanık bu dosyada vakfedilmiş; Lütfi Keleş ve Şanlı Keleş üzere tutukluluğun devamı kararı verildi. Diğer sanıklarla ilişik tevkif taleplerimiz oldu, fakat reddedildi. Duruşma, ekim ayının 28’ine bırakıldı. Salı günü Konya 4. Sakil Ceza Mahkemesi’nde katliam dosyası ile ilgili mahkeme var. Dokunaklı tıpkı katılımın olmasını arzu ediyoruz. Bizim müvekkillerimiz ile sanıklar ortada gücük bire bir yüklülük yaşandı. Bu tabiatıyla acilen bertaraf edildi. Ekimin 28’inde Konya 8. Korkulu Ukubet Mahkemesi’ndeki duruşma, karara bağlanacak olan duruşmadır. Halkoyu, âdem hakları dernekleri, siyasi partiler ve meslektaşlarımızın dayanışması, katkısına ihtiyacımız olduğunu afişe etmek isteriz. Tıpkısı henüz bu rasist saikle işlenen saldırıların olmaması yerine kamuoyundan bindi irade ediyoruz.”Share: