Üniversitede kariyer geliştirme eğitimi verildi

Kilis 7 Açıklık Üniversitesinde Kariyer geliştirme eğitimi verildi.

Kilis Toyluk Merkezi, 7 Mesafe Üniversitesi Taze Şube ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) gelişim birliğiyle, Mühendislik Mimari Fakültesi Konuşma Salonu’nda birleştirme edilen kariyer geliştirme eğitimleri çerçevesinde, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Afiyet Yönetimi Kürsü Başkanı Doç. Dr. Fatih Budak aracılığıyla, “Grup Çalışması ve Liderlik” başlıklı eğitim bilimi verildi.

Sosyal bilimlerin öznesini oluşturan insanın, ihtiyaçlar silsilesi içerisinde süregelen var işleyiş hikayesiyle birlikte, esasında eş ve toplum hayatının her aşamasının, ekip çalışmasının bir parçası olduğunu ve insan ve toplumun, kol çalışması olmadan, dünya üzerindeki varlığını devam ettirmesinin türlü olmadığını vurgulayarak sözlerine başlayan Budak, belki bile binlerce yıldır Türk kültüründe saha düz “imece” kavramının, grup çalışmasının önemli örneklerinden biri olduğunu rapor etti. Sadece ferdî ve içtimai düzeyde değil, tıpkısı zamanda hile kodifikasyon süreçlerinin bile merkezinde düz alan kadro çalışması ve liderlik kavramının, para ve hizmet üreten işletmeler amacıyla birlikte büyük öneme topluluk olduğunu vurgulayan Budak, işletmelerin misyonu, gaye ve hedefleri, değerleri ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen üretim süreçlerindeki en eke üretim faktörünün işgücü olduğu gerçeğinden hareketle, başarılı işletmelerin başarısındaki en koskocaman payın da esasen ekip çalışması ruhuyla hareket fail âdem gücü olduğunu ifade etti. Faal bire bir manipülasyon sürecinin ana argümanlarından olan ve “örgütsel amaçlar doğrultusunda, izleyicileri etkileyebilme gücü ve yeteneği” yerine tanımlanabilen liderlik olgusunun de gine kadro ruhuyla çalışan gruplarda sonuç rütbe yüce tıpkı yere erbap olduğunu ifade fail Budak, “Ayrımsız ekibi oluşturan unsurlar, ekiplerin esas özellikleri ve takım oluşturma sürecinin adımları nelerdir? Başarılı ekiplerde işler pekâlâ yürür ve kadro çalışmasında liderliğin önemi nedir” üzere sorulara bile cevaplar verdi.

Kadro çalışması ve önderlik üstüne dramatizasyon uygulamalarının de gerçekleştirildiği yetişek, Bilgisizlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Alkan eliyle, Budak’a teşekkürname çiçeği takdimiyle sona erdi. – KİLİS

Share: