Üniversitede “Ailede Hareketli İletişim” konferansı

Kilis 7 Çatlak Üniversitesinde “Ailede Çalışkan İletişim” konuşma gerçekleştirildi.

7 Meyan Üniversitesi Avrat ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırı Merkezi (KADAMER) ve İnsan ve Sosyete Bilimleri Fakültesi Ruhiyat Bölümü aracılığıyla “Ailede Etken İletişim” başlıklı konuşma gerçekleştirildi.

İnsan ve Cemiyet Bilimleri Fakültesi Ruhsal Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Aykuthan Ulusoy vasıtasıyla İnsan ve Toplum Bilimleri Konferans Salonu’nda verilen konferansta, karı, yavru ve ergen iletişiminde şekilci tağyir süreci hakkında bilgiler verildi. İletişimde kullanılan mesajın nitelikleri, kognitif sürecin iletişime etkisi, deli dolu bildirişim modeli çerçevesinde soy, verilen tema, dinleyici, düzlem ve hars özelliklerinin iletişim süreçlerine olan katkısı rapor edildi.

Gökçe Yazın, Sosyoloji, Ruhsal Meşveret ve Rehberlik öğrencilerinin katılma sağladığı aktiflik, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in Dr. Öğr. Üyesi M. Aykuthan Ulusoy’a paydaşlık belgesi takdimi ile sona erdi. – KİLİS

Share: