Tobb: Bu Yılın İlk 7 Ayında Kapanan Ortaklık Sayısı, 2021’in İlk 7 Ayına Göre Yüzde 78,6 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine bakarak; temmuz ayında, tıpkı esbak ayak tabanı göre kurulan iştirak sayısı yüzdelik 37,7, kurulan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzde 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,1 azaldı. Orak Ayı ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzde 31,1 oranında geriledi. Yılın ilk 7 ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 2021’in önce 7 ayına bakarak yüzde 10,1 azaldı. BAHIS KONUSU dönemde kapanan şirket sayısı de yüzde 78,6 arttı.

TOBB, temmuz ayına dair kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini bugün yayınladı. Açıklayan veriler, orak ayı ayında kurulan şeriklik, ticari pres ve kooperatif sayısındaki azalmaya ve yılın önce 7 ayında ise kapanan şirket sayısındaki dram artışa meni etti.

TOBB’un kurulan ve kapanan şeriklik istatistikleri şöyle:

TEMMUZ 2022’DE KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 37,7 AZALDI

Temmuzda, aynı eski ayak tabanı bakarak kurulan şeriklik sayısı yüzdelik 37,7, kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,1 azaldı.

Bir önceki taban göre kapanan şeriklik sayısında yüzde 39,9, kapanan kooperatif sayısında yüzde 33,9, kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısında yüzde 27,3 azalma oldu.

ORAK AYI AYINDA GÜMÜŞHANE, BAYBURT VE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULMADI

Orak Ayı 2022’de kurulan bütün 8 bin 467 şeriklik ve kooperatifin yüzdelik 85,6’sı limitet şirket, yüzdelik 12,9’u anonim şirket, yüzde 1,4’ü ise kooperatif oldu. Şeriklik ve kooperatiflerin yüzde 41,4’ü İstanbul, yüzde 8,9’u Ankara, yüzdelik 5,2’si Antalya’birlikte kuruldu.

Temmuzda Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

TEMMUZDA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ TABAN BAKARAK YÜZDELIK 31,1 AZALDI

Bu yılın ilk 7 ayında mecmu 75 bin 373 şeriklik ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplanmış 64 bin 972 limitet ortaklık, hep sermayenin yüzdelik 73,9’unu, 9 bin 383 anonim ortaklık ise yüzde 25,5’ini oluşturdu.

– Orak Ayı ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına bakarak yüzdelik 31,1 oranında azaldı.

TEMMUZDA BİN 425 SKOR YABANCI EŞ SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Orak Ayı 2022’de kurulan bin 425 yabancı eş sermayeli şirketin 729’u Türkiye, 101’i Rusya Federasyonu, 97’si İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 425 ecnebi ortak sermayeli şirketin 145’i laedri, bin 280’i limitet şirket oldu. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 664’ü belli tıpkısı mala tahsis edilmemiş mağazalardaki global tecim, 632’si yurt acenteleri ve 541’i işletme ve ayrıksı idari müşavirlik faaliyetleri sektöründe ruh gösteriyor.

Kurulan yabancı kuma sermayeli şirketlerin toplanmış sermayelerinin yüzde 81,2’si, yabancı sermayeli kuma payını oluşuyor.

TEMMUZDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI, 2021 YILININ AYNI AYINA GÖRE YÜZDELIK 53,7 ARTTI

Temmuz 2022’de, Temmuz 2021’e göre kurulan ortaklık sayısı yüzde 23,9, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 8,0, kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 2,9 arttı.

Orak Ayı ayında kapanan şeriklik sayısı, 2021 yılının ayrımsız ayına göre yüzde 53,7, kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzde 4,8 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında ise yüzdelik 30,3 tenakus oldu.

YILIN İLK 7 AYINDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDELIK 78,6 ARTTI

2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına bakarak kurulan ortaklık sayısı yüzdelik 21,1, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 20,5 arttı, ancak kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzdelik 10,1 azaldı.

2022’nin evvel 7 ayında, 2021’in evvel 7 ayına bakarak kapanan şirket sayısı yüzdelik 78,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 71,1, kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzdelik 5,5 arttı.

Share: