TBMM Başkanı Şentop, 27. Gün 5. Yasama Yılı’nı değerlendirdi: (1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Meclisimiz, 1 Ilk Teşrin 2021’bile başladığı 5. Teşri Yılı’nı sonlandırmış ve tarihinde ilk defa 6. Teşri Yılı’na başlamış olacak.” dedi.

Şentop, parlamento muhabirleriyle TBMM Tören Salonu’nda ayrımsız araya gelerek sona ermiş 27. Periyot 5. Yasama Yılı’nı değerlendirdi.

Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Şentop, saldırıda martir olan polis güçleri memuru Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatı’na çıban sağlığı diledi.

Devletin dirliğine ve milletin birliğine kasteden hep terör örgütlerini ve adsız-kategorik destekçilerini lanetleyen Şentop, “Hangi büyüklüğünde aldangıç kurarlarsa kursunlar Türkiye’nin bu tuzaklara düşmeyeceğine, bazen odakların istediği üzere kaosa sürüklenmeyeceğine inancım tam.” mesajını verdi.

Şentop, yıpranmamış teşri yılının erte başlayacağına işaret ederek “Meclisimiz, 1 Teşrinievvel 2021’da başladığı 5. Yasama Yılı’nı sonlandırmış ve tarihinde ilk defa 6. Yasama Yılı’na başlamış olacak.” dedi.

Divan’in, bati ayrımsız yasama yılını geride bıraktığını anımsatan Şentop, 5. Yasama Yılı’nda, Meclis Genel Kurulunda, 112 birleşim ve 486 oturumun gerçekleştirildiğini, 818 saat 50 zaman çalışma yapıldığını, Umumi Asamble, komisyonlar ve Başkanlık Divanı çalışmaları kapsamında hep 74 bin 694 sermaye tutanak tutulduğunu bildirdi.

Şentop, geride kalan teşri yılında aralarında Paris Anlaşması’nın onaylanmasını akla yatkın bulan, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik takat eylemlerinin cezalarını zait, nükleer erke ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında uyulması gereken mebde ve esasları belirleyen, genel seçimlerde talih barajını yüzde 10’dan yüzdelik 7’ye düşüren, müsilaj sorununun çözümü üzere alınması müstelzim önlemlerin türel çerçevesini çizen ve kamu çalışanlarının kişi haklarında iyileştirmeler öngören haddinden fazla mefret düzenlemelerin de bulunduğu bütün 83 kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girdiğini, TBMM Umumi Kurulunda değişik konularda 31 TBMM Kararı alındığını anlattı.

“Bağlanmış soru ve Meclis araştırması önergelerinde rekor”

Şentop, Divan’in yasama dışında haddinden fazla oylumlu tıpkı değişik fonksiyonu olan denetim faaliyetleri kapsamında 5. Teşri Yılı’nda, milletvekillerince Sedir Başkanlığına 19 bin 710 mukayyet istifham önergesi verildiğini söyledi.

TBMM Başkanlığına sunulan yazılmış soru önergesi sayısının 73 bin 500’ü geçtiğine dikkati çekici Şentop, 27. Dönem’in, henüz geçmiş yasama dönemleriyle kıyaslandığında TBMM Başkanlığına en çok yazılmış istifham önergesinin sunulduğu dolaşma olduğunu dile getirdi.

Şentop, 27. Zaman’in, TBMM Başkanlığına verilen yazılı soru önergesi sayısı itibarıyla rekor kıran benzeri bölüm olduğuna dikkati çekerek “6. Yasama Yılı’nda TBMM Başkanlığına sunulacak soru önergeleri ile birlikte bu rekor daha da faziletli sayılara ulaşacak.” dedi.

Divan Araştırması önergeleri bakımından üstelik analog bir rekorun kırıldığını, 5. yasama yılında Divan Başkanlığına 6 bin 647 Meclis araştırması önergesi sunulduğunu belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açılışından bugüne kadar tamlık teşri dönemleri kıyaslandığında bu aynı, TBMM Başkanlığına bire bir yasama dönemi ortamında sunulan en fazla Meclis araştırması önergesi sayısına bedel geliyor, başkaca geçmiş 3 yasama döneminde TBMM Başkanlığına verilen toplanmış Meclis araştırması önergesi sayısı 6 bin 553 olup bu nüsha, 27. Dönüş’in başlangıcından 5. Yasama Yılı sonuna büyüklüğünde bir tane benzeri dönemde sunulan toplanmış Sedir araştırması önergesi sayısını geçemedi. 27. Yasama Dönemi’nin halen devam ettiği düşünüldüğünde, TBMM Başkanlığına sunulan mecmu Divan araştırması önerge sayısının henüz bile artacağını ve gelecek yasama dönemlerinde kırılması çok print olacak benzeri rekor seviyesine ulaşacağını söyleyebiliriz.”

Yaşlıların hayatın değişik alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması müstelzim tedbirlerin belirlenmesi için benzeri araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Şentop, “Toplumumuzda ve kültürümüzde haddinden fazla kebir yerleri bulunan, ailelerimizin esas direği olan yaşlılara, gerekseme duydukları kamu hizmetlerini yüksek kalitede, daim ve sürdürülebilir şekilde arz etmek üzere alınması gereken tedbirleri araştıran bu komisyonumuz, çalışmalarına halen devam ediyor. Bu komisyonun çalışmalarını haddinden fazla nadir buluyorum ve yakından izlem ediyorum.” diye konuştu.

-Soru önergelerinin yanıtlanması

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde teşri organının etkinliği ile ilişkilendirilerek, kayıtlı soru önergelerinin Reisicumhur yardımcısı ve bakanlar tarafından cevaplanma oranlarının gündeme getirildiğine değindi.

Şentop, “5. Yasama Yılı süresince el işi alınarak muhataplarına gönderilen 18 bin 814 yazılmış soru önergesinden 3 bin 39’unun süresi içre, 5 bin 624’ünün ise süresi geçtikten bilahare tutmak üzere toplanmış 8 bin 663 istifham önergesinin cevaplandırıldığını, 6 bin 420 bağlanmış istifham önergesinin ise süresi zarfında cevaplandırılmadığının Mevrut Kağıtlar’bile ilan edildiğini, ayrıca 3 bin 731 bağlanmış soru önergesinin cevaplandırılma süresinin halen bitmeme ettiğini gözlemliyoruz.” bilgisini verdi.

TBMM’nin 24. ve 26. teşri dönemlerinde soru önergelerinin muhataplarınca mecmu yanıtlandırılma oranları yüzde 60,3 ve yüzdelik 45,4 iken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin muteber olduğu 27. Dönem’da bu oranın kestirmece yüzdelik 64 olduğunu bildiren Şentop, şunları kaydetti:

“Bu istatistiki verilerden hareketle gâh milletvekili arkadaşlarımızın istifham önergelerine karşılık verilmediği yönünde oluşturmaya çalıştıkları izlenime ve bu noktada esbak teşri dönemlerinden daha şiddetli ayrımsız durumda olduğumuz yönündeki eleştirilere katılmamız olanaklı değil. amma velakin tekrarlamakta yarar görüyorum, gelişigüzel hangi kadar yazılı soru önergelerinin yanıtlandırılma oranı açısından eski yasama dönemlerine göre henüz dolgunca konumda olsak bile iştiyak edilen bittabi milletvekillerimizin yönelttiği soru önergelerinin tamamının süresi içerisinde ve yeteri içerikle cevaplandırılması. Bu amaçla 27. Dolaşma’in geçmiş teşri yıllarında olduğu kabilinden 5. Yasama Yılı’nda de Cumhur Reisi Yardımcılığına ve bakanlıkların gelişigüzel birine 18 Sülale 2022 ve 7 Temmuz 2022’bile ayrı ayrı gönderilen yazılarla istifham önergelerine verilmesi müstelzim cevapların süresi içinde ve TBMM’nin saygınlığına akıllıca olacak şekilde soruları tekmil adına karşılayan, ehliyetli ve tatminkar nitelikte hazırlanması hususunu iletmiş bulunuyoruz.”

“Yeğleme değil aynı ıztırar”

Divan Başkanı Şentop, yazılmış istifham önergeleri ve Sedir araştırması önergeleri ilkin almak üzere Divan Başkanlığına milletvekilleri vasıtasıyla verilen kâh dilekçelerin iadeli edilmesi işlemlerinin bazen gündeme getirildiğine bel ederek “Milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan önergelerin kâh kriterlere agreman noktasında bir denetime tabi tutulması TBMM Başkanlığının tercihi değil, Esas’dan ve içtüzükten kaynaklanan ayrımsız zorunluluk.” dedi.

Milletvekillerinin, soru önergeleri ile araştırma önergelerinde Esas ve içtüzük hükümleri mucibince ne unsurlara dikkat etmeleri gerektiğini gayet iyi bildiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

“Buna karşın maalesef önergelerin Temel veya içtüzük uyarınca reddetme edilmesini, özlük siyasi yorumunu civar plana çıkarabilme adına marifet yaptıran milletvekillerimiz var. Bunu tabii karşılıyorum. Zira tabii onlar, önergelerinin vukuf olmasını ve çalışmalarının gündeme gelmesini isteyeceklerdir. Ancak bunu yaparken aslında kamuoyu nezdinde, ortamında bulunduğumuz bu yapı altında Kanunuesasi ve içtüzük hükümlerinin uygulanmasını eleştirmekte zımnında düşünülerek veya bilmeyerek parlamentoya ve işleyişine engel veriyor. Antrparantez kâh arkadaşlarımızın, bu bağlayıcı hükümlerden vazgeçme edilmesini isteyen kâh talepleri üstelik var.

(Sürecek)

Share: