Taşınmaz sözleşmesi noterlerce dahi yapılabilecek

Gayrimenkul alım ve satış işlemleri tapu sicil müdürlükleri dışında noterliklerde de yapılabilecek. Kâtibiadil ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan birkaç ve 4 bin liradan aşkın olamayacak. Dünya’bile Canan Sakarya imzasıyla yer kayran habere göre, gayrimenkul eş sözleşmesinin düzenlenmesinden kontekst oluşan zarardan noterler da sorumlu olacak. Bu zararın celal yoluyla ödenmesi halinde devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu edecek. Notere cebin açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu düzlük mahkemesinde görülecek.

Meclise sunulan etki paketiyle taşınmazlar satışlarının noterliklerden da yapılmasının yolu açılıyor. Zaman Meclis Doğruluk Komisyonu’nda görüşülecek kanun teklifinde vadi düz düzenlemeye bakarak; noterler, emlak bey başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, emlak üzerindeki her çeşit kısıtlamayı ve gayrimenkul satışıyla ilişik değişik kanunlarda düz alan sınırlamaları dikkate alacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce tapu araç örneği ve sair belgeler, tapu enformatik sistemi aracılığı ile noterlerle paylaşılacak. Taşınmaza ilişkin pusat ve belgelerin kalık olması yerinde ilişik tapu müdürlüğünden sakim olan konular dizge üzerinden rica edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılacak.

Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki ayrımsız durumun bulunmadığının belirleme edilmesinin ardından taşınmaz satış mukavelesi yapılacak. satış sözleşmesi tarafl arca imzalandığı anda noter, tapu enformatik sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydedecek. Sözleşmenin sisteme kaydından sonraları tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanacak. satış sözleşmesi ile gayrı belgeler, kâtibiadil yoluyla sisteme aktarılacak ve fiziki namına arşivlenecek. Tapu anahtar örneği ve başka belgelerden türe sahibinin belirlenememesi yahut satışa bariyer türel benzeri durumun varlığı halinde noterlerce eş işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Noterlik ücreti 4 bin TL’den aşkın olamayacak

Yasa teklifine göre, noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan beş altı ve 4 bin liradan aşkın olamayacak. Bu miktarlar, baştan değerleme oranında takvim yılı esasen laflamak üzere artırılacak. Noterler yoluyla yapılacak emlak satış sözleşmelerinde takkadak tapu harcı alınacak, bu işlemler amacıyla antrparantez kâtibiadil harcı alınmayacak. Emlak bey sözleşmeleri işaret vergisinden ve bu işlemlere ilgilendiren planlı kağıtlar kızıl kağıt bedellerinden derogasyon olacak. Gayrimenkul bey sözleşmesinin düzenlenmesinden dünya oluşan zarardan noterler birlikte mesul olacak. Bu zararın fehamet eliyle ödenmesi halinde devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere cayma edecek. Notere alın açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu meydan mahkemesinde görülecek.

Tapu işlemlerini hızlandırır, ama tayyareci bölge ile imtihan edilmeli

Gündemde olan düzenlemeyle ilgilendiren mütekellim Maharet Yapı ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Halihazırda tapu dairelerinde personel ve mahsul yüzdelik 30 oranında. Nedeniyle işlemler haddinden fazla gösterişli ilerliyor. Gökçe Yazın gelişiyle tatile çıkanlarla birlikte bu verim henüz bile düşecek. Eskimemiş aplikasyon iyice. Dünyada bilcümle tapu işlemleri noterler vasıtasıyla yürütülüyor. Mücahede elan çok sürat getirecek. Ancak bakir çalışmalar devreye girdiğinde ise ayrımsız uyarlama süreci oluyor. Bu yüzden kararın pratikteki uygulamalarını takip etmesi gerekir” diyerek konuştu.

“Aydınlatılması gereken konular var”

Genele yayılacak şekilde, taşınmaz satışlarının kâtibiadil sözleşmesiyle yapılmasının müspet ayrımsız etap adına değerlendiren Taşınmazlar Pazarlama ve As Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan birlikte, “Tapu dairelerinin yoğunluğunun / yükünün azaltılmasında, böyle benzeri yetkilendirme olumlu tamam. Sektörümüz özellikle yıpranmamış konutların ‘eş vaadi ile satma’ sözleşmelerinin düzenlenmesinde noterlerle işbirliği içerisinde, yani sektörün sınırlı benzeri iş kültürü var. Ancak, bu kat tıpkı vaat değil bile aracısız mir söz konusu olacağı üzere bent taslağını gıyaben anlatım etmem icabında, sunu nihayetinde tescil kuruluşu gine ilişik Tapu Dairesi olacağından, noterden muamelat yapıldığında mı, yoksa tapu lazım kaydı özlük tarafında güncellediğinde mi tapu antlaşma sürecinin kesinleşeceği, tapu harcı ödemesinin de eş şekilde noterde muamelat yapılınca mı, yoksa tapu kütük güncellemesi yapınca mı yapılacağı konularının aydınlatılmasında fayda var” diye konuştu. Tapu müessesesine hem hukuksal hem bile kaynak kişilerin haddinden fazla öz saygı ettiği bire bir süreç olduğunu aktaran Özcan, bu nedenle getirilecek bu asıl yıpranmamış yakın değişikliklerin öncelikle anlaşılan bire bir yörede / şehirde uçucu uygulamasının yapılması, ondan sonradan yürürlüğe alınmasının akıllıca olacağını rapor etti.

“Şahsi veriler ve dolandırıcılar konusunda ilaç alınmalı”

“Düzenlemede ‘ferdî verilerin gizliliği’ konusu çokça kebir” diyen İsmail Özcan, “Noterlere tapu bilgilerine muvasala yetkisi verilmesi, bu cins verilerin korunmasının elbette sağlanacağı hususunu akla getiriyor; zaruri yazılımsal ve ustalık taharri ve süreçlerinin bereketli aynı şekilde kurgulanmasından sonra işlerliğin başlatılması haddinden fazla durumunda olacaktır. Başka yandan özellikle gayrimenkule dayalı cürüm çetelerinin, noterlerin repertuvar eksikliğinde, bu kanalı kullanarak aynı topluluk manüpilasyon ve yanlışlık oluşturacak girişimlerde bulunabilmesini önleyecek değişik düzenlilik ve arama mekanizmaları da kurgulanmalı” dedi.

Share: