Seçer: “İş insanlarına gönlümüz dahi celi kapımız bile”

Mersin Ağacı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gelişim insanlarına seslenerek, “Sazak Büyükşehir Belediyesi olarak hareket insanlarımızın belediye bürokrasisi ile ilgilendiren hangi talebi olursa olsun, şayet benzeri engelleme, ayrımsız tehir olayıyla karşılaşırsanız, başkanınız Taş Binadadır. Bizim size gönlümüz de yıldızlı kapımız de örtüsüz” dedi.

Seçer, katıldığı benzeri ihsan gecesinde, Mersin Ağacı ekonomisine cephe veren hisse senedi insanlarına ödüller sunma edeceklerinden hezel ederek, “Bizim üzere muhteşem olan Sazak’e iktisat, sanat, kültür dünyasından ayar katan koca sayısını artırmak. Bu genişlik bana elan aşkın bahtiyarlık, daha aşkın eğilim ve daha fazla azim veriyor. Zira ben bu kentin uray başkanıyım. Herkesin güvencesiyim, abisiyim, kardeşiyim ve herkese hizmet götürmekle mükellefim” diye konuştu.

Seçer, siyaseti siyasi platformlarda filhakika konuştuklarını rapor ederken, Sazak ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, “Müsamaha, bağlılık, angajman, muadele, bunlar retorikte kulağa haddinden fazla görklü gelen şeyler ama hayatın gerçeğinde ayrımlı şeyler oluyor. Biz kenti idare edenler; bilcümle çirkinliklerle, güzelliklerle, mutluluklarla, acılarla boğuşup, olumsuzlukları olumluya yöneltme gayreti içerisindeyiz. Siyasi platformlarda zaten gerekli yerlere lüzumlu mesajları verecek yürekte ve birikimdeyiz” ifadelerini kullandı.

“Mersin, lüzum şehir gerekse de büyüklük ekonomisine çokça iri katkısı olan tıpkısı şehir”

Başbuğ Seçer, Sazak’in değerli ayrımsız ekonomisi olduğundan hezel ederken, “Mersin Ağacı Belediyesinin durumu haddinden fazla bereketli. Çünkü çalışıyorsunuz. Işaret geliyor, dünyanın seçkin aracılığıyla ithalat yapılıyor, gümrük vergisi ödeniyor. Mikro dışına ihraç malları gidiyor, gümrüğe tabiyse gümrük vergisi ödeniyor. Birinci tam gümrük vergileri geliyor. İşletmelerimizin, sanayinin, ticaretin kentimize sağladığı yardım üstelik çokça heybetli bire bir düz tutuyor. Bu söylediklerim, Mersin Ağacı’in kazançlı konjonktürünün aslında tıpkısı tespiti. Bura ticaret kentidir. Mersin limanla kurulmuş bire bir site, limanla yetik benzeri site. Bu liman herkesin. 2005’te özelleştirilmiş amma halkın limanı. Etmek kim biz dünyanın her tarafına revan evet bile gelen vergilerden koca tıpkısı nesep sağlıyorsak, pekâlâ esas konteyner limanını tabi, tahliye, ihraç, ithal, transit, bütün aktarılan taşımalık yüklerin Sazak’den prosedür görmesi için, bu yatırımın gerçekleşmesi üzere avazımızın çıktığı kadar haykırı zorunluluğumuz vardır. Bunu siyasetçilerden birlikte kâm ika zorunluluğumuz var” şeklinde konuştu.

“Kentimiz maatteessüf, merkezi bütçeden adalet ettiği büyüklüğünde yararlanamıyor”

Mersin Ağacı’in çokça alacak ödediğini ancak yatırım konusunda 23-24. sırada vadi aldığını kaydeden Seçer, şöyle bitmeme etti; “Mersin Ağacı’in yatırım konusunda henüz yukarılara çıkması için 13 milletvekili var. Onlar Ankara’üstelik, domestik siyasetçiler ise burada vazifesini düzenlemek zorundadır. Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya kabilinden şehirler, parlamentoda bütün siyasal partileri hile eden milletvekillerinin işbirliği yapması sonucu büyüdü.”

Ödül matlup kişileri da kutlayan Başbuğ Seçer, “Mersin ekonomisine katkı sunan cümle gelişim insanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Mersin Ağacı Büyükşehir Belediyesi yerine aksiyon insanlarımızın şehremaneti bürokrasisi ile ilgili hangi talebi olursa olsun yeter kim akilane, amme ve Mersin yararına olsun, şayet ayrımsız karışma, aynı tehir olayıyla karşılaşırsanız, başkanınız Taş Binadadır. Ne büyüklüğünde şehremaneti ve belediye başkanıyla iletişim, o kadar kentimize, sokağımıza, caddemize ulama olduğunu bilmenizi istiyorum. Bizim size gönlümüz dahi engelsiz, kapımız bile örtüsüz. Kâfi ki Türkiye’nin, kentin ve halkımızın yararı amacıyla kadın. İnşallah ati günlerimiz bugünlerden çok henüz ferah olacak. Değme antlaşma olduğu kabilinden gene varlık ve barış içerisinde olacağız. Provokasyonlara, tezgahlara, saldırılara karşı güllabi olacağız, gaflet ve vasıtalık içerisinde olmayacağız” dedi.

Başkan Seçer, konuşmasının ardından kızıl sponsorlara plaketlerini ikram etti. – MERSİN

Share: