Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 13 ilin inanma müdürlüklerinde değişikliğe gidildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Nasıp Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini bütünler, bakım yahut mazeretleri uyarınca kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında fariza yapan ilbay yardımcısı, ilçebay, nezaret tarz teşkilatında vazifeli olanlar ile hukuk müşavirlerinin bakir görev yerleri liyakat ve kıdemleri ana alınarak Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile atandı.

329 KAYMAKAMIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

1. derslik ilçede fariza eden 46, 2. sınıf ilçede fariza eden 37, 3. sınıf ilçede görev eden 43, 4. sınıf ilçede fariza eden 104, 5. derslik ilçede görev özne 38, 6. sınıf ilçede görev işleyen 61 atılmak amacıyla hep 329 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi. İstanbul’da 12, Ankara’da 4, İzmir’birlikte ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra fail kaymakamlardan 12’si farklı görevlere atandı, yerlerine eskimemiş kaymakamların ataması yapıldı.

Doğu ve Güneydoğu Rum bölgelerinde atamaya tabi bütün ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine bağımlı olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve hele kayyumluk görevi icra edenler daha dal görevlerde değerlendirildi. Kararname sonrası boş küsurat ilçelere ilçebay vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.

EMNİYETTEKİ ATAMALAR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Fazla Polis Güçleri Başmüfettişi, Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Itimat Umumi Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Eş Güdüm Daire Başkanı, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kayaç Diyarbakır İl Emniyet Müdürü, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Uğur Ulucan Şanlıurfa İl Güvenlik Müdürü, Şanlıurfa İl Güvenlik Müdürü Selçuk Veladet Sakarya İl Itimat Müdürü,Inanma Umumi Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Acara Antalya İl Güvenlik Müdürü, Emniyet Umumi Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Ofis Başkanı Recep Iyice Musannif Giresun İl Itimat Müdürü, Vekaleten Karabük İl Güven Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Kıymetiharbiye Yırtar Karabük İl Güven Müdürü, Vekaleten Kütahya İl Inanma Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Kağan Sıralı Kütahya İl Güven Müdürü, Vekaleten Nevşehir İl Güvenlik Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Ulvi Loğoğlu Nevşehir İl Güvenlik Müdürü,Vekaleten Siirt İl Güven Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kağan Yıldırımoğlu Siirt İl Inanma Müdürü, Vekaleten Sinop İl Inanma Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Güçleri Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü, İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Güvenlik Müdür Muavini Polis Başmüfettişi Kayhan Kamer Kastamonu İl Inanma Müdürü adına atandı.Share: