Mesai ve Içtimai Asayiş Bakanlığı, depremin ardından türlü tedbirleri uygulamaya koydu

Himmet ve Içtimai Asayiş Bakanlığı, facia bölgeleri üzere yapılan icraat kapsamında değişik tedbirleri uygulamaya koydu. Bu kapsamda kronik hastalığı olanlar kaçık ilaçlarını reçetesiz alabilecek ayrıca SGK’ya verilmesi gereken kamu vukuf, vesika ve beyannameler dahi ertelendi.

Iş ve Içtimai Düzenlilik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin arkası sıra facia bölgeleri üzere yapılan çalışmalar kapsamında değişik tedbirleri uygulamaya koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yer Sarsıntısı bölgesindeki hizmetlerde aksaklık yaşanmaması amacıyla dahi önceki günden itibaren bölgeye idareci ve ehlihibre personel desteği sağlandı. Bölgede kayran düzlük İŞKUR el müdürlüklerince sunulması gereken hizmetler, merkezin yahut zelzele bölgesi dışında mütezayit değişik illerde yer alan bakım birimlerinin sorumluluğuna devredildi. Depremden etkilenen 10 ile 16 bin kişilik 1.207.040.000 TL Topluluk Yararına Izlence ödeneği tahsis edildi.

Aile ve Içtimai Hizmetler Bakanlığının kıyamet bölgesinde vadi düzlük kuruluşlarından özge illere nakledilen bala, özürlü, kadın ve yaşlılara sunulan hizmetlerin sürdürülmesi ve ayni bağışların antrepo yönetimi ve geri hizmet hizmetlerinin sağlanması için mecmu bin 750 nefis Toplum Yararına Izlence kontenjanı tahsis edildi. Ziyalı iline Adıyaman’dan nakledilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Işıklı Valiliği’ne 200 yabanlık Sosyete Yararına Izlence kontenjanı tahsis edildi” denildi.

Faaliyet ve Içtimai Güvenlik Bakanlığı, facia bölgeleri için uygulamaya koyduğu tedbirleri şu şekilde sıraladı:

-Kronik Hastalığı Olanlar Kaymış İlaçlarını Reçetesiz Alabilecek

Genel Afiyet Sigortası primleri kerem eliyle ödenen yeşil kartlı namına adlandırılan vatandaşlar üzere birlikte yabansı çözme boyunca, bu illerde yahut nakledildiği illerde diyaliz tedavileri amacıyla SGK ile sözleşmeli tamlık sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle başvurma edebilmesi imkanı sağlandı. İlaç ve tıbbi gereç temininde yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi için süreğen emraz dolayısıyla kullanılan reçete ve tıbbi materyal teminine ilişik raporlardan, 1 Ev 2023 tarihi ve sonrasında süresi tükenik/bitecek olan eksiksiz vakayiname çor anlatım süreleri 30 Haziran 2023 tarihine büyüklüğünde uzatıldı. İkameti kıran bölgesinde olmayan ancak serencam üç ay içinde kıyamet bölgesinde kâin eczanelerden merhem gerçekleştirme etmiş kişilerin MEDULA sisteminde mukayyet bulunan raporlarına güvenerek reçetesiz merhem realizasyon etmeleri sağlandı.

Kıyamet bölgesinde cümbüş gösteren; eczane/merkezlerde depreme kapalı yıkımlar olması cihetiyle değişik bilgisayarlardan MEDULA sistemini kullanarak vatandaşlara ilaç ve tıbbi materyal temin edebilmeleri üzere mecburi IP uygulamasının kaldırıldı. Mecmu sağlık hizmeti sunucularında afiyet hizmeti sunumunun aksamaması için Familya-Şubat 2023 dönemlerine ilişkin fatura/tılsım konfirmasyon süresi ile son haset 31 Mart tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilgilendiren sürelerin 31 Mart 2023 tarihi faaliyet saati bitimine büyüklüğünde uzatıldı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri dışında kalan sair illerde SGK ile protokollü/kontratlı adına ruh gösteren sağlık hizmeti sunucularının Ocak-2023 dönemine ilgili fatura/derman teslim süresinin 28 Küçük Ay 2023 tarihi emek bitimine kadar uzatıldı.

SGK’evet verilmesi müstelzim yekpare bilgelik, vesika ve beyannameler ertelendi

‘Asrın Felaketi’ adına adlandırılan depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri amacıyla zorlayıcı amil yararsız zar edildi. Bu kapsamda bu illerde bulunan vatandaşlar amacıyla 6 Şubat ile 30 April arasında, Içtimai Asayiş Kurumu’na verilmesi gereken herhangi bir makule vukuf, doküman ve beyannameler 26 Mayıs 2023 tarihine büyüklüğünde ertelendi. Belirtilen tarihe büyüklüğünde SGK’ evet sunulan hikmet, vesika ve beyannameler süresinde verilmiş sayılarak, ilgililere idari para cezası uygulanmasının önüne geçildi.

SSK ve Bağlam-Kırat emekli aylıkları ödeme tarihleri öne çekildi

Bakanlık, SSK sigortalıları ve hak sahiplerinin dirimlik ve ödemelerini 17, 18, 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar üzere 14 Gücük Ay, 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar amacıyla 15 Şubat, 25 ve 26 Gücük Ay 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar üzere birlikte 16 Küçük Ay tarihlerinde olacak şekilde öne çekti. Demet-Düzey sigortalıları ve hak sahiplerinin sağlık ve aylıkları ise 25 ve 26 Gücük Ay tarihlerinde ödenecek olanlar üzere 16 Gücük Ay’ta, 27 ve 28 Küçük Ay 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar üzere 17 Şubat’ta ödendi.

Yaşanan katıksız kıyamet sonrası çalışmalar kapsamında vatandaşların kıygın olmaması için kontrol muayenesine tabi olanlardan kontrol araştırma tarihleri 1 Küçük Ay ile 31 Ağustos olanların taharri taharri tarihleri 31 Ağustos 2023 yerine kabul edildi.

Güdük mesai uygulaması devreye alındı

Depremden etkilenen işyerlerinin bu süreçte iştirakçi çıkarmamaları için Güdük Himmet Uygulaması devreye alınarak bölgesel akse nedenli Gücük Çalışma başvurularının alınabilmesine müteveccih hazırlıklar tamamlandı. Depremden etkilenen işyerlerine müteveccih namına uygulanması planlanan Gücük Çalışma Ödeneğine ilgili ödemelerin uygunluk denetimi beklenmeksizin ivedilikle yapılabilmesi ve doğruluk sahipliği yönünden Bodur Faaliyet Ödeneğine şartları tutmayan kişilere Nakdi Ecir Desteği sağlanmasına müteveccih adına lüzumlu mevzuatsal başkalık hazırlıkları tamamlandı.

İşsizlik sigortası ödemeleri öne çekildi

Depremden etkilenen illerde İşsizlik Sigortası ödemelerinin öne çekilmesine ilişik iş tamamlanarak küçük ay ödemeleri 15 Gücük Ay’ta yapıldı. Mart ayı ödemeleri 21 Mart’ta ve Nisan ayı ödemeleri ise 19 Nisan’da yapılacak. Ayrımsız şekilde bölgede Sakim Çalışma ödemelerinin üstelik öne çekilmesine ilişkin çalışmalar bu ödemelerin da tıpkısı tarihlerde gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde tamamlandı.

Sarsıntı bölgesinde gerekseme duyulacak mesleklerde Kuruma mukayyet kişilerin bilgileri hazırlanıp Facia ve Ivedi Uzanım Yönetimi Başkanlığı ile paylaşıldı. Enerjik işgücü programlarından faydalanan ve depremden engel gören işyerleriyle program faydalanıcılarına dönük adına bildirimlere ait müddet sınırlamalarını esneten ve ödemelerin yapılmasını kolaylaştıran tensikat hayata geçirildi. İşbaşı Eğitim Programlarına müteveccih namına Ocak, Küçük Ay, Mart ve Nisan ayları üzere katılımcıların devam durumlarına bakılmaksızın parçalanmamış ay üzerinden lazım harcama ödemesi yapılmasına ilgili aranjman birlikte tamamlandı.

Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların prim borçları ertelendi

Bakanlık, katıksız afet sonrası çalışmaları kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, sigortalı çalıştıran işyerleri amacıyla 6 Gücük Ay ile 30 Nisan tarihleri arasındaki vesika ödeme sürelerini 26 Mayıs’a erteledi. 6 Şubat’tan evvel ifa süresi meşbu mevcut prim borçları ile 2023 yılı Aile, Gücük Ay, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ilişkin prim borçları ise 31 Ağustos tarihine büyüklüğünde ertelendi. Ayrıca tecil süresince teehhür cezası ve teehhür zammı işletilmeyerek yapılandırma taksit ödemeleri üstelik 31 Ağustos 2023 tarihine büyüklüğünde ertelendi.

Kamu idareleri bakımından 6 Küçük Ay’tan evvel ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Küçük Ay, Mart, April, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları ise teehhür cezası ve teehhür zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine büyüklüğünde ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları değişik seçim layıkıyla yeniden yapılandırılmış afet kapsamındaki iller amacıyla da 6 Gücük Ay tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri fesih koşuluna girmemiş işverenlerin ifa vadesi 6 Şubat ile 31 Orak Ayı tarihleri ortada sona muazzez taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeme imkanı sağlandı.

Primini kendisi ödeyen sigortalılar açısından depremlerin yaşandığı 6 Gücük Ay tarihinden geçmiş ifa süresi dolmuş bulunan prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ilişkin prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine büyüklüğünde ertelendi. Ifa vadesi geçmiş borçları mütenevvi kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış facia kapsamındaki iller için 6 Küçük Ay tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri fesih koşuluna girmemiş sigortalıların ödeme vadesi 6 Gücük Ay ile 31 Temmuz tarihleri ortada sona muazzez taksitlerini 31 Ağustos 2023’e kadar ödemelerine imkan sağlandı.

Ifa Süresi Meşbu Mevcut Prim Borçları 31 Ağustos’a Ertelendi

Bakanlık, sarsıntı sonrası icraat kapsamında Bağlam-Seviye sigortalıları amacıyla 6 Şubat’tan önceki ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Aile, Gücük Ay, Mart, April, Mayıs, Haziran aylarına ilişkin prim borçlarını gecikme cezası ve rötar zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine büyüklüğünde erteledi. 6 Gücük Ay’tan geçmiş ödeme süresi meşbu bulunan prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ilişkin primleri teehhür cezası ve rötar zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ifa vadesi eski borçları değişik seçim göre baştan yapılandırılmış afet kapsamındaki iller üzere 6 Küçük Ay itibariyle konfigürasyon/taksitlendirme işlemleri fek koşuluna girmemiş sigortalıların ifa vadesi 6 Küçük Ay ile 31 Temmuz tarihleri beyninde sona ermiş taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeme imkanı sağlandı.

6 Küçük Ay’ta yaşanan depremler dolayısıyla Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ve ilçelerinde dinç vatandaşların, keyif hizmeti sunucularına müracaatlarında ve derman ve/veya daima geçer not tıbbi malzemelerin temin edilmesinde yaşanacak mağduriyetlerin önüne unutmak üzere bazen tedbirler makbuz. Bu kapsamda kıyamet bölgesinde ikameti mevcut vatandaşların; pandemi sürecinde olduğu kadar keyif hizmeti sunucularında su oluşturmamak ve vatandaşların bulunan tedavilerini aksatmamak amacıyla keyif raporu karşılığında alınacak çare ve sonsuz geçer tıbbi malzemelerinin ayrımsız defaya galiba başlamak üzere reçetesiz kendisine temin edilmesi sağlandı. Afet bölgesinde yaşayanların gelişigüzel ecir ödemeden esenlik hizmetlerinden faydalanması için hastane başvurularında etüt paydaşlık payından affedilmiş tutulması sağlandı. Bu bölgede ateş parçası vatandaşlar eczane başvurularında çare ve tıbbi gereç katılma payından muaf tutuldu. 6 Gücük Ay tarihi öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş sondaj ortaklık payları ertelendi. Vatandaşların ellerinde bulunan mevcut merhem ve tıbbi malzemelerinin çökme altında kalık olabileceği gerekçesiyle tedavilerinde aksama yaşanmaması için 5 Küçük Ay tarihine büyüklüğünde facia bölgesinde ikameti bulunanların eczanelerden realizasyon edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihleri 6 Gücük Ay 2023 şeklinde düzenlendi. – ANKARA

Share: