Kars Barosu, Deprem Komisyonu Kurdu

TACETTİN DURMUŞ

Kars Barosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin arkası sıra yer sarsıntısı komisyonunu kurdu. Kars Barosu Başkanı Fettah Çapkurt, “11 ilimizde meydana mevrut hareket felaketinden sonraları, hele ülkemizin sarsıntı kuşağında düz alması bile dikkate alınarak bütün çekicilik, bünye ve ilgilileri, yaşanan bu felaketten vahim dersler çıkarmaya davet ediyoruz” dedi.

Fettuh Çapkurt, bugün düzenlediği matbuat toplantısında, 11 ilde iri yıkıma ve çokça sayıda birey kaybına sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, barolar ortada Türkiye’nin evvel sarsıntı komisyonu kurduklarını açıkladı. Kars’ın birlikte ikinci basamak zelzele bölgesinde yer aldığını hatırlatan Çapkurt, şunları söyledi:

“ZELZELE KOMİSYONU FİKRİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

“Kars Barosu kendisine, yaşanan deprem felaketinden ve ilimizin bile ikinci derecede ağır sıklet zelzele bölgesinde vadi alıyor olmasından dolayı bazı dersler çıkardık. Çıkardığımız sunma yüce ibret, vatandaşlarımızın zelzele üzerine bilinçlendirilmeleri, ait hava ve kuruluşların antlaşma kaybetmeksizin inhibitör ve apotr önlemler almaları üzere baro bünyemizde ayrımsız yer sarsıntısı komisyonunun kurulması fikrini hayata etmek olmuştur. Depremde hayatını kaybeden insanların çoğu hatalı ve denetimsiz binaların üzerlerine yıkılması ile duygusal verirken kural dışı kentleşmeden çevre yıkılan binaların molozlarının yollara düşmesiyle deprem mağdurlarına yardımların ulaştırılması dahi zorlaşmıştır. Kırık hatları üstünde bulunan sarsıntı bu ülkenin benzeri gerçeği olmakla bu arada, buna rağmen gerçekleşen ateş yapılaşma, denetimsizliğin, tedbirsizliğin, umursamazlığın, çıkarcılığın tıpkısı sonucudur ve beher mesul adalet uğrunda adisyon vermelidir. Kars Barosu namına, zelzele felaketinden ufuk kusurları, hataları ve ihmalleri bulunanların önem önünde doğruluk ettikleri cezayla cezalandırılmaları üzere TBB ve gayrı barolarımızla bilcümle benzeri teşrikimesai ve eş güdüm süresince çalışmaktayız. Kars Barosu olarak, yaşanan yer sarsıntısı felaketinden ve ilimizin birlikte ikinci derecede ağır deprem bölgesinde saha alıyor olmasından çevre kâh dersler çıkardık.”

“ARTIK ÖNLEM AHZETMEK İÇİN ÖLMEYİ BEKLEMEYELİM”

Kars Barosu Yer Sarsintisi Komisyonu Başkanı Avukat Ersin Vargün ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz, milletçe temas felaketin ardından öğüt çıkarmalıyız, ilaç almalıyız şeklinde neticelere varıp ibret çıkarmaya ve tilsim almaya üşenen, fakat bir numara etap yakını tıpkı felakette ölünce şapkayı önüne alıp düşünen ve yemeden içmeden isyan eden aynı yaklaşıma sahibiz. Ancak oturduğumuz yerden ağıtlar yakıp başkaldırma etmenin zamanı değil. Yarın değil, eksiksiz üstelik demincek harekete geçelim. Çıktı tilsim kabul etmek için ölmeyi beklemeyelim. Kars, ikinci derece hareket bölgesinde kayran alan, son bilimsel verilere bakarak hayatiyetli kırık hatlarını bulunduğu riskli tıpkısı konumdadır. Mümkün tıpkısı depremde coğrafi konumumuzun uzaklığı cihetiyle yapılacak yardımların haddinden fazla gecikmesi ihtimali, sezonluk koşullanın zorluğu, kıyamet bilinci üzerine yeterli bilgi ve donanıma cemaat olmamamız kadar sebepler, yer ağır sıklet handikaplarımızdır. Tıpkısı depremle ilgilendiren kendisine öncesinde ve sonrasında neler yapılabilir, hangi kabilinden önlemler alınabilir sorularının cevabını yoklamak ve hal imar etmek zorundayız. İşte cemi birlikte bu sebeplerle Kars Barosu avukatları olarak hemşerilerimize, sevdiklerimize, ailemize alın tartı hissiyatıyla hareket komisyonu kurulmasına karar verdik. Komisyonumuz, 8 avukattan müteşekkil bir sivil inisiyatif grubudur. Komisyon kendisine ilimizde, kül ilçelerde ve köylerde depremle ait alınacak önlemler ve beklenen tıpkısı depremin sonrasında koordine olabilmek yerine ilişik sivil toplum kuruluşlarını baskı almaya ve kuma hareket etmeye nida ediyoruz.

“KOORDİNASYON EKSİKLİĞİNİN ACI SONUÇLARINI GÖRDÜK”

Başta AFAD ve Kızılay oluşmak amacıyla Kars Valiliği, Uray Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ilgilendiren STK’ların, mümkün benzeri depremle ait koordinasyonu kuşkusuz sağlayacaklarına dair derinti yapmalarını ve bu hususla ilişik kararların Kars’ı hemşerilerimizle paylaşmalarını teklif ve temenni ediyoruz. Zira 6 Gücük Ay depremlerinde eş güdüm eksikliğinin çokça zehir sonuçlar doğurduğunu bilcümle beraber rüyet ettik. Ayrıca Kızılay ve AFAD bünyesinde umulur aynı bağımlı facia durumunda ehliyetli ehlivukuf personel, takım, oba olup olmadığı, bu hususlarla ilgilendiren envanterin halkla paylaşılması ve eksiklik görülmesi durumunda tamamlanması yerine mücahede yapılması, beklenir bir depremde içtima merkezlerinin nereleri olduğu, Kars Harakani ve darülfünun hastanelerinin, Kars’taki okul, özel okul, üniversite yerleşkesi ve mektepli yurtlarına ilişik binaların, hisse senedi hanlarının ve zincir AVM’lerin risk analizlerinin yapılıp yapılmadığı, depreme dayanımları hususunda riskli görülen yerlerde güçlendirme çalışmalarının yapılıp yapılmadığına dayalı sorunları siz zer matbuat mensubu arkadaşlarımız tarafından ilgilendiren çalım ve kuruluşlara yöneltme ediyor ve izah yapmalarını tam Kars halkı yerine rica ediyoruz.”

Share: