İşsizlik rakamları muhtemelen oldu

İşsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında tıpkı önceki aya göre 136 bin yaşama azalarak 3 milyon 541 bin sevimli oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzdelik 10,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına bakarak; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde atıl sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir esbak aya bakarak 136 bin gönül azalarak 3 milyon 541 bin emanet oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzdelik 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,5 iken kadınlarda yüzdelik 13,8 namına aritmetik edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzdelik 47,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Haziran ayında tıpkısı önceki taban göre 46 bin dirilik azalarak 30 milyon 866 bin güç, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzdelik 47,8 oldu. Bu çap erkeklerde yüzdelik 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzdelik 53,2 kendisine gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya bakarak 182 bin can azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne iltihak oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzdelik 53,2 kendisine gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzdelik 71,3, kadınlarda ise yüzdelik 35,5 oldu.

Genç nüfusta sezon etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzdelik 20,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan taze nüfusta başıboşluk oranı ayrımsız eski aya bakarak değiş göstermeyerek yüzde 20,4 oldu. Bu yaş grubunda avarelik oranı; erkeklerde yüzde 16,3, kadınlarda ise yüzde 27,9 kendisine oranlama edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili mücahede süresi 44,5 saat oldu

İstihdam edilenlerden müracaat döneminde işbaşında olanların, zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık sayı farkı fiili çalışma süresi 2022 yılı Haziran ayında ayrımsız eski ayak tabanı göre 0,6 saat artarak 44,5 saat yerine gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış etkisiz işgücü oranı yüzde 20,4 oldu

Zamana bağlı sakim istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan etkisiz işgücü oranı 2022 yılı Haziran ayında benzeri eski taban göre 1,7 fakül azalarak yüzdelik 20,4 oldu. Zamana tutkun natamam istihdam ve işsizlerin tümleşik oranı yüzdelik 13,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 adına anlayış edildi. – BAYBURT

Share: