GAMER toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı

Asayiş ve Acil Hâller Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Müesses bilgilendirme toplantısı Ilbay Fuat Gürel Başkanlığında GAMER Güruh Salonun de yapıldı.

Toplantıya Ilbay Yardımcısı Muhammed Akış, İl Jandarma Komutanı Miralay Somurtkan Gümüş, İl Itimat Müdürü Şayan Yırtar, İl Toplumsal Araştırı ve Proje Müdürü ve GAMER Başmuallim Vekili Emre Erakçaoğlu ile kurul üyeleri katıldı.

Güvenlik ve asayiş kaynaklı ivedi durumlarda bütünleşik ayrımsız yönetim anlayışı ile fenomen öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlere ait planlama esaslarını yakalamak, aplikasyon tedbirlerini kabul etmek ve memleket düzeyinde koordinasyonu nail olmak üzere düzenlenen İzleme, Istimara ve Koordinasyon Oturmuş Toplantısı, İl Içtimai Istikşaf ve Proje Müdürü ve GAMER Müdür V. Emre Erakçaoğlu’nun GAMER’in bünye nedeni, tarihçesi, amacı, hedefleri, görevleri, çekirdek ve bilcümle kadrosu, emek esasları hakkında Vali Gürel ve katılımcılara bilgiler vermesi ile sona erdi. – KARABÜK

Share: