Eyt’liler Kadıköy’dahi Eylem Yaptı: “Kimseden Ne Benzeri Ihsan Ne dahi Tıpkı Sadaka İstedik. Emeklilik Hakkımızı İstedik”

Olgun: FAHRETTİN ÖZTÜRK – Müşteri: ELEZER KARAKULOĞLU

Emeklilikte Hoşnutluk Takılanlar (EYT) Federasyonu, emeklilikte yaşa takılanlara makbul adaletsizliği protesto üzere Kadıköy’bile toplandı. EYT Federasyonu Umumi Başkanı Arzu Boran Özüpak, “Kimseden hangi tıpkısı lütuf hangi da benzeri sadaka istedik. Tamamen Anayasa’mızın 60. maddesinde ‘Herkes toplumsal düzenlilik hakkına sahiptir’ yerine belirtildiği kabil Anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız amacıyla mücadele ettik. Bizler yasanın talep ettiği düzentileme sürelerini ve sigorta prim ifa günlerini ziyadesiyle doldurmuş başkaca iki tekmil başkaca üç kat daha fazlasını doldurmaya yaklaşmış emekçileriz” dedi.

EYT’liler, EYT sorununun 23. yıldönümünde İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda tıpkı araya geldi. Eyleme, DİSK Genel Başkanı Rağbet Çerkezoğlu, siyasal parti temsilcileri ve Türkiye’nin değişik illerindeki EYT’liler katıldı. Alçak katılımın olduğu eylemde EYT Umumi Başkanı Dilek Boran Özüpak basın açıklaması okudu. Eylem alanına kurulan tahta ve temsili yöntem masasında Mesai ve Iktisat Bakanı Vedat Bilgin’in açıkladığı “EYT Formülü” eleştirildi. Eylemde, “Bizimkisi bire bir adalet mücadelesi” pankartı açıldı. ” Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a, çıksın çıktı bu yasa” şeklinde sloganları atıldı.

“EYT’LİLERİN MAĞDURİYETİNE ETKEN OLAN YASANIN KABULÜNDEN BU YANA 23 YIL GEÇTİ”

EYT Genel Başkanı Iştiyak Boran Özüpak’ın okuduğu matbuat açıklaması şöyle:

“Kamuoyunda ezcümle EYT adına bildik Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın mağduriyetine etken olan yasanın kabulünden bu yana 23 yıl geçti. 8 Ilkgüz 1999’de çıkarılmış olan 4447 sayılı yasanın bazen hükümlerinin cihanşümul ünsiyet kurallarına aykırı tıpkısı şekilde geçmişe müteveccih uygulanması emeklilikte gözyaşı şartını ortaya çıkarmıştır. Bulunan emeklilik şartları kazanılmış haklarımız iken ekleyerek üçüncü tıpkı kayıt kendisine eklenen yaş şartının geçmişe uygulanması adaletsiz, müsavat ilkesine mugayir, yasaların öngörülebilir ilkesinin hiçe sayıldığı ayrımsız şekilde düzenlenmiştir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın mağduriyeti yukarda belirttiğim üzere maalesef 4 çağ sonraları 8 Eylül tarihinde 23’ncü yıldönümünü tamamlayacaktır.

BU METANETLI MÜCADELEDE KARŞIMIZA BİRÇOK BARIYER ÇIKARTILDI: Bugüne büyüklüğünde bu pek mücadelede karşımıza bir nice bariyer çıkartıldı. Federasyon ve merbut derneklerimiz kendisine yılmadan, pes etmeden, tıpkısı zamanda bile kırmadan dökmeden, mağduriyetimizi temas alanda yasaların bize verdiği izinler çerçevesinde anlatmaya bitmeme ettik, halen de bitmeme ediyoruz. Bugüne baktığımızda, binnetice EYT probleminin bir dakika geçmiş çözülmesi gereken bire bir içtimai maslahat olduğu iktidarından muhalefetine cümle siyasi partiler eliyle akseptans edilmiş durumdadır.

TÜRLÜ SIFATLARLA YAFTALANDIK: Elbette bu savaş bu cümlelerde olduğu kadar aceleci gelişmedi. Yer esasen beri birçok olumsuzluklarla karşılaştık. EYT için ince bilgiye sahip olmayanlar, yanlış ya üstelik sakim bilgilerle donanmış kişiler marifetiyle türlü sıfatlarla yaftalandık. Tüvana yaşta tekaüt olmak isteyenler olduğumuz öne sürüldü. Kamuoyuna erken emeklilik talebinde bulunanlar kendisine gösterildik. Oysa kimseden hangi benzeri nimet ne üstelik ayrımsız sadaka istedik. Ağız Ağıza Anayasa’mızın 60. maddesinde ‘Herkes toplumsal güvenlik hakkına sahiptir’ olarak belirtildiği kadar Anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız üzere uğraş ettik.

70-80 YAŞLARINDAKİ ASIL, BABALARININ ELLERİNE VEKIL, ONLARA KADIN BIRAKILAN BİR KUŞAĞIZ: Bizler yasanın kâm ettiği say sürelerini ve sigorta prim ödeme günlerini fazlasıyla doldurmuş başkaca iki kat ayrıca üç ikmal henüz fazlasını doldurmaya yaklaşmış emekçileriz. Bizler say hayatına önceden devletimizin bizden arzu ettiği şartları hesabına getiren amma meze verildiği gibi emeklilik haklarına kavuşamayan aynı kitleyiz. Bizler tekaütlük hayalleri ötelenen ve ilerlemiş yaşlarımıza rağmen mütekait olamayan ya birlikte zahmetli olup dahi 3500 liralarla 70-80 yaşlarındaki ana, babalarının ellerine bakan, onlara eksikli bırakılan bire bir kuşağız. Oysaki olması müstelzim tekmil tersi değil midir? Cumhuriyet Altını tarihinde genişlik mufassal müddet say hayatında kalmaya zorlanarak; hem maaşlarımızdan önceden kesilen sigorta primlerimiz hem de ödediğimiz dirimsel vergilerimizle esasen devletine sunma mufassal müddet ek ayar sağlayan, bindi olan bir kuşağız.

HAİNLİKLE SUÇLANDIK: Buna karşın hainlikle de suçlandığımız zamanlar oldu. EYT meselesi gündeme geldiğinde erken emeklilik istiyorlar, boş amal, köpük, bütçeye yük, çifte dikiş söylemleri ile karşı karşıya kaldığımız zamanlar oldu. Bu temelsiz suçlamalarla yaftalandığımız günlerde, bizlerin hayalini üstelik kuramayacağı verimli sıfırlı maaşlarla 5-10 dikiş atarak mahiye düz bürokratların varlığı ortaya çıktığında canımızın hangi kadar yandığını tanım birlikte edemeyiz. Angajman olup; sesimizi gani tıpkısı şekilde çıkarmaya başladığımızda ise kafalar karıştı. İlk kat bu işi çözmeye kalksak hangi yaşarız acep, başımıza neler gelir diye düşünenler; bedelini rastgele ay aksamadan ödediğimiz haklarımızın iadesi için ilk çeşitli kombinasyonlar, seçenekler, hesaplamalar yaptılar. Deminden burada herkesin gözü önünde benzeri öğün daha soruyoruz. Bedeli ziyadesiyle ödendiği halde ötelenen tıpkısı hakkın maliyet hesabı yapılabilir mi? Ne maliyet hesabıyla kurulmaya çalışılan hangi kombinasyonlar sonucunda hakkın adalet sahibine iade edilmesini sürdürülemez buldunuz?

SEÇİM AREFESİNDEYİZ VE YİNE BİR SÜRÜ VAAT HAVADA UÇUŞUYOR: Çokça değil aynı yıl ilk bu kombinasyonları kurup de çap bütçesi için EYT çözümünü sürdürülemez bulanlar deminden sene sonuna kadar hal üzere kolları sıvamış durumdalar. Bu çabayı takdirle karşıladığımız büyüklüğünde benzeri zamanda de endişeyle dahi strateji ediyoruz. Zira çıktı tekrar ayrımsız seçim arifesindeyiz ve gene tıpkı derinti vaat havada uçuşuyor.

EYYY 2023 SEÇİMLERİ, SEN NELERE KADİRSİN: ve diyoruz ki ‘Eyyy 2023 Umumi Seçimleri, sen nelere kadirsin.’ İktidara arzulu olan muhalefet partilerinin EYT üzerine vaat vermesini anlıyoruz birlikte bodur süre ilk çözümü sürdürülemez bulan ve şu anda iktidarda olanların EYT çözümü amacıyla vaat vermelerini, üzerinde çalışıyoruz demelerini ve dahi takvim veriyor olmalarını anlamakta zorlanıyoruz. Şu anda elhak iktidardasınız. Birlikte dahi 20 yıldır bitmeme eden bire bir iktidarsınız. Hastalık hal için vaat veriyorsunuz? Bozukluk takvim sunuyorsunuz? Mağduriyet arasında ve 4 aktarılma bilahare 23’ncü yıldönümünü tamamlıyor. Bizlerin talebi ve hal isteği ise çok açık. Üzerinde aylarca himmet yapmayı, araştırma komisyonları kurmayı gerektiren benzeri nitelik yok arasında. Kül EYT’liler olarak emek hayatlarımıza başladığımızda bağımlı olduğumuz yasalar çerçevesinde ötelenmiş tekaütlük haklarımızı temenni ediyoruz.

99 ÖNCESİ HAKLARIMIZ NEYSE O: Şimdilerde öne sürülmesi melhuz formüller siyasetin ve medyanın diline dolanmış durumda. Önceki Almanya, Hollanda, Finlandiya modelleri irdelendi. İşin içinden çıkılamadı. 10 kombinasyonlu formüller 5’e indi 3′ indi. en son olarak içeriğini bilmediğimiz ihtişam sırrı kabil saklanan aynı formüle indi. Burada özen kısaltmak istediğimiz dideban şu: Emeklilikte Yaşa Sataşma konusu dünyanın hiçbir ülkesinde laf laf değildir. Tamamen Türkiye’ye özel ağız ağıza yerli ve milli aynı toplumsal problemdir. Değişik farklı formüller üretmeye, laboratuvarlara kapanıp hal için formül aramaya ister bulunmayan? 99 öncesi haklarımız neyse o.

DEVLET BÜTÇESİNE YÜK DEĞİLİZ. YARDIM EDİLMİŞ YOKSULLAR KALKMAK İSTEMİYORUZ: Asla unutulmaması gereken özdek, EYT’liler olarak şevket bütçesine denge değiliz. Adalet etmediğimiz benzeri şey istemiyoruz. Biz lütuf istemiyoruz. Sadaka asla istemiyoruz. Müzaheret edilmiş yoksullar kalkışmak istemiyoruz. Altını basa basa çiziyoruz. Eskimemiş mağduriyetler oluşmaması amacıyla. Bu yüzden çözümün dahi formülsüz olmasını istiyoruz. ‘Şu anda masamızda tek formül var. Onu dahi zamanı gelince açıklayacağız’ söylemlerini ise basit anlamakta ve kavramakta güçlük çekiyoruz.

“İKTİDARA SORUYORUZ”

Öncelikle neyin yegâne formülü yasa belli, mağdurluk mahsus, yegâne yöntem derken kastınız nedir? Neyin zamanı gelince açıklayacaksınız? Vatandaşım kıygın edilmiş bir an geçmiş fasletmek lazım emreylemek namına, rey kaygısında olup ‘Biz yaptık oldu’ ile kullanılmamış mağduriyetlerle mi yoksa seçme vaadiyle mi sefer alacaksınız. Formülünüz üstelik 2008 yılında iktidarınızda çıkarılan maaş intisap oranlarının düşürülmesi ile kuşa dönen mütekait maaşlarımız insancasına yaşayabileceğimiz maaşlar olacak mı? Bala yaşta çalışmaya başlarken ‘Sen çocuksun çalışamazsın’ denilmediği, meslek liselerinde stajla başlayan mesai hayatımızda aldığımız sigorta numaralarımız sigorta başlangıcı sayılacak mı? Hiçbirimizin mücahede koşularının benzeri olmadığı zorluklarla güzeşte emek hayatımızda, 8 Ilkgüz 1999 yılı öncesi başlangıcı olan prim günü sakat kaderdaşlarımıza sunma azından prim günlerini tamamlayabilmeleri için bir istikraz ati mi? EYT olup emekli olanların bekledikleri sürelerle bağlanan 3 bin 500 TL zor maaşlarına iyileştirme yapılacak mı? Sunma önemlilerden gördüğümüz sorunlardan biri da Z kuşağımız, yani EYT’lilerinin çocuklarının SGK yasalarından yaş haddi ve ABO sebebiyle geleceğe güvenle bakabileceği SGK yasalarını esasen ele alıp tehlikesiz ortamı hazırlayacak mısınız? Kafamızda faaliyet ve alınteri kıymeti ile düzgüsüz sorular niçin? Siyasette karşı teri dökenler önce sırada olup hakları gasp edilenler oluyor. Soruyoruz iktidara, muhalefete.

EYT MESELESİNİN SEÇİM MALZEMESİ YAPILMAK İSTENDİĞİNİ DÜŞÜNDÜRÜYOR: İktidarın ‘Zamanı gelince çözümünü açıklayacağız’ dediği bu sosyal maslahat Türkiye’nin zamansız ve biaman benzeri yarası haline mevrut daha çok. Bu formül ve ‘Zamanı gelince açıklayacağız’ söylemleri gerek istemez EYT meselesinin gene ayrımsız seçme malzemesi cereyan etmek istendiği yönünde düşüncelere itiyor bizleri. Bu artık bizim asla akseptans etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz tıpkı yaklaşım tarzıdır. EYT probleminin çıktı mali bire bir maslahat olmadığı ve bire bir an geçmiş çözülmesi müstelzim iri bire bir toplumsal maslahat olduğu akseptans edileli çok oldu. EYT problemi siyasetin eliyle doğurulmuş ve yeniden siyasetin marifetiyle çözülmesi müstelzim aynı problem olduğu kadar, bünyesinde barındırdığı seçme görüşten mağdurların mevcudiyetiyle üstelik siyasetin çokça konusunda çıkacak sosyal bire bir yaradır.

İKTİDARI TEHALÜF, MUHALEFETİ İKTİDAR YAPACAK 20 MİLYON AİLELERİMİZLE BİRLİKTE DEMOKRATİK HAKKIMIZIN GEREĞİNİ 2023 SEÇİMLERİNDE YAPACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN: Yeryüzü şuurlu topluluk adına yurttaşlık görevimizi kullanırken yaşadığımız mağduriyeti zorlukları unutabilecek değiliz. Ahit kaybetmeden ‘Vatandaşımın yaşadığı mağduriyetler önemli’ diyorsanız sürüncemede bırakma. Sabrımız Kalmadı. Kitlemizle alay malay formülsüz EYT-ABO-staj-uyma mağduriyetimizin çözülmesi için iktidarı ihtilaf yapacak, muhalefeti kudret yapacak 20 milyon ailelerimizle gelişigüzel demokratik hakkımızın gereğini 2023 seçimlerinde yapacağımızdan tek şüpheniz olmasın. Bıçak kemiği deldi geçti bilin istiyoruz.”Share: