EPDK’den esas bazında tutma bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ait değişmeyen

Enerji Piyasası Aranjman Kurumunca (EPDK), ana bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilgili asıllar ve esaslar yeniden düzenlendi.

EPDK’nin konuya ilgili asamble kararı Resmi Gazete’da yayımlandı.

Buna göre, düet sözleşme miktarlarının destekleme bedeli hesabında kullanılması üzere piyasa katılımcıları eliyle, sonuncu tüketiciye kadar çakılı eşit ile düzenlenmiş olan ikili anlaşmalara dayalı sözleşmeler ile sözleşmelere ait faturanın noter musaddak suretleri ve gürpedek aşkın organizasyon bulunması durumunda üretim tesisi bazında dağılımına ilişkin üretim programını gösteren beyanı dahi çevre işletmecisine iletilecek.

Destekleme bedeli kapsamında etraf katılımcılarından arzu edilecek inanca tutarları formülü dahi düzenlemede vadi aldı.

Öte yandan, memur tedbir şirketleri marifetiyle “yeşil tarife” seçen tüketicilere 1 Ekim’den itibaren uygulanacak tarife tabloları üstelik onaylandı.

Share: