EPDK, lisanssız elektrikte “tüketim büyüklüğünde üretim” hedefine yönelik düzenlemeye gidecek

Enerji Piyasası Aranjman Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmayan, lisanssız elektrikte zat tüketimi üzere üretim yapanların desteklenmesi amacıyla kullanılmamış bir düzenlemeye gideceklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı kayıtlı açıklamada, Faaliyet Piyasasında Lisanssız Zindelik Üretim Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildiğini, yıpranmamış düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini tabir etti.

Lisanssız sıra enerjisi müesses gücünün 8 bin megavata yaklaştığı bilgisini veren Yılmayan, bu alandaki düzenlemelerle sonuç yıllarda vakit kaybetmeden belediyeler ve endüstri bölgeleri değil, zirai üreticiler ve turizm işletmecileri dahil seçkin abone grubundan vatandaşın tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldiğini belirtti.

Yapılaşmanın ağırbaşlı olduğu yerlerde, birleştirme sanayi bölgelerinde (OSB) lisanssız istihsal tesisi üzere düz bulamayan tüketicilerin ayrıksı tevzi bölgelerinde, endüstri bölgeleri dışında kuruluş kurabileceklerini ifade fail Yılmaz, kojenerasyon tesisleri mevcut tüketicilerin de mukannen koşullar altında kojen santrali ile karşılayamadığı tüketimleri için lisanssız istihsal tesisi kurabileceğini bildirdi.

Yılmayan, 9 Mayıs 2019 günlü Reisicumhur Kararı ile lisanssız istihsal tesisi gücünün istihlak tesisinin bağlantı anlaşmasındaki inikat gücü ile ilişkilendirildiğini, marttaki kanun değişikliğiyle bile bazen abone gruplarında bu ancak 2 katına çıkarıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Bu düzenlememizle, ‘istihlak büyüklüğünde istihsal’ hedefinden delice, mühendislik bilimine ve maharet gerçeklere karşıt kendisine kurulu gücünü orantısız şekilde zait, kök tüketicilerin lisanssız üretim tesisi kurabilmeleri imkanını ortadan kaldıran, istihlak olmadan istihsal yapmaya müteharrik tesislerin satışa konu edilebilecek istihsal miktarlarını belirledik.”

Konuyla ait toplumsal medyada yer düz eleştirilere değinen Yılmaz, “Düzenlememizin amacı, zat tüketimi üzere üretim yapanların desteklenmesi. Asıl tüketimi olan ve kapasite kısıtı nedeniyle üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünün açılması. Bakın biz kendi binamızda güneş panelleri kurduk. Tükettiğimiz erke kadar üretiyoruz. İstiyoruz ki ancak çapında ayrımsız ruz seferberliği başlatalım. Bu seferberlikten hoppadak sektörümüz değil hep Türkiye kazanacak.” ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle istihlak miktarı kadar üretilen enerjinin istihlak oranına mahsuplaştırılacağını, benzeri istihlak miktarı büyüklüğünde üretilen fazla enerjinin ise satışa laf edileceğini belirten Yılmaz, “Bu orandan daha aşkın yapılan istihsal ise bütün tüketicilerimize kâr sağlayacak şekilde ‘bedelsiz erke’ olarak sisteme yansıyacak. Üretilen tutar yükseldikçe tüketicilerimizin faturaları de düşüş yönünde etkilenecek inşallah.” değerlendirmesinde bulundu.

Share: