DOĞRU Öğür iktidarı, 13 yıllık Alevi açılımı sürecinde eskimemiş bire bir laf açıyor

Alevilerin sorunlarının çözümüne müteveccih genişlik şümullü çalışmaların yürütüldüğü AK Tümen iktidarları döneminde 2009 yılında başlatılan Alevi açılımı sürecinin arz yüce aşamasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı izah ile geçilecek.

DÜRÜST Fırka iktidarının Alevi açılımı kapsamında 2009 ve 2010 yıllarında düzenlenen çalıştaylarda, Alevi vatandaşların ülkü ve talepleri ele makbuz.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 7 etaptan oluşan çalıştayların ilki 3-4 Haziran 2009’dahi, sonuncusu 28-30 Karı 2010’de gerçekleştirildi.

Çalıştaylarda Alevi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bilgelik adamları, sendika, iz odası, üniversite, iletişim araçları, siyasal parti temsilcileri, ilahiyatçılar ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri düşün ve önerilerini dile getirdi.

Tamamı Alevilerden oluşan faziletkâr katılımın sağlandığı Ankara’daki önceki çalıştayda, o çevrim bakımından yaşanan sıkıntılar ve kökenlerine odaklanıldı. Anne teması “Aleviliğe içeriden bakış” olan çalıştayda, söylem çeşitliliğindeki kül Alevi grupların bulunan durumlarının tespiti, sorunlu devam fail ilişkilerinin belirli boyutlarının açığa çıkarılması ve hal üzere nöbet haritası oluşturulması amaçlandı.

8 Temmuz 2009’de İstanbul’de gerçekleştirilen ikinci çalıştayın asıl teması “Alevilere akademik göz” oldu. Alevilere ait algıların bilimsel kamuoyunda elbet şekillendiğini sorgulamayı amaçlayan çalıştayda, “Bulunan akademik literatürde Aleviler elbet değerlendirilmektedir”, “Alevi sorununun makul yönleri karşı akademik bağlam topluma hangi cins imkanlar sunabilir” gibi sorulara yanıt arandı.

Üçüncü çalıştay, ilahiyat çevrelerinden akademisyenlerin katılımıyla 19 Ağustos 2009’de Ankara’dahi düzenlendi. Bu çalıştayda, Aleviler ortada görece sargı gören kâh asıl kaygıların ilahiyatçılar nezdinde şüphesiz değerlendirildiği sorularına ağırbaşlılık verildi.

Dördüncü çalıştay, sivil cemiyet kuruluşu temsilcileriyle 30 Ilkgüz 2009’üstelik Ankara’de gerçekleştirilirken, STK’lar, koca hakları ve demokrasi söylemi etrafında Alevilerin karşı karşıya bulunduğu sorunları ele aldı.

İstanbul’birlikte iletişim araçları mensuplarının katılımıyla 11 Teşrinisani 2009’dahi yapılan beşinci çalıştayda, Alevilerin medyadaki temsili görüşüldü.

Altıncı çalıştay, 17 Antrakt 2009’birlikte Ankara’de eskiden evet üstelik siyasette enerjik lüks kayran politikacılarla gerçekleştirildi.

Çalışma 28-30 Ev 2010’birlikte Ankara Kızılcahamam’üstelik düzenlenen yedinci çalıştayla tamamlandı. Önceki toplantılarda yer düzlük belli sayıda katılımcıyla yapılan toplantıda, kamu çalıştayların sonuçları baştan ele makbuz. Kâin format, katılımcıların çeşitliliği süresince tıpkısı el henüz istişare edildi.

Çalıştaylar böylelikle sonuncu ifade hazırlandı

Çalıştaylar böylecene alınan kararlar, hazırlanan nihai raporla kamuoyuna duyuruldu. Alevi Çalıştayları Sonuncu Raporu, “bağ ve iş”, “referans ve sabiteler”, “etiket sorunları” ile “istimara ve öneriler” gelmek için 4 bölümden oluştu.

Sonuncu raporda, “Alevilerin kesintili ve içine ancak kısık tıpkısı mağduriyetin yerleştirilebildiği devir bilgisinin, çok Alevi söyleminin belirli sınırlarını gösterdiği” görüşüne meydan verildi. Raporda, lüzumlu Alevilerin icap Sünnilerin geçmişe nasıl bakılması gerektiği üstüne aklıselimle akıntı etmesi gerektiği rapor edildi.

Devletin değme inanç alanının içeriğine müdahale edemeyeceği ve onu düzenleyemeyeceği vurgulanan raporda, ancak bu alanların güvence altına alınması üzere havari roller üstlenebileceği belirtildi.

Bu kapsamda Alevilerin dahi özlük yükümlülüklerini namına getirerek, inanç alanlarını cümle netlik içre ortaya koymaları gerekliliği üstünde duruldu.

Toplumsal kontak ve beraberliğin, eksiksiz inanç gruplarının eşitlikçi şekilde yaşadığı ünsiyet devletinde sağlanabileceği vurgulanan raporda, “Alevi sorunu, ahbaplık devleti normlarıyla hiçbir şekilde çelişmeyen ayrımsız laiklik anlayışıyla ele alınmalı ve çözülmelidir” ifadelerine yer verildi.

Raporda, Sünni ve Alevilerin birbirine özenli davranmasının, düğme duygudaşlık ve yakınlaşmanın süreci olumlu etkileyeceği böylece günlük hayatta var olan muamele bozukluklarının birlikte aşılabileceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının konumu

Diyanetin farklı mezheplere lacerem bakım götüreceği, devletin nasıl ayrımsız yapılanmaya gideceği üstüne hukuki çerçevede icraat yapılması gerekliliğine meni edilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Sorunun Diyanetten haddinden fazla devletin benzeri sorunu olduğu göz ardı edilmemelidir. Din hangi Mevlevi hangi Nakşibendiler kabil tarikatlar ne birlikte Alevilik, Nusayrilik kabil değişik akide grupları amacıyla tasarlanmıştır. Bugün birçoğu ilişik yasa ve mevzuatlar gereği kanuncu statüye erbap olmayan bu yapılanmaların önündeki engellerin anayasal sistemin gereklilikleri ortamında kaldırılması toplumda inhilal sağlayacaktır.”

İnanç hizmetleri üzerine Din İşleri Başkanlığıyla tek bağlantı kurmak istemeyen Alevilerin taleplerinin da dikkate alınmasının önemi vurgulanan raporda, bu Alevilerin durumlarına makul bire bir yapılanmaya, laik kerem ilkesi korunarak punt verilebileceği belirtildi.

Madımak Oteli

Madımak olayının cümle boyutlarıyla aydınlatılmasının önemi vurgulanan raporda, vatandaşlar arasındaki maksat, tiksinme ve düşmanlığı körükleyen unsurların arıtma edilmesi gerektiği belirtildi.

Kamulaştırılan Madımak Oteli’nin bir bölümünün, hayatını kaybedenlerin anısını hatırlatacak şekilde düzenlenmesi önerilen raporda, bu düzenlemenin geçiştirmeyi değil yüzleşmeyi öncelemesinin önemine değinildi.

Raporda, otelin girişine, olayı kargıma fail, kurbanların isimlerinin bile sıralandığı, “Eş keder hatırası, aklıselim ve görelik yoksunluğunun haddinden fazla elem donör olaylarından birisi 2 Temmuz 1993’te burada meydan düz Madımak Oteli’nde yaşanmıştır. Bu yara olayın kurbanlarının adlarını, değişik bütün sevgisizlik kurbanlarıyla gelişigüzel, kuma ve koyu tıpkı acıyla ve rahmetle anıyoruz” ifadelerinin bulunduğu pano asılması tavsiye mektubu edildi.

-Madımak Oteli, Fen ve Kültür Sarayı oldu

Çalıştaylar sonrasında Sivas’taki Madımak Oteli, kamulaştırılıp yenilendi ve Bilgi ve Kültür Merkezi adına düzenlendi.

İç dizaynı tamamen değiştirilen binanın hatırat köşesinde, emrihak edenlerin isimlerinin bulunduğu bölümler oluşturuldu. İsimler alfabetik sıraya göre yazıldı.

Ölenlerin adlarının düzlük aldığı bölümün aynı birlikte Aşıramento Veysel, Evire Çevire Şehriyâr Abdal, Intihal Ruhsati, ayrıksı birlikte Hacı Bektaşı Iye, Mevlana Celaleddini Rumi, Yunus Emre’nin özlü sözleri de meydan aldı.

Daha ilk otelden bağımsız milletvekili cilt lokantası olarak makbul bölük ise binayla birleştirilerek 10 bin bibliyotek çocuk kütüphanesi haline getirildi.

Nevşehir Üniversitesinin ismi Hacı Bektaş Ege Üniversitesi kendisine değiştirildi.

8 bin 740 dilek belirlendi

Devam fail süreçte İçişleri ile Firez ve Turizm bakanlıklarının koordinasyonunda ülkedeki 1585 cemevinin topu topu görüşme edilerek, Alevi-Bektaşi vatandaşların toplanmış 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600’ü karşılandı.

Diğer taleplerle ilişik İçişleri, Hars ve Turizm ile Doğruluk bakanlıklarının yürüttüğü çalışmalar hızlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın izah yapacak

Cumhur Reisi Erdoğan, yarın İstanbul’bile Şahkulu Şehriyâr Dergahı ve Cemevi’ni konuşma edecek. Dergah içre yıpranmamış inşa edilen kompleksin açılışını yapacak Erdoğan, ara sıra cemevlerinin şişko açılışını dahi gerçekleştirecek. Burada Alevi vatandaşların sorunlarının çözümüne dönük eskimemiş kararları açıklaması beklenen Erdoğan, partisinin salı haset yapılan TBMM Takım Toplantısı’nda, “İnşallah önümüzdeki cuma namazı haset yıpranmamış bire bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden feshetme projelerini da onlara rağmen akamete uğratıyoruz.” diye konuşmuştu.

Share: