DHMİ 2022 yılı denet semineri Van’da yapılıyor

DHMİ Teftiş Heyeti Başkanlığınca değme yıl yapılan ‘Teftiş Semineri’ bu sene Van’da gerçekleştiriliyor.

Teftiş kuruluna kullanılmamış katılan müfettiş yardımcılarının uzlaşma sürecinin hızlandırılması, müfettişlerin mevzuat bilgilerinin güncellenmesi ve uygulamada yaşanan sorunların irdelenerek düğme düşün alışverişinde bulunulması üzere düzenlenen seminer 4 ahit sürecek. Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tedrisat üyeleri aracılığıyla edimsel konularda sokum yapılan seminerde; denet sisteminin geliştirilmesi, etkin, bol, konuşu ve caydırıcı aynı teftiş faaliyetinin ve personeli teşvik edici tıpkısı ödüllendirme sisteminin geliştirilebilmesi amacıyla lazım koşulların sağlanması konularında düşün alışverişinde bulunuldu. – VAN

Share: