Ankara’daki Özel Okullar

Ankara’daki özel okullar, onlarca yıldır eğitim sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu okullar, kaliteli eğitim ve her öğrenciye daha kişisel bir yaklaşımla geleceğe hazırlık sağlar.

Özel okullar genellikle premium kuruluşlar olarak bilinir ve farklı bir okul grubu oluştururlar. Hükümet, özel okulları Türkiye’de eğitimin temel direklerinden biri haline getirerek bütçe desteği sağlamaya ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.

Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim Sistemi – Kerem Aygün Koleji ve Ankara Özel Anadolu Liseleri gibi bu akademik kurumların bazıları tarafından benimsenen bir yaklaşımdır.

Türkiye’de beş özel okul grubu vardır ve ülkede toplam 80’in üzerinde okula sahiptir. Bu akademilerin tamamı akademik odaklı olup birinci sınıftan itibaren Türkçe, İngilizce ve Fransızca eğitim vermektedir.

Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim Sistemi ise ilk olarak 2010 yılında Kerem Aygün Koleji tarafından kolej veya üniversiteye gitmek isteyen öğrencilere hazırlık eğitimi olarak kurulmuştur. Bu sisteme kaydolmadan önce sadece iki yıllık bir hazırlık ile bu öğrenciler herhangi bir ön koşul olmaksızın üniversitelere başvurabilirler. Bu sistem çok başarılı oldu çünkü mezunları arasında mükemmel kabul oranları yakaladılar ve daha sonra mühendis veya doktor olmak gibi hayallerinin peşinden gittiler.

Birçok özel okul, devlet okullarından daha maliyetli olsa da, daha kaliteli bir eğitim sunma eğilimindedir. Özel okullar, sınırlı sayıda öğrenciye sahip oldukları için kalite standartlarını koruyabilirler, böylece eğitim süreci ve öğrencilerinin öğrendikleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olurlar.

Bu okulların akademik kalitesi, çocuklarının geleceği için risk alan birçok ebeveyn tarafından büyük saygı görmektedir. Bu hazırlık ve kaliteli eğitim sistemi, etnik köken veya sosyal geçmişe bakılmaksızın Türkiye’deki tüm öğrencilere açıktır.

Özel Anadolu Okulları’ndaki başarı oranı, katı kabul standartları ve her öğrenci için kişisel bir öğretmenle zenginleştirme sınıflarını da içeren daha yüksek öğrenim ücretleri nedeniyle her yıl artmaktadır.

Özel Ortaokul

Ankara Özel Ortaokul başarılı ve sınav odaklı eğitim sistemine sahip özel okuldur.

Okulun sunduğu 4 farklı seviye vardır: Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise. Bu seviyelerde, öğrenciler kendi öğrenme fırsatlarını seçebilirler.

Eğitim sisteminin başarısı, okulun öğrencileri hem gelecekteki akademik hayata hem de gelecekteki iş hayatına hazırlama becerisinden kaynaklanmaktadır.

Ülkemiz ekonomisinin başarısı alınan eğitimin kalitesine bağlıdır. Türkiye sadece Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) açısından değil, eğitim performansı açısından da ilk sıralarda yer almaktadır. 2015’te Türkiye’nin OECD ülkeleri genelinde yeni öğrencilerin sınavlarını geçtiği ortalama Yıllık Oran %75 iken, OECD ülkeleri için ortalama %55’tir.

Pek çok ebeveyn, özel okulları, bu tür kurumların hem erişilebilir hem de uygun maliyetli olmakla birlikte gelecek için daha iyi bir hazırlık sağladığına inandıkları için seçmektedir. Özel okullar küresel bir üne sahiptir ve uluslararası düzeyde hem akademik hem de orta öğretim sistemlerinde en iyi seçeneklerden biri olarak kabul edilir.

Detaylı bilgi için: keremaygunkoleji.com

Share: