8 İlde 11 Toprak ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ İlan Edildi, 4 İlde Acele Devletleştirme Kararı Makbuz

Cumhur Reisi kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Veca toprak sınırları ortamında bulunan 11 bölgedeki doğal sit alanları, ‘kesme korunacak kırılan düz’ car edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep’te kâh taşınmazların tez kamulaştırılması kararı alınırken Sinop’un Akışmaz ilçesinde bile gâh alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de zaman yayınlanan kararlarla 8 diyar sınırında vadi kayran 11 bölgedeki muhtelif bölgeler, ‘stabil korunacak hassas düzlük’ car edildi. 4 şehirde ise mütenevvi alanlar için acele devletleştirme kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhur Reisi kararları şöyle:

‘KESİN KORUNACAK KIRILAN ALAN’ YERINE İLAN EDİLEN BÖLGELER

“Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapıkaya Kanyonu gizil katıksız sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas düzlük adina tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde kâin Akseki-Gündoğmuş arası potansiyel saf sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan düzlük kendisine tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kırkgöz Su Kaynakları Saf Sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak hassas düz yerine tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde mevcut İron Sazlıkları gizil doğal sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak hassas düzlük adina tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Mevcut Riva Deresi Batısı Natürel Sit Alanı’nın esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak alıngan düz adina tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Merzengûş ilçesi sınırları içerisinde kâin Ağva Saf Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan düzlük olarak tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde mevcut Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel katıksız sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak kırılan alan kendisine tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Veca ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde kâin Tendürek Dağı Lav Taşları potansiyel tabii sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas düz olarak tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde mevcut Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü potansiyel doğal sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan alan yerine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde mevcut Bendimahi Sazlıkları potansiyel tabii sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak kırılan kayran olarak tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Bahtiyar Mahallesi sınırları içerisinde mevcut 51045 cezire 1 parsel, 51048 cezire 1 parsel, 51106 ada 1 parsel numaralı, 6306 dar Kıran Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Üzerine Yasa kapsamına giren hususi mülkiyete laf taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte, proje alanındaki bayındırlık mevzuatına ters, ruhsatsız, iskansız ve afet riski haiz, umumi düzenlilik ve güvenlik yönünden kazalı yapıların tasfiye edilerek muvasala ve altyapısı ile alay malay bilgelik ve sanat kurallarına akla yatkın, mıhlı ve tehlikesiz yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Mamak Belediye Başkanlığı marifetiyle çabuk kamulaştırılmasına, 2942 sınırlanmış Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Bartın ili, Minval ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde mevcut ve yapışık harita ile listede cızık ve koordinatları gösterilen alanda kayran kayran özel mülkiyete bahis taşınmazların, bölgede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığıyla planlı ev projesine ilişik mamure yolunun açılması için mezkûr Başkanlık eliyle tez kamulaştırılmasına, 2942 sınırlanmış Kamulaştırılma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Umumi Müdürlüğü aracılığıyla acele kamulaştırılmasına ilgili yapışık kararın yürürlüğe konmasına, 2942 basit Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları tamlanan taşınmazların, İslahiye Organize Endüstri Bölgesi sınırlarının genişletilmesi için İslahiye Şehremaneti Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 sayılı Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.”

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop’ta bazen alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 çevrilmiş Orman Kanunu’nun katma 16’ncı maddesi uyarınca alınan karara bakarak, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Akışmaz ilçesine kapalı Yeniköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Share: