6’lı Masa, 9 anne başlıktan oluşan uzlaşma metnini açıkladı! 2 binin üstünde konu yer alıyor

Ulus İttifakı’nın Ortak Politikalar Anlaşma Metni, 6 liderin katılımıyla Ankara’da açıklandı. Seçme beyannamesi özelliği taşıyan kavi; 9 temel başlık altında 2 binin üzerinde kullanılmamış düzenlemeyi içeriyor.

Uzlaşma metni “Ülfet Türe ve Karar”, “Kamu Yönetimi”, “Yolsuzlukla Uğraş, Şeffaflık ve Teftiş”, “Tutum, Mal ve İstihdam”, “Bili, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Sayısal Transformasyon”, “Sektörel Politikalar”, “Yetişek ve Talim”, “Içtimai Politikalar”, “Dış Siyasa, Defans, Güvenlik ve Kafile Politikaları” başlıkları altında toplandı. Güruh öncesinde hazırlanan “Kuma Politikalar Mutabakat Metni” kitapçığı salondakilere dağıtıldı. 240 sayfalık temel antet, 75 alt başlık, 2300’den çok somut erek yer alıyor.

Kuma Anlaşma metninde öne çıkan gâh başlıklar şöyle:

“Faal ve katılımcı tıpkısı teşri, stabil, slayt ve hesap verebilir bire bir icra, özgür ve nötr bir geçerlilik ile kuvvetler ayrılığının kasılma edildiği ateş parçası, özgürlükçü, demokratik, adaletli benzeri sistem üzere Güçlendirilmiş Mebus Sisteme geçeceğiz. Güçlendirilmiş Milletvekili Cümle Uyuşma Metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasalı değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.

Bir yasama yılında en beş altı 20 dolaşma, gündemi tehalüf aracılığıyla belirlenen genel müzakere açılabilmesini sağlayacağız. Oran sırrı ve ticari peçe kavramlarını, Meclis’in bilgelik iktisap ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız. Uluslararası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ilişkin olduğunu anayasal güvence altına alacağız. TBMM’de başkanı anne aykırılık milletvekilleri arasından seçilen Değişmez Hesap Komisyonu kuracağız.

“CUMHURBAŞKANI 7 YIL SÜREYLE BİR AKTARILMA SEÇİLECEK, PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLECEK”

Kanunlar üzerinde maruf veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına yalnız ‘düşüncesiz yöneltme yetkisi’ tanıyacağız. Cumhurbaşkanının 7 sene süreyle bir zaman seçilebilmesine, seçildikten sonraları partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve fariza sonrasında hareketli siyasete dönmemesine ait aranjman yapacağız. Yabansı hal kararnamelerine serencam verecek, OHAL süresini altı aldan iki taban düşüreceğiz. Hakimler Oturmuş ve Savcılar Kurulu şeklinde iki değişik kurul oluşturacağız.Çoklu baro sistemine sonuç vereceğiz. Tutuklamanın ayrıklık olması ilkesinin titizlikle uygulanması üzere gerekli tedbirleri alacağız. Bellek, kanaat ve tabir hürriyetlerini güçlendireceğiz. Olağanüstü Hal Yasa Mesabesinde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere serencam vereceğiz.Seçme barajını yüzdelik 3’e düşüreceğiz. Siyasal partilerin kapatılmasına ilgili davaların açılmasında TBMM’nin iznini zorunlu ağıl getireceğiz.

“YOLSUZLUKLA ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURACAĞIZ”

TBMM’de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kuracağız.Yolsuzluktan elde edilen ve ancak dışına kaçırılan gelirleri ülkemize ansız getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Gabi Alınması Ofisi’ni kuracağız.Mali Gösteri Fariza Gücü (FATF) standartlarına umum harmoni sağlayacak ve ülkemizi ‘gri listede’den çıkaracağız.Vergi cennetleri listesini ve kişmiri paranın aklanması ara bulucu yerine kullanılmasını engelleyeceğiz.Siyasal Töre Bilimi Kanunu’nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasal Etik Bilimi Komisyonu kuracak, Grubu bulunan politik partiler bünyesinde siyasal töre bilimi kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.

KAMU YÖNETİMİNE DAİR

Türkiye Huzur Fonu’nu kapatacağız.Bakan yardımcılıkların kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.Yerel yönetimlerde latif ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına sonuç vereceğiz.Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgilendiren nezaret ve kurumlara devredeceğiz. Karı ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’nı Karı, Ocak ve Çocuk Bakanlığı adına yapılandıracağız.Belde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.Kentçilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.Hazine’yi Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı tıpkı nezaret şeklinde yapılandıracağız. Tecim Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız.Bakan Yardımcılarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağız.Bakanlıklarda mukannen konularda mesul fücceten fazla müsteşar atanmasını tür kuzuluk getireceğiz.Düzenleyici ve Denetleyici kurumların yönetimsel ve finansal bağımsızlıklarını sağlayacak, yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız.Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda değim, şeffaflık, tarafsızlık, plüralizm, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilklerini esas alacağız.Kurumlara yapılacak atamalar ile kurumların denetiminde TBMM’nin daha belirleyici ve etkili olmasını sağlayacağız.Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri sektörlerdeki kuruluşların yönetim kurullarında fariza almalarını önleyeceğiz.Radyo ve Göstergeç Dal Kurulu’na organ seçme yöntemin çoğulculuğu sağlayacak şekilde değiştirecek, kurulun tarafsızlığını ve özerkliğini güvence altına alacağız.SPK’nın yetkilerini artıracak anamal piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına banko cevaz vermeyeceğiz.Kötü, Kötü Mamulleri ve Etil Alkol Piyasası Düzenleme Oturmuş’nu kuracağız.Türkiye Şeker Kurumu’nu kuracağız.

“AŞIRI YOKSULLUĞU SIFIRLAYACAĞIZ”

Şişkinlik, iki sene ortamında düşük tek haneye kalıcı benzeri biçimde indireceğiz.Beş yılın böylece dolar cinsinden adam başına milli gelirimizi sunu bir iki iki kadına çıkaracağız.Türk lirasına yeniden değer ve balans kazandıracağız.2018 sonrasında baştan gündeme gelen çılgın yoksulluğu sıfırlayacağız. Gestalt Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve mezuniyet ağırbaşlılık çatışmasına kez açan, tek işlevselliği yoksuz Mali İstikrar Komitesi’ni kaldıracağız.Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.”

Share: