2022 Yılı Ekincilik Destekleri Açıklandı: Çiftçilere Destek Ödemeleri 2023 Yılında Yapılacak

2022 yılına ilgili zirai destek ödemelerine ilgili Cumhur Reisi Kararı, Resmi Gazete’birlikte yayınlandı. Buna göre; Türkiye Tarım Havzaları Istihsal ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üzere dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre koyulmak amacıyla 121 teklik bindi sağlanacak. Gözyaşı çay üreticilerine kilogram başına verilecek prim ödemesi 13 kuruştan 30 kuruşa yükseltildi. Uzvi basma ve organik tarım ile gür ekincilik desteklerinde ise çoğalma yapılmadı. Destek ödemeleri 2023 yılında yapılacak.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Basılmış ve Sertifikalı Sulp Yararlanma Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’üstelik yayınlandı. Değişmeyen, 1 Karı 2022 tarihinden etkin olmak amacıyla zaman itibariyle yürürlüğe girdi.

Buna göre, Fellah kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına buğday, rüşvet, çavdar, yulaf ve tritikale için 75 lirası süt ve 46 lirası basma almak amacıyla toplam 121 liralık destek verilecek.

EN YÜKSEK IFA PAMUK VE ÇELTİKTE

Dekar başına en efdal bindi ödemesi pamuk ve çeltikte olacak. Buna göre, iğ ve çeltik üretenlere dekar başına 250 lira motorin ve 21 teklik basma desteği girmek amacıyla toplamda 271 liralık; nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 liralık motorin ve 21 lira basma desteği olmak üzere 96 lira; kumpir ve soya fasulyesi üreticilerine dekara 125 liralık süt ve 21 liralık matbua atılmak için 146 liralık; muhit ayçiçeğinde dekara 88 lira süt ve 21 teklik matbua desteği kalkmak üzere toplanmış 109 lira destek ödemesi yapılacak.

Dane akdarı ve fındık ve sair ürünlerde motorin desteği dekara 62 lira, matbua desteği 21 lira kalkışmak amacıyla 83 teklik, kanolada dekara 88 lira mazot ve 21 liralık matbua desteği olmak için hep 109 lira, aspir üzere dekara 76 lira motorin ve 21 liralık basılmış koyulmak amacıyla 97 liralık destek ödenecek.

Kuru soğan, yaş çay ve zeytinde dekara 63 liralık motorin ve 21 liralık basılmış tevessül etmek amacıyla 84 teklik, yem bitkilerinde dekara 94 lira motorin ve 21 lira tezek desteği ile 115 teklik bindi ödemesi yapılacak.

NADAS İÇİN DEKAR BAŞINA 38 LİRA SÜT DESTEĞİ SAĞLANACAK

Tarım destekleri kapsamında nadasa bırakılan arazilere bile destek sağlanıyor. 2022 yılı destekleri kapsamında, nadasa bırakılan ekincilik arazileri üzere 38 liralık süt desteği verilecek.

ORGANİK BASILMIŞ DESTEĞİ ARTMADI

İlk nöbet 2019 yılında ödenmeye başlanan dinsiz uzvi-organomineral basılmış desteği kapsamında organik gübre kullanan çiftçilere verilen destek miktarı değişmedi. Uzvi matbu kullanan çiftçilere 2022 üretim yılı amacıyla dekara 20 liralık bindi ödenecek.

TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ 40 LİRADAN 50 LİRAYA ÇIKTI

Toprak Analiz Desteği, asgari 50 dekar ve gövde tarım arazilerinde, ilave gelişigüzel 50 dekara kadar tıpkısı analiz amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izinli Yer Çözümleme laboratuvarlarına analiz başına sabık yıl 40 teklik olan destek 50 liraya çıkarıldı.

ORGANİK TARIMDA DESTEK ARTIŞI YOK

Üç kategoride ödenen uzvi ekincilik desteğinde gelişigüzel artım yapılmadı. Birinci kategoride ferdî eser sertifikası ile istihsal yapanlara güzeşte sene olduğu gibi dekara 100 lira, aynı kategoride üretici grubu ürün sertifikasıyla istihsal yapanlara 50 teklik ödenecek. İkinci kategoride bireysel iz sertifikasıyla istihsal yapanlara 40, grup sertifikasıyla istihsal yapanlara 20 lira, üçüncü kategoride ise dekara 10 lira bindi ödenecek.

İYİ TARIM DESTEĞİNE ARTIŞ YAPILMADI

İyi ekincilik desteklerinde da her artma yapılmadı. Sabık yıl olduğu gibi bol tarım uygulamalarında dekar başına 150 liralık ile 10 liralık beyninde değişen oranlarda destek ödemesi yapılacak. Arıcılık Kayıt Sistemi ve Uzvi Ekincilik Bilgi Sistemi’ne mukayyet, örgensel statüde bulunan kovanlar için salt yetiştiriciliği işleyen çiftçilere kovan başına 15 liralık bindi verilecek.

ZEYTİN REHABİLİTASYONU DESTEĞİ DEKAR BAŞINA 100 LİRA

Fındık üreticilerine düzlük bazlı dirimlik desteği kapsamında, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 liralık namına ödenecek. Dinsiz organik-organomineral matbua desteği kapsamında dekara 20 lira destekleme ödemesi yapılacak. Anadan Görme zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira destek verilecek.

AYIRT ÖDEMESİNDE 18 ÜRÜNDEN ELDEN GÖZYAŞI ÖZ DESTEĞİ ARTTI

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler amacıyla verilecek destekler da tespit edildi. Buna göre, 2022 üretim yılında prim desteği namına adlandırılan fark ödemesinde 18 üründen vakit kaybetmeden yaş çay desteği 13 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. Özge ürünlerde destek artışı yapılmadı. 2020 ve 2021 istihsal yılında olduğu kabilinden 2022 yılında dahi ortalık günâşık, ark fasulye, nohut, mercimekte kilo başına 50 kuruş destek verilecek. Kütlü pamukta kilogram başına 110 kuruş, soyada 60, kanolada 80, aspirde 55, kuş yemi mısırda 3, buğday, rüşvet, çavdar, tritikale ve çeltikte 10 kuruş, zeytinyağında 80 ve kuş yemi zeytinde 15 kuruş sübvansiyon primi ödemesi yapılacak.

SU SIKINTISI OLAN BÖLGELERDEKİ ÜRETİME AYIRT ÖDEMESİNE İLAVE YÜZDE 50 BINDI ÖDENECEK

Bu arada, akarsu kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen ayırt ödemesine arttırma yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar aut kuş yemi mısıra tutma ödemesi yapılmayacak.

HAVZA DIŞINDA ÜRETİM YAPANLARA DESTEK YOK

Cumhurbaşkanı Kararı mucibince, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Tutma Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin nahiye dışında yetiştirilmesi yerinde belirlenen ürünlere süt, matbua, fark ödemesi, ensiz içi sertifikalı yavru kullanma, yemleme bitkileri ve fındık düz bazlı gelir desteği verilmeyecek.

YEM ÜRETİCİLERİNE HASAT KAYDIYLA BINDI SAĞLANACAK

Tarım Havzaları Üretim ve Tutma Modeli kapsamında yemleme bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde anif yem uzaklaştırmak üzere çokça almanak ve bir tane yıllık ağızotu bitkileri ekimi fail üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına kalkışmak üzere korunga için 90 liralık, bir tane almanak yem bitkileri için 60 teklik, silajlık ekilişler (yapışkan/ark) üzere 60 liralık, yapay çayır mera için 150 teklik, çok yıllık yem bitkilerinde çepel olanlar için 90 lira, cılız olanlar için üstelik 40 lira ve silajlık ekilişler için 100 liralık olacak.

Yer şeş sularının mahdut seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen ağızotu bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük üzere yem bitkisi desteğine arttırma yüzde 50 destek verilecek.

BUZAĞI BAŞINA 500 LİRA BINDI

Hayvancılık alanında, programlı aşıları bütün, 4 ay ve vücut yaşta, ilkine buzağılama yaşı bildirme çok 960 bölüm yahut akıbet iki buzağılama arası en çok 600 dönem olan ineklerin doğan buzağıları için hayvan başına 500 liralık destek sağlanacak.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Cıvıl Cıvıl, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’bile doğan buzağılar için arttırma 200 teklik ödenecek.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 teklik destek ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ifa vahit miktarlarının 20 başa kadar cümlesi, 21-100 başa büyüklüğünde yüzde 75’i, 101-500 baş üzere yüzdelik 50’si ödenecek.

DİŞİ MANDALAR İÇİN 500 LİRA BINDI

Dişi mandalar için 500 liralık, gerçek kütüğüne kayıtlı davetkâr mandalar amacıyla ilave 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve gövde malaklar üzere 500 lira, kaynak kütüğüne kayıtlı malaklar üzere de arttırma 300 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 liralık bindi ödenecek.

Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayıcı suni tohumlamadan doğan akman sütçü veya toplanmış soy beher embesil üzere 100 liraya kadar bindi verilecek.

En birkaç 1 başlangıç, yer fazla 50 kelle düve (manda karışma) alımına üstelik bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı güçlükle içre doğma ve düve merkezlerinden realizasyon edilen düvelere ise yüzdelik 50’si büyüklüğünde sübvansiyon ödemesi yapılacak.

HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ 600 LİRA

Hastalıklardan nü işletme desteği, damızlık boğalar dışındaki 6 ay üst yaştaki ayvaz hayvan bilimi dış, tekmil sığırlar için efsanevi sahiplerine 600 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ödeme vahit miktarları 500 başa büyüklüğünde tekmil, 501 mebde ve eğin için yüzde 50’sine kıymet gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Ayrıca Onaylı Benzin Çiftliği Sertifikası’na topluluk işletmelerdeki daylak işletme desteği düzlük kamu sığırlar amacıyla ilave 100 lira destek verilecek.

Vekillik vasıta sistemlerine kayıtlı, sıkı içre zade ve besi süresini tamamlamış koca sığırlarını (camız karışma) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve soy bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 kelle için (200 başlangıç karışma) hayvan başına çağ ve birim eşit üzerinden 500 lira bindi ödenecek.

ÇOBAN BAŞIN İSTİHDAMINA 12 BİN LİRA DESTEK VERİLECEK

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, sürücü istihdam desteği, 100 baş ve cisim anaç koyun gâvur varlığına erbap işletmelere veya çobanlara 12 bin teklik adına ödenecek.

Damızlık koyun-dikbaşlı yetiştiricileri birliklerine örgen yetiştiricilerin, Vekillik vasıta sistemlerine mukayyet iri koyun başına 50 lira, bilgili keçi başına 50 lira, bilgili ankara keçisi başına arttırma 20 liralık, göçebe yetiştiricilerine kurnaz koyun gâvur başına ilave 2 lira destek ödemesi yapılacak.

Bir geçmiş yılın anaç kucak-muannit desteğini düz ve destekleme yılında kurnaz kucak tutturuk sayısını zait işletmelere, aynı eski yılın kuzu ve oğlaklarının, tutma yılında iri koyun, tutturuk vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen çoğalma oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 teklik bindi ödenecek.

İPEK BÖCEĞİ VE TİFTİK YETİŞTİRİCİLERİNE BINDI

Moher ve Yapak Tarım Satma Kooperatifleri Birliği’ne (Tiftikbirlik) kapalı kooperatiflere, Maya Koyun Gâvur Yetiştiricileri Birlikleri’ne veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine yetiştirici makbuzu karşılığında satan ve Moher Kayıt Sistemi (TKS) Bilgelik Tabanı’na kaydettiren üreticilere cedi tiftiğinin kilogramına 70 teklik, anamal tiftiğin kilogramına 60 liralık, tali tiftiğin kilogramına 25 lira, kontratlı istihsal kapsamında üretilen tiftiğe dahi ilave 10 teklik ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Kozalak Ekincilik Satma Kooperatifleri Birliği’ne (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 teklik, ürettiği yaş ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya neşelilik alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve el işi olan hükmi şahsiyet vasıflarına erbap işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 liralık ödeme yapılacak.

BİRLİKLERE UNSUR ÜRETİCİLERE ARILI KAPÇIK BAŞINA 20 LİRA

Bakanlık Arıcılık Araç Sistemi’ne kayıtlı, kalıp birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici birlikleri ve/veya yetiştirici birliklerine organ üreticilerine dahi arılı kovan başına 30, uzuv olmayanlara 20 liralık, Bakanlıktan üretim izni almış maya ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık arı beyi başına 100 liralık bindi sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında oluşan atıklar üzere efsanevi sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için bin 400 teklik, küçükbaş efsanevi atıkları için 250 lira atık desteği, hayvan hastalıkları ile uğraş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları üzere uygulayıcılara kocabaş hayvan başına 2 liralık, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 liralık destek ödemesi yapılacak.

ALABALIK İÇİN KİLOGRAM BAŞINA 1 LİRA DESTEK

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram karışma, ala için kilo başına 1 liralık, bakir türlere 3 liralık, merbut dizge üretime 2 teklik, kilo üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar liralık, midye üzere kilogram başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede büyüklüğünde kuluçkahane damızlık ala desteği balık başına 60 lira, yer havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo karışma kilo başına 2 teklik verilecek.

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI DESTEĞİ

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça makbul projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması amacıyla hayvan başına 1000 teklik, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 teklik, sığır pedigrili korumaya bin 200 teklik, temiz korumaya kovan başına 80 lira, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 teklik, ıslahat programındaki koyun, dikbaşlı ve yavrularına el elinde tashih seçkin sürüde hayvan başına 150 liralık, taban sürüde 100 liralık, el elinde manda ıslahı (iri manda), sevir ve yıl içinde doğuran iri mandaya efsanevi başına 2 bin teklik, sene zarfında doğurmayan kart mandaya hayvan başına 1200 lira, damızlığa bırakmak amacıyla seçilen yerli sığır (düve/kele) efsanevi başına bin 500 lira, damızlığa ayrılmayan amacıyla bin 300 liralık, maya eş materyale (antrenör-teke) efsanevi başına elit sürüde 350 liralık, taban sürüde 250 lira destek sağlanacak.

SERTİFİKALI PATATES TOHUMU KULLANANA 200 LİRA BINDI

Yurt içi sertifikalı döl kullanma desteği çerçevesinde dekara aspir için 10 teklik, kanola amacıyla 30 lira, süsen amacıyla 8 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik üzere 50 teklik, zayıf fasulye, yasmık ve yonca amacıyla 60 liralık, nohut için 50 liralık, patates için 200 liralık, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi amacıyla 45 liralık, yer fıstığı amacıyla 34 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/ağaç kullanım desteği, antep fıstığı, ceviz, badem, semavi incir ve aronya için 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, gayrı sonuç türleri ve muallak (nar ve muz dünya) üzere 280 teklik, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi amacıyla bile dekar başına 400 teklik olacak.

Yurt ortamında sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, daraç içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından mezun tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu sene ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla orijinal/asıl ve üstü tohumluklara de türüne göre kilo başına 0,1-5 liralık daraç içi sertifikalı evlat istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 lira, aşısız ağaç başına ise 0,25 liralık bindi sağlanacak.

ÇİFTLİK MUHASEBE VERGİ AĞINA KAYITLI 6 BİN İŞLETMEYE, İŞLETME DESTEĞİ

Çiftlik Saymanlik Marifet Zıkkım Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve sabık sene araç altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira ödenecek.

Zirai neşir ve danışmanlık desteği yerine, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan başıboş ekincilik danışmanları ile tarım odası ve yetiştirici örgütlerinde en fazla 5 ekincilik danışmanı başlamak üzere istihdam edilen beherglas tarım danışmanı amacıyla 72 bin teklik ödenecek. Ödemeler kıymet 2 şerha halinde gerçekleştirilecek.

Share: